Geslaagde Bazar

Op 4 november was er weer de jaarlijkse bazar. Een geweldige resultaat dit jaar. De netto opbrengst was € 2.055,00.
Daarvoor zijn een paar oorzaken. De door de organisatie gemaakte kosten waren lager dan vorige jaren. Dat kon doordat we zoveel gekregen hebben van sponsoren en er van alles gebakken is door ‘de baksters’. Heel veel dank baksters en sponsoren, zonder jullie was dit resultaat er niet geweest.

Maar er is ook meer uitgegeven door de bezoekers. Daarom complimenten en dank voor de bezoekers. Dan natuurlijk de vrijwilligers, zonder hen lukt het allemaal niet. Veel dank ook voor jullie. Eigenlijk hebben we het samen als Okkenbroekers prima gedaan.

Waar gaat het geld naar toe dit jaar:
We hebben de nieuwe jeugdclub ‘Goed Bezig’ (voor de 14+ jeugd) € 600,00 gegeven zodat ze een goede start kunnen maken, de Guppy’s € 255,00 omdat we het heel belangrijk vinden de jeugd te steunen.
Voor het bestuur van het Dorpshuis en Kulturhus is er ook € 600,00. De opdracht die daarbij gegeven is om in samenwerking met Monique een activiteit te organiseren in 2016 voor alle Okkenbroekers. Het idee wat we daarbij meegegeven hebben is b.v. met Koningsdag. De resterende € 600,00 gaat naar de kerk.

Dank nogmaals voor iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze Bazar.
Als er goede ideeën zijn of suggesties voor volgend jaar dan horen we dat heel graag.

Namens de bazargroep,
Anny Soeteman