Nieuwsflits Plaatselijk Belang 2015-1

12 januari hebben we met het bestuur van Plaatselijk Belang vergaderd, een korte samenvatting:

Wij houden onze jaarvergadering op 17 maart 2015. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

We zijn momenteel druk met SallandGlas en hopen dat iedereen zich aanmeldt! Twijfelt u nog dan kunt u via www.sallandglas.nl meer informatie vinden over dit project. Het is een initiatief van en voor burgers en moet toegankelijk zijn voor alle marktpartijen.

Dinsdag 13 januari is de concept-dorpsvisie gepresenteerd door de gemeente. Met een groep inwoners hebben we aangegeven wat er leeft en wat we belangrijk vinden. De gemeente zal nu komen met de dorpsvisie waarin de inbreng vanuit ons dorp is verwerkt.