Vooruitgang nieuwbouwplan Okkenbroek

 

Betaalbaar wonen voor starters komt dichterbij

In de laatste bijeenkomst van Plaatselijk Belang Okkenbroek kregen we meer informatie over de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen in Okkenbroek. De heer Haase van bouwbedrijf Haase, de heer Kemper van architectenbureau Palazzo en mevrouw Leerkes van de gemeente Deventer kwamen daarvoor bij ons op bezoek. Er is duidelijk sprake van vooruitgang. De plannen zijn uitgekristalliseerd, de kavels zijn vastgesteld en de betrokkenen enthousiast. Daarmee is het zover dat het geheel kan worden voorgelegd aan de wethouder, die het daarna bespreekt in het College van burgemeester en wethouders, die het daarna ter goedkeuring aanbiedt aan de gemeenteraad.

De gemeente, de huidige eigenaar van de grond, wil het plan graag laten uitvoeren. Maar in ons gesprek werd duidelijk dat het voor de wethouder nu belangrijk is om te weten dat er voldoende belangstelling is van mogelijke kopers, liefst natuurlijk vanuit Okkenbroek zelf. Anders wil men nog niet overgaan tot een wijziging van het bestemmingsplan.

Als PB Okkenbroek denken we dat het plan voorziet in de behoefte van starters maar ook geschikt is voor Okkenbroekers die kleiner willen gaan wonen. Het is nu belangrijk dat belangstellenden zich melden bij het bouwbedrijf Haase 0548-516442, contact opnemen met Palazzo 0548-537060 of met de makelaar Wim Bulsink 06 46 08 09 53 . Zij kunnen gedetailleerde informatie geven over de plannen, de grootte van de kavels en de mogelijkheden voor aanpassing, uitbreiding of het erbij plaatsen van een garage.

Hoe meer mensen zich als belangstellende melden hoe meer kans dat de gemeenteraad akkoord gaat met het plan.

Volgens het plan komen er drie vrijstaande woningen met een prijs van €175.000,- En een rij van vier woningen met een prijs variërend van €159.000,- voor een tussenwoning en €169.000 tot € 179.000,- voor de hoekwoningen. Alle prijzen zijn 'vrij op naam'. Het verschil in prijs komt door de grootte van de kavel.

In Holten is zo'n zelfde blok gerealiseerd aan de H.J. Wansinkstraat. Je kunt de starterswoningen dus al zijn.

Het is nu belangrijk dat iedereen in Okkenbroek mogelijke belangstellenden op de hoogte stelt van dit initiatief en hen stimuleert om in actie te komen. Voor het dorp is het belangrijk dat deze woningen er komen voor de vitaliteit en de leefbaarheid. Het is ook nodig om de voorzieningen (denk daarbij aan bijvoorbeeld de school) in het dorp in stand te houden.

Namens Plaatselijk Belang Okkenbroek, Theo Hoge