Milie van de Villa

Adriana Marie Louise (Milie) Le Mat – Zonnevylle woonde midden jaren dertig van de vorige eeuw samen met haar moeder op Huize Okkenbroek. Een periode waarin ze in Okkenbroek naar school ging.

Milie Zonnevylle 1Milie (* 11 november 1925 - † 17 augustus 2018) was een schoolvriendin van Dine van Schooten die op precies dezelfde datum is geboren. Milie en haar moeder woonden op kamers bij de toenmalige eigenaar van Huize Okkenbroek, de heer G.J. de Wetstein Pfister. Milie kwam met haar moeder uit Dijkerhoek (‘t Oldersheem) naar Okkenbroek. Zij is getrouwd (geweest) met Louie Le Mat.

Wanneer Milie naar Okkenbroek is gekomen weet ze niet meer precies. “Het zal 1932 of 1933 zijn geweest”, blikt ze aan de hand van een stapel fotoboeken terug in de tijd. In 1938 vertrok ze met haar moeder naar Bilthoven nadat De Wetstein Pfister de villa had verkocht aan de heer Fuchsthaller. “Ik geloof dat hij toen naar Dijkerhoek is gegaan”, meent Milie. Ze denkt met vreugde terug aan haar (school)jeugd in Okkenbroek. “Ik werd Milie van de Villa genoemd omdat wij daar een kamer bewoonden. Op school zat ik samen met Dine Reilink op de achterste banken. Wij waren de langste van de klas.”, zegt ze met een glimlach op haar gezicht. “Met Dine Reilink en Dinie van Zanten heb ik tot op de dag vandaag nog steeds contact. Meester Mol was onze leraar. Een zeer prettige leerkracht.”

Er valt een korte stilte als Milie deze bijzondere periode in haar gedachten haalt. Het waren de jaren net voor de oorlog. Okkenbroek was het toneel van militaire manoeuvres. “Op de Villa waren ook soldaten ingekwartierd. Ik mocht een keer op zo’n militair paard zitten”, verteld ze terwijl ze een foto aanwijst als dankbare getuige. Dan komen de herinneringen los: over de ijskelder, de vijver, het bruggetje voor de Villa naar het pad dat inmiddels is verdwenen. Namen van Riek Stoevenbeld, Tiny en Wiebe van Ens, de familie Kloosterboer van de paarden, Jan Peppelenbos de tuinman, luitenant Hardeman die was ingekwartierd en niet in de laatste plaats die van de heer en mevrouw De Wetstein Pfister. “Zij was voor mij mevrouw. Hem noemde ik altijd oom Lo. Een bijzonder aardige man die altijd aan het schetsen en tekenen was.” Aan de muur hangt een schets van de hand van De Wetstein Pfister. Dat werken van ‘haar’ oom Lo tot de verzameling van het Stedelijk Museum in Amsterdam behoren daarvan is Milie zich niet bewust: “Aardig voor Tussen Kunst en Kitsch”.

De thee die ze heeft ingeschonken is ondertussen koud geworden. Milie gunt zich geen tijd er van te drinken en duikt opnieuw in de fotoboeken. Dan schiet haar ineens te binnen dat de preekstoel voor de kerk in Okkenbroek die uit Oldenzaal afkomstig was, in de tijd van dominee Visser, op de Villa heeft gelegen. “Dominee Visser was een vriend van onze familie en ik zie de stoel in brokken en stukken nog liggen om opgeknapt te worden. Hoe die uiteindelijk naar de kerk is gebracht, nee dat weet ik niet meer.” 

Ook tijdens de oorlog kwam Milie naar Okkenbroek. Vanuit Bilthoven op de fiets naar de familie Reilink aan de Klinkenweg. "Op voedseltocht. De vader van Dine bracht me dan terug over de IJssel waarna ik alleen verder moest", weet Milie zich deze periode nog goed te herinneren.

Milie is de dochter van Maria Johanna van Arkel (*25 maart 1887) die op 9 juli 1906 trouwde in Teteringen met Adrianus Jacobus Pieter Zonnevylle, die 1 augustus 1880 in Zeist geboren werd. Landelijke kranten maken melding van zijn bevordering in 1916 tot “Kapitein van den Generalen Staf”. In 1923 gaat het echtpaar naar Amersfoort. Hij overlijdt plotseling, slechts enkele jaren later; op 2 augustus 1926 om precies te zijn.

Meer lezen over De Wetstein Pfister? Klik hier.

BRON : Milie Le Mat - Zonneville en Henk Kerkdijk.

U heeft aanvullende informatie? Stuur een bericht naar de redactie.