ONS CENTRUM - HOE GAAT 'T ERMEE?

Inleiding

Vreemde vraag misschien: hebt u enig idee hoe het met ons dorpshuis gaat? Ik doel in dit geval op de fysieke, bouwkundige staat. Hieronder proberen we helderheid te verschaffen over de situatie.
Voor de lezers die het Okkenbroek van de vorige eeuw niet of niet zo goed kennen: het oudste gedeelte van Ons Centrum ziet binnenkort Abraham; het stamt uit 1967. Daarna zijn er uitbreidingen/verbouwingen geweest, waarvan de sporthal misschien wel de spectaculairste is. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Een voor een bekwame managers en – mooi meegenomen! – heel aardige mensen. Maar in redelijkheid kun je niet van ze verwachten dat ze gespecialiseerd zijn in zaken als voetlood, valankerpunten, kitvoegen, vergaarbakken en meer van dat moois. En de notulist, schrijver van dit verhaal, die begin dit jaar aan het vijftal is toegevoegd, kan wel een uur naar de voorgevel staren, maar weet dan nog niet of er over een maand of over drie jaar geschilderd moet worden. Bij wijze van spreken.

Wat is er tot op heden gebeurd?

We hebben de hulp ingeroepen van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen. Niet bepaald een onbekende in Okkenbroek; de kerk maakt al jaren gebruik van haar diensten.
Bouwkundige Gert Tutert van de stichting heeft het hele dorpshuis van top tot teen aan een kritische beschouwing onderworpen, van het platte dak tot de c.v.-kelder. Zijn bevindingen en aanbevelingen heeft hij vastgelegd in een Periodiek instandhoudingsplan, dat loopt van 2016 tot en met 2021. Het is een lijvig boekwerk geworden, compleet met foto’s van de aandachtspunten. En niet onbelangrijk: elk aandachtspunt is voorzien van een kostenplaatje. Dit laatste biedt ons de mogelijkheid een reële begroting voor 2017 te maken; een groot deel van de huisvestingskosten is gebaseerd op de bedragen in het voorliggende plan.
Om u een idee te geven van wat er allemaal wordt aangeraden om uit te (laten) voeren, noemen we een paar uiteenlopende zaken. Het plaatsen van een biggenrug bij de sporthal oostzijde, herstel metsel- en voegwerk, aanpassen voetlood onder kozijnen en het vervangen van shingles op de hangplek.

Wat gaat er vanaf nu gebeuren?

Afgesproken is dat het bestuur zich – met het plan in de hand – elke maand gaat buigen over de vraag wat op korte termijn gedaan kan of moet worden. Zorgvuldig zal daarbij nagegaan worden of iets in zelfwerkzaamheid uitgevoerd kan worden. Ons Centrum verkeert niet in de positie dat het met geld kan smijten.
Bedoeling van de werkwijze is het voorkómen van achterstallig onderhoud. Daarmee brengen we meteen tot uitdrukking dat de technische staat van het dorpshuis op dit moment goed is, naar het oordeel van de bouwkundige.
We hopen van harte dat iedereen – mede door tijdig en goed onderhoud – nog jaren van het dorpshuis mag genieten. Niet alleen van de buitenkant, maar ook van binnen natuurlijk.

Tot slot: het zinnetje in de inleiding over de aardige mensen staat er niet zo maar. Ik wil ermee te kennen geven dat u altijd bij hen kunt aankloppen als u vragen of opmerkingen over Ons Centrum hebt. Ongeacht of dat over het gebouw zelf of over het gebruik ervan gaat.

Henk Kerkdijk