Crommelin en Dijkman een gezamenlijk verleden

In "Okkenbroek van Oudsher", waar Kees Dijkman (zoon van meester Dijkman) met veel plezier in heeft zitten lezen, wordt in het stuk over Huize Okkenbroek geschreven over juffrouw Crommelin en onder personen over Dijkman. Twee ogenschijnlijk losse verhalen komen ineens bij elkaar. Juffrouw Crommelin heeft in het leven van de grootouders van Kees een belangrijke rol gespeeld laat de in 1931 in Okkenbroek geboren Kees weten:

“Agathe Elisabeth Crommelin is op 3-12-1852 geboren in Wilp, in Huize de Lathmer. Haar vader was Gulian Cornelis Crommelin, haar moeder Louise Smissaert. Agathe heeft veel belangstelling gehad voor evangelisatiewerk en daar financieel veel aan bijgedragen. Zo heeft zij het mogelijk gemaakt dat in Terwolde een Evangelisatie gesticht werd, waar mijn grootvader als godsdienstleraar/evangelist aangesteld is. Ook heeft zij bijgedragen aan een pensioenfonds voor mijn grootouders. Uit dankbaarheid hebben mijn grootouders hun oudste kind naar haar genoemd: Agathe Elisabeth Dijkman, de oudste zuster van mijn vader. In de familie werd over haar gesproken als freule Crommelin. Zij vond het leuk dat ze vernoemd werd maar vond wel dat het kind niet Agathe als roepnaam moest krijgen. Vandaar dat wij een Tante Bets hadden.”

Meer over Huize Okkenbroek of de familie Dijkman leest u elders op de site.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

Noot van de redactie: Voordat in 1904 de kerk werd geopend werden er bij de boeren op winteravonden, zoals dat toen heette, Godsdienstoefeningen gehouden. Meestal bij Koerselman. Cornelis (Cor) Dijkman, de vader van Jan Hendrik en opa van Kees verzorgde deze avonden.