Nieuwsflits Plaatselijk Belang 2014-2

Bij de vergadering van PB is Pieter van Bentum vanuit de gemeente aanwezig geweest. Hij is met ons in gesprek geweest omdat hij informatie wil uit het dorp. Deze informatie gaat hij gebruiken om een visie voor de gemeente te schrijven. In deze visie zal een vooruitblik van 10 jaren gegeven worden. Dit is een vervolg op de DorpontwikkelingPlannen (DOP) die eerder in ons dorp zijn gestart.