Nieuwsupdate Dorpshuis OC en Noaberhuus

Okkenbroek, 16 april 2014

Beste dorpsgenoten,

De afgelopen tijd hebben wij een aantal reacties ontvangen van betrokken dorpsbewoners, omtrent de gang van zaken rondom 't Dorpshuis OC en het Noaberhuus.

Er is veel veranderd, en het vraagt even tijd voordat het juiste evenwicht is gevonden. En misschien om te wennen aan de nieuwe situatie. We hebben als bestuur van de Stichting Dorpshuis Ons Centrum en Stichting Kulturhus een aantal zaken tegen het licht gehouden:

Verjaardagen

Om tegemoet te komen aan de vraag uit het dorp, en de Woonkamer van het Noaberhuus beter te benutten, is deze ruimte voortaan ook beschikbaar voor verjaardagen en kleine feestjes van dorpsbewoners, anders dan bewoners van de Visserhof. De voorwaarden zijn voor deze nieuwe situatie, dat de omzet ten goede komt aan de ondernemers uit Okkenbroek. Er zijn twee opties:

Optie 1: de inkopen voor het feestje worden gedaan bij Attent Lipholt en men verzorgt alles zelf;

Optie 2: indien u catering wenst (hapjes, soep, maaltijd e.d.) dan wordt dit besteld bij Ons Centrum (Monique Lensink), en wordt alles bezorgd. Drankjes en eventueel resterende benodigdheden/eten worden gekocht bij Attent Lipholt.

- Maximaal aantal personen: 30

- In alle gevallen is sprake van zelfbediening (kortom, u regelt het terplekke zelf)

- Huurprijs Woonkamer: € 15,- per dagdeel (incl. btw, gelijk aan OC)

- De Woonkamer dient opgeruimd achter gelaten te worden inclusief schone afwas.

U kunt zich voor de planning en verdere afspraken wenden tot Ronald Lipholt, dan wel in combinatie tot Monique Lensink.

Overige activiteiten Woonkamer

- Koffiedrinken, activiteiten + verjaardagen bewoners Visserhof;

- Koersbal

- Kinderoppas zondagochtend

- Activiteiten die worden georganiseerd door de huurders van het Noaberhuus al dan niet via de ACO (Activiteiten Commissie Okkenbroek)

- (Vergader)activiteiten in het geval Ons Centrum is volgeboekt, dan wel wanneer dit om andere redenen beter past in de Woonkamer (ter beoordeling bestuur).
Zo zal er bijvoorbeeld in samenwerking met WIJDeventer gekeken worden naar specifieke activiteiten gericht op senioren / kinderen.

Verkiezingen

Het stemmen voor de komende Europese verkiezingen (mei aanstaande) vindt plaats in Ons Centrum. Een en ander is door de Gemeente voor beide data zo vastgelegd.

Visboer en olijvenboer

- De visboer staat bij Ons Centrum omdat de huidige wagen te groot is en krachtstroom nodig heeft. Dat is niet voorhanden bij het Noaberhuus. Bovendien is er meer plek bij Ons Centrum;

- Wanneer de olijvenboer de grote wagen gebruikt, staat deze om dezelfde reden ook bij Ons Centrum.

De afstand tussen beide locaties is dermate klein, dat wij ervan uitgaan dat dit voor u geen bezwaar vormt.

24-uurs Economie

De afgelopen maanden zijn de openingstijden van de supermarkt uitgebreid. Zowel Ronald Lipholt als Monique Lensink spannen zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk service en kwaliteit te bieden. Ieder vanuit eigen kracht. We zijn van mening dat er in totaliteit op dit moment zelfs meer wordt geboden, dan in het verleden.

Maar laten we realistisch zijn. We kunnen geen openingstijden verwachten zoals die van de cafés en supermarkten in de stad. En zo is bijvoorbeeld ook twee terrassen rendabel exploiteren onmogelijk. Het is financieel gewoonweg niet haalbaar.

We willen iedereen oproepen om zich positief en constructief op te stellen in de nieuwe situatie. We zijn werkelijk gezegend als klein dorp, met twee prachtige locaties. Met o.a. een buurtsuper, een plek voor verenigingen en feesten, een sporthal, een bar, café, terras, kapsalon, pedicure, bibliotheek en wijkwinkel. Met enthousiaste ondernemers én vrijwilligers.

Laten we zoveel mogelijk gebruik maken van beide locaties!

Bestuur Dorpshuis Ons Centrum en Bestuur Kulturhus,

Stefan Aukema

Ewout Kleiboer

Katja Staartjes

Henk Stoevenbeld

Thecla Teeselink