Nieuwsflits Plaatselijk Belang 2014-3

Behoud het goede, zoek het betere!

In navolging op de brainstormsessie van het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving (PB) over nut, noodzaak en speerpunten PB op dinsdag 8 oktober 2013 stond tijdens de algemene ledenvergadering op 18 maart 2014 het onderwerp “navelstaren” op de agenda.

Doel: Inzicht krijgen van dat wat de leden van PB verwachten zodat het bestuur van PB daar actief rekening mee kan houden en niet alleen op een ‘onderbuik gevoel’ acteert. In dit document worden de uitkomsten naast elkaar gelegd.

Wat zijn volgens het bestuur ‘de belangen’ van Okkenbroek?
Veiligheid, saamhorigheid, voorzieningen voor alle doelgroepen die de leefbaarheid ten goede komen, winkel, geldautomaat, elkaar helpen, lijst met hulpdiensten, belangen bespreekbaar maken, continuïteit populatie, prettig wonen, dorpsgemeenschap in moderne maatschappij.

Welke speerpunten onderkent het bestuur?
Dorpsarchief, school, huizen, buurtbus Holten, leefbaarheid, digitale ontsluiting, jeugd, leegloop boerderijen, kinderopvang, winkel, groene omgeving, wegen, fiets- en wandelroutes, buurtdorpen.

Hoe denken de (aanwezige) leden tijdens de ledenvergadering over Okkenbroek?
Op de dertig ingeleverde ‘geeltjes springt het woord BEHOUD in het oog als het gaat om door de leden het meest genoemde aspect: behoud van basisvoorzieningen, behoud van de dorpsschool, behoud van de jeugd voor het dorp. Dan volgt een lijst met wensen als betere bereikbaarheid of veiligheid.

Welke onderwerpen dragen de leden aan en vinden zij belangrijk?
De leden sommen hun speerpunten op. Let wel: de leden is niet gevraagd een waarde toe te kennen aan hun speerpunt, de opsomming is in volgorde van dat wat het vaakst is genoemd. Waarbij het onderwerp leefbaarheid met afstand aanvoerder van de ranglijst is.

(12) Leefbaarheid,  (7) school, digitale ontsluiting, (4) voorzieningen, huizen, (3) wegen, veiligheid, (2) jeugd, parkeren, (1) buurtbus, boerderijen, fietspaden, zonne-energie, groene omgeving, sporten, dorpsverfraaiing, digitaal dorpsplein (stimuland.nl).  

Opvallende overeenkomst, opmerkelijke verschillen!
Leefbaarheid, behoud van de school, woningbouw en voorzieningen in de meest algemene zin van het woord staan hoog op het ‘verlanglijstje’ van zowel bestuur als de leden. Opmerkelijke verschillen zijn er ook. Dorsparchief, kinderopvang, wandelroutes worden door de leden niet expliciet genoemd. Overigens valt niet uit te sluiten dan ‘men’ dit schaart onder algemene noemers als leefbaarheid of voorzieningen.

Vervolg
Het bestuur zal het lijstje van de leden steeds in het achterhoofd houden als er standpunten moeten worden bepaald. Waarbij het verheugd is te zien dat er een grote mate van overeenkomst is tussen beide lijstjes.

Reageren?
Stuur een bericht naar het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving.