Historisch erfgoed Okkenbroek onder hoede Plaatselijk Belang

Het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving (PB) heeft unaniem ingestemd met een voorstel van Okkenbroek van Oudsher (OvO) tot de vorming van een dorpsarchief.

Ansichtkaart molenDe institutionalisering van het dorpsarchief Okkenbroek, onder de vlag van PB, is een volgende stap in het bewaren, vastleggen en beschikbaar stellen van het historisch erfgoed van Okkenbroek. Tot nu toe berust het archief in opbouw op persoonlijke titel namens OvO bij Henk Sepers. Met de komst van een formeel dorpsarchief verwachten PB en OvO een mogelijke drempel voor de overdracht van historisch materiaal aan het dorpsarchief weg te nemen.

Wilt u foto’s, documenten of anderszins overdragen dan kunt u een bericht sturen naar het secretariaat van PB te bereiken via: pbokkenbroek@gmail.com. Ook materiaal uit het rijke verenigingsleven van Okkenbroek is van harte welkom. Daar waar mogelijk zal het materiaal gebruik worden voor het actualiseren of maken van  artikelen op okkenbroekvanoudsher.nl. In de expositiekast in het Noaberhuus is een wisselende foto expositie uit het archief te zien.

Er wordt nog bekeken hoe het historisch materiaal naar voorbeeld van oudheidkundige kringen in de ons omringende dorpen verder toegankelijk kan worden gemaakt voor het publiek. Het beheer van het archief blijft namens PB in handen van OvO. Wilt u als vrijwilliger op de één of andere wijze een bijdrage leveren aan de vorming van het dorpsarchief. Dat kan. Neem daarvoor contact op met Henk Sepers.