Concept verslag bespreking concept-dorpsvisie Okkenbroek

Op dinsdagavond 13 januari 2015 vond de bespreking van de concept-dorpsvisie Okkenbroek plaats in Ons Centrum. De avond was bedoeld voor alle Okkenbroekers. Wethouder Frits Rorink, portefeuillehouder plattelandsbeleid, was tijdens deze avond gesprekspartner. In de concept-dorpsvisie komt de gemeentelijke visie op de toekomst van Okkenbroek in brede zin aan de orde. In het voorjaar van 2014 zijn voorafgaand aan het opstellen van de concept-dorpsvisie opvattingen over de toekomst van Okkenbroek gegeven. Op dit moment worden in de concept-dorpsvisie de laatste puntjes op de i gezet.

U kunt het concept-verslag lezen door op onderstaande link te klikken. 

Concept Verslag Bespreking concept-Dorpsvisie Okkenbroek 15-01-13 pvb.pdf

Presentatie Ontwikkeling van dorpen - Okkenbroek 13 januari 2015 - Stimuland.pdf