SallandGlas gaat door !

Het is niet gelukt om op 1 maart zestig procent inschrijvingen binnen te hebben, waardoor het doel om in 2015 te gaan graven mogelijk niet gehaald wordt. Het aantal inschrijvingen is echter dermate hoog dat we dóórgaan met ons doel: het buitengebied voorzien van snelinternet. De eerste weken van maart gaan we gebruiken om de actuele situatie te analyseren en verdere acties voor te bereiden. Zodra hier meer over bekend is (we verwachten medio/eind maart) zullen we u weer nader informeren.

Stopt de inschrijving?
Nee. We laten de mogelijkheid om in te schrijven gewoon open staan. Dus als u de komende tijd nog buren of anderen spreekt die zich nog niet hadden aangemeld: wijs hen op de mogelijkheid dat alsnog te doen. Het credo is én blijft: Veur de droad d'r met.