Het derde jachthuis

Locatie derde jachthuis Oostermaat

Aan de Oostermaatsdijk 12(a) staan twee jachthuizen. Maar Okkenbroek heeft nog een derde jachthuis gekend. Opgetrokken uit hout en van het zelfde type als de jachthuizen aan de Oostermaatsdijk. Van het derde jachthuis rest weinig meer dan de herinnering en een 'open' plek in het bos waar het onderkomen voor de jagers heeft gestaan.

Henk Kerkdijk (66) kan zich nog heugen dat hij in zijn lagere schooltijd met kameraden in het bos en rond het vergeten jachthuis speelde: "De luiken waren meestal dicht". Het jachthuis heeft gestaan in het bosperceel aan de zuidkant van de huidige Bogelinksweg, in de directe omgeving van de grens tussen de toenmalige Gemeente Diepenveen en de Gemeente Raalte. Een open ruimte aan het tweede pad, gerekend vanaf de Okkenbroekerveldweg / Ten Havesweg, herinnert er nog aan. Omdat daar geen grenspalen staan is het lastig een definitieve uitspraak te doen over de ligging: of in het uiterste noordwesten van Okkenbroek of aan de zuidoostelijke rand van Heeten.

Volgens de overleveringen is het jachthuis gebouwd door of in opdracht van een groep jagers uit (de gemeente) Raalte. Met deze wetenschap ligt het voor de hand aan te nemen dat het net buiten Okkenbroek heeft gestaan. Met de jachthuizen op het Oostermaat hadden ze niets van doen. Alleen qua bouwstijl zullen ze op elkaar hebben geleken.

Het gebouw was – uiteraard – zelden “bewoond”. Dat betekende, zoals Kerkdijk zich nog weet te herinneren, doorgaans gesloten luiken. Als er iets van het interieur zichtbaar was waren dat jachttrofeeën. Waarbij we vooral moeten denken aan geweien. Het jachthuis is naar schatting eind jaren 60 begin 70 van de vorige eeuw gesloopt. Na de sloop heeft een ondiep, betonnen vijvertje (ovaal? halve maanvormig?) nog lang aan het jachthuis herinnerd. Ook het vijvertje is niet meer. Dat is op enig moment uit de grond gehaald. 

Wie weet meer over dit verdwenen jachthuis?

Stuur een bericht naar Henk Sepers

BRON | Henk Kerkdijk, Jan ten Have, Tonny ten Have.