Nieuwsflits Plaatselijk Belang 2016 (nov)

De verkeerssituatie
Het gevaarlijke kruispunt bij de Molen op de N344 zal het komende jaar echt worden aangepakt. Nu zijn er eerst tijdelijke maatregelen die de snelheid van het verkeer afremmen.
Ondanks veel klachten en gesprekken over de slechte bermen langs de Okkenbroekerveldweg gaat de gemeente daar geen grasklinkers leggen. Zij zeggen er geen geld voor te hebben. De waarschuwingspilons die er stonden zijn nu weggehaald en op een aantal plekken is er zand als verharding gestort. Wij blijven aandacht vragen voor verbetering van deze voor Okkenbroek belangrijke toegangsweg.
Ook over het strooibeleid zijn we met de gemeente in de slag. Alleen strooien op de Oerdijk is echt onvoldoende en leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers en automobilisten op de andere doorgaande wegen. Ook andere dorpen en wijken zijn ontevreden over de voorstellen. Als groepen voor Plaatselijk Belang binnen Deventer bundelen we onze krachten en gaan we gezamenlijk met de gemeente in gesprek.
Op de Vlessendijk ter hoogte van de Hemmekens Marsweg staat geen aanwijsbord richting Okkenbroek. Die stond er ooit wel en om de bereikbaarheid van Okkenbroek te vergroten moet zo’n bord er weer komen.

Nieuwbouw in Okkenbroek
De benodigde wijziging bestemmingsplan inzake woningbouw is inmiddels akkoord en daarmee zijn de contouren van de kavels ook vastgesteld. Volgende maand horen we meer over de voortgang van de plannen.
De trommels van de gemeente

Er circuleren kleine trommeltjes om ideeën op te halen hoe de leefbaarheid van Okkenbroek nog beter kan. Deze trommels moeten voor december bij Monique ingeleverd worden. De ideeen worden geïnventariseerd en daarna besproken met de wijkmanager Johannes Vermeulen.

Vacature bestuurslid PB
Er is ruimte voor een nieuw bestuurslid omdat we als bestuur ondertallig zijn. Gezien de huidige samenstelling zoeken we vooral naar iemand die al lang in Okkenbroek, liefst in de dorpskern, woont.