Vereniging Begraafplaats Okkenbroek neemt begraafplaats over

Begin maart van dit jaar is de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek opgericht, om de begraafplaats over te nemen van de Protestantse Gemeente te Okkenbroek.Vanmiddag (RED: woensdag) is de formele overdracht in aanwezigheid van de notaris tot stand gekomen.

logo bergraafplaatsBegin juni gingen onze vrijwilligers op pad om leden ter werven. Dit had een heel mooi resultaat: we hebben nu bijna 240 leden. Rechthebbenden die niet in de buurt wonen moeten nog worden aangeschreven. Het bestuur is ondertussen bezig geweest om alles goed voor te bereiden. Zo zijn we begonnen met het aanvragen bij de belastingdienst van de ANBI status, ook hebben wij een huisnummer aangevraagd en zijn we lid geworden van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen. Bij omliggende dorpen hebben wij geïnformeerd hoe één en ander geregeld was. Het beheersreglement is doorgenomen en aangepast. Bij de begraafplaats, Okkenbroekerveldweg 9A, komt een publicatiebord te staan met mededelingen en het eventueel opsporen van rechthebbenden.(Rechthebbende: degene die uitsluitend recht heeft op een graf, contactadres).

De beheerder is Gerrit Haverslag, tel. 0572-321331. Hij is het eerste aanspreekpunt voor onze vereniging na een overlijden. Bij de Rabobank hebben wij een rekening afgesloten zodat wij ook geld kunnen ontvangen en uitgeven. Nu wij de begraafplaats in ons bezit hebben kunnen wij eindelijk contributie gaan innen. Contributie van leden die onderstrepen dat zij er samen voor willen zorgen dat de begraafplaats in stand blijft voor Okkenbroek en omgeving. De leden kunnen komende week een welkoms brief verwachten. Nieuwe leden blijven van harte welkom.

Van de gemeente Deventer hebben wij toestemming verharding langs de weg te maken, zodat er beter geparkeerd kan worden bij de begraafplaats. Nu moeten we nog opzoek naar de financiering ervan. Wij hebben ook het plan een strooiveld te realiseren. Kortom voldoende werk op en rond onze begraafplaats.