Dol-Fijn wordt WereldWijzer

Vanaf 1 augusutus 2014 bestaat christelijke basisschool Dol-Fijn niet meer. Door een fusie tussen Dol-Fijn en De Vlieger in Deventer is er een nieuwe school ontstaan: Interconfessionele Basisschool WereldWijzer.

De vestiging van Dol-Fijn in Okkenbroek maakt onderdeel uit van de nieuwe school en heet daarom voortaan ICB WereldWijzer Okkenbroek. Dat zal in Okkenbroek even wennen zijn, want de naam cbs Dol-Fijn is al heel veel jaren een begrip geweest in het dorp. Toen de school in Okkenbroek in 1996 fuseerde met de Willem van Oranjeschool in Deventer is er voor gekozen om de naam Dol-Fijn te handhaven als naam voor de gefuseerde school. Deze keer is duidelijk gekozen voor een geheel andere naam die de doelstelling van de school uit draagt, namelijk om onze leerlingen wereldwijzer te maken.

Op maandag 18 augustus wordt het nieuwe logo van WereldWijzer onthuld. In Deventer gebeurt dit rond half negen 's ochtends, in Okkenbroek is er een korte ceremonie aan het eind van de schooldag, rond 14.45 uur op het schoolplein. We nodigen alle Okkenbroekers uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het onderwijs op WereldWijzer Okkenbroek zal in de toekomst ingrijpend gaan veranderen. We zullen de inwoners van Okkenbroek en omgeving daarvan ook via Okkenbroek.net op de hoogte gaan houden. Natuurlijk doen we dit ook via de eigen website van WereldWijzer. Deze is nog in ontwikkeling. Een link zal t.z.t. ook op Okkenbroek.net worden geplaatst.

Henk Mezach

locatie- projecleider WereldWijzer Okkenbroek