Ons Centrum - medaille met twee kanten

Iedereen die het wel en wee van het dorpshuis ook maar een beetje volgt weet dat mevr. M.T.M. Lensink-Kortenhorst (veel beter bekend als Monique) het horeca-gedeelte onder haar hoede heeft. Drie jaar geleden is een heuse overeenkomst gesloten tussen beide partijen. Die overeenkomst zegt onder meer: “Het bestuur heeft (…) besloten een samenwerkings-overeenkomst te sluiten met een horeca-exploitant die, met behulp van voorzieningen van de stichting, voor eigen rekening en risico de bar gaat exploiteren.”

De rest zullen we u besparen, op één zinsdeel na: “De overeenkomst (…) wordt 3 jaar aangegaan, waarbij de intentie is om langer met elkaar door te gaan.”

Dit laatste gaat gebeuren. Vorige maand is een nieuwe overeenkomst gesloten. Jammer genoeg stond en staat de financiële situatie van het dorpshuis het niet toe om verder te gaan op dezelfde condities. Het bestuur zal niet willen of kunnen ontkennen dat het dorpshuis nog over reserves beschikt. Maar als je die structureel moet aanspreken kom je al gauw terecht in een neerwaartse spiraal die nauwelijks of niet meer om te buigen is.

Gelukkig voor de continuïteit dus toch een overeenkomst. Keerzijde van de medaille is dat we afscheid hebben moeten nemen van de dames Ingrid Smit en Paulien Holterbroek, de dames die een tijdlang Ons Centrum hebben schoongemaakt. Ook op deze plek danken wij hen voor hun inzet. En in die dank betrekken we ook de dame die zich bereid toonde in te vallen als de situatie daar om vroeg.

Wat Monique betreft: we hopen vanzelfsprekend op een voortdurende, prettige samenwerking. De naam CAFE EN TERRAS A LA MONIQUE kan blijven!

Voor het bestuur,
Henk Kerkdijk