Trio kiest kerk kerstboom

Jan Bouwhuis, nestor Marinus Haverslag en Ard Hoorneborg, de Benjamin van het drietal, gingen 9 december op zoek naar een kerstboom voor in de kerk. Het trio slaagde ook dit jaar weer in hun missie. Sinds 1960 wordt de boom geschonken door wat tegenwoordig het IJssellandschap is. Hoe is dat zo gekomen?

Evangelist J.K. Nieuwenhuis richtte in de periode 1904-1927 de Zondagschool in Okkenbroek op. In de (ver)koop akte van het landgoed “De Groote Schaesberg” in 1960 verplicht de koopster zich ieder jaar een kerstboom te schenken aan de Zondagschool. Op 11 maart 1960 verscheen Johannes ten Velde, landbouwer, wonende te Heeten, gemeente Raalte samen met Cornelis van den Heuvel, directeur van de landerijen der Verenigde Gestichten te Deventer voor notaris Pieter Frederik Nanninga. De heer Ten Velde verklaarde te hebben verkocht en thans in eigendom over te dragen aan de Stichting Het Burgerweeshuis en Kinderhuis, voor wie de heer Van den Heuvel verklaarde te hebben gekocht en bij deze in eigendom te aanvaarden: Het landgoed “De Groote Schaesberg” aan en nabij de Hagelsteeg te Heeten.

In de akte worden, zoals het hoort, opgesomd de bedingen waaronder de koop en verkoop is geschied. Artikel 6H in de akte betreft een voor Okkenbroek belangrijke passage:

Koopster zal omstreeks Kerstmis van ieder jaar aan de Zondagschool in Okkenbroek een dennenboom ten geschenke geven.

Kerstboom 20141209-1Sinds die dag wordt voor Kerstmis een kerstboom geplaatst uit de bossen van het Burgerweeshuis of haar rechtsopvolgers. Het was het begin van een traditie die tot op de dag van vandaag in stand is gehouden. Tegenwoordig wordt de boom in de kerk geplaatst. Deze boom komt niet meer specifiek uit de bossen van het Burgerweeshuis maar meestal uit een bos van het IJssellandschap. Het is voor Jan Bouwhuis en Marinus Haverslag vaak lastig een geschikte boom te vinden. Door de jaren heen slagen zij daar iedere keer toch weer in. Deze keer ging Ard Hoorneborg met hen, om het stokje over te nemen, mee het bos in.

Uit verhalen uit de overleveringen is als ontbindende voorwaarde van toepassing dat wanneer Okkenbroek op enig ogenblik ergens anders een kerstboom haalt dat dan de verplichting voor het leveren van de kerstboom door het Burgerweeshuis of haar rechtsopvolgers komt te vervallen. In Uut den Umtrek beschrijft Johan Struik dat al in de periode van evangelist Nieuwenhuis (1904-1927) een kerstboom in de kerk stond: "...Het hoogtepunt was altijd het Kerstfeest waar wij ons al dagenlang op verheugden. Als wij dan die prachtig versierde grote kerstboom met de brandende kaarsen in de kerk zagen staan, waren wij vol bewondering. Hoe luisterden wij vol spanning naar het Kerstverhaal van Mr. Nieuwenhuis. Er moesten ook enkelen de Kerstgeschiedenis die we hadden geleerd opzeggen. Daarna volgde de traktatie van chocolademelk, zoveel als we maar lusten. We moesten elk een kopje van huis moesten meebrengen, die dan door de helpsters werd vol geschonken..."

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | Archief IJssellandschap, Uut den Umtrek, Fieke Haverslag-Ten Velde, Jan Bouwhuis, Ard Hoorneborg.