Handen uit de mouwen in Okkenbroek

In januari is een enthousiast kernteam, bestaande uit inwoners van Okkenbroek gestart met het maken van een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) Okkenbroek. Eind oktober heeft het kernteam het beschikbare budget gereserveerd voor de taakgroepen. Okkenbroek kan aan de slag.

BRON : De Stentor 17 november 2012

OKKENBROEK | In het DOP Okkenbroek is de bewonersagenda voor de komende 10 jaar beschreven. Inwoners uit Okkenbroek hebben aangegeven dat voor hen een vijftal thema’s belangrijk zijn om Okkenbroek veilig en leefbaar te houden: behoud van voorzieningen, de jeugd en de toekomst, recreatie natuuronderhoud en landschapsbeheer, en verenigingen en noaberschap. Het beschikbare budget van ongeveer 30.000 euro is eind oktober ‘verdeeld’. Leden van de taakgroepen gaan de armen uit de mouwen steken. “De groepen kunnen nog wel ondersteuning gebruiken, want nu moet het gaan gebeuren”, meent Gerdy Ruiter. Als lid van het kernteam is zij zich goed bewust van wat de taakgroepen nog te doen staat als zij voor eind 2013 hun plannen uitgevoerd willen zien. Het dorp heeft kinderopvang (behoud voorzieningen) hoog in het vaandel staan. Omdat het realiseren van kinderopvang niet eenvoudig is krijgt de taakgroep tot september 2013 de tijd aan te tonen of de plannen haalbaar zijn. Zo niet dan zal het geld gaan naar de aanschaf van een aantal head-sets ter ondersteuning van het verenigingsleven in de kleine plattelandsgemeenschap. “Die zijn immers ook na september volgend jaar nog snel aan te schaffen”, aldus een enthousiaste Ruiter. 

De taakgroep behoud voorzieningen krijgt het hoe dan ook druk. Zij gaan ook aan het werk met de voorbereidingen voor het aantrekkelijk maken van de voorgevel van Ons Centrum en een opslaghuisje op de begraafplaats. De jeugd wordt niet vergeten in het DOP Okkenbroek. Een door deze doelgroep al lang gekoesterde wens, de uitbreiding van het sport- en speelplein zal als het aan de leden van de taakgroep ligt voor 2014 z’n beslag krijgen. Voor het gereserveerde geld daadwerkelijk uitgegeven mag worden moeten de taakgroepen nog flink in de weer met ‘pen en papier’. Reservering houdt in dat de taakgroepen weten waar ze aan toe zijn: op welk budget zij kunnen rekenen wanneer zij hun plan uitgewerkt hebben. Pas dan kan een officiële aanvraag indiend worden. Voldoet het plan dan wordt het budget vrijgegeven en kan men echt aan de gang. De aanvragen van de taakgroep recreatie, natuuronderhoud en landschapsbeheer (ommetje en bijenplanten) en de taakgroep verenigingsleven en noaberschap (podium, inhuur sesamacademie om tot een samenwerking van verenigingen in Okkenbroek te komen) zijn niet gehonoreerd. “Dat wil niet zeggen dat deze plannen de ijskast in moeten, zeker niet”, aldus Liesbeth Willems namens Raster Groep betrokken bij DOP. “Er zijn mogelijk ook andere financiers zoals fondsen om ideeën te realiseren, ook al is er geen DOP-budget voor.”

Opslaghuisje begraafplaats

Het vervangen van het opslaghuisje op de begraafplaats in Okkenbroek is één van de activiteiten die op stapel staan. Het huidige gebouw gaat al generaties lang mee en heeft de tand des tijds niet doorstaan. Taakgroeplid Marian Jansen: “De afgelopen jaren hebben wij ons uiterste best gedaan de begraafplaats een beter aanzien te geven. Het gebouwtje dat er nu staat is te klein en aan vervanging toe. De bijdrage vanuit het DOP is een enorme steun in de rug om met de vele vrijwilligers een nieuw huisje te realiseren dat weer generaties lang mee kan.”

Reservering budget

Behoud voorzieningen

  • 10.000 euro kinderopvang, in tweede instantie voor de head-sets.
  • 2.500 euro aanpassing voorgevel Ons Centrum.
  • 7.500 euro het opslaghuisje begraafplaats.

De jeugd heeft de toekomst.

  • 12.000 het jeugd/sport speelplein.