Brief om kinderen op te vangen tijdens de Hongerwinter

Begin 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden vele Nederlandse kinderen die slachtoffer waren geworden van de Hongerwinter, in gastgezinnen gehuisvest, om daar weer aan te sterken. Het gezin Kuijntjes woonde in Hillegersberg en hoorde van hun dominee dat er in Okkenbroek kinderen werden opgenomen. Dochtertje Corrie werd in huis genomen bij de familie Brinkman. Zus Nellie kreeg een goed onderdak bij de familie Noteboom. In deze strenge winter kwamen in het westen en noorden van Nederland 20.000 burgers om door de enorme schaarste aan voedsel en brandstof, vooral in de steden.

Fragment brief Bartlema aan VisserInmiddels is Nel Verweij – Kuijntjes 77 jaar en woont nog steeds in Rotterdam. “Ik heb nog brieven van dominee Visser en dominee Bartlema die ik graag beschikbaar stel voor de tentoonstelling in de kerk ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding.” Een handgeschreven brief van dominee Walle Bartlema aan dominee Visser heeft Jan Bouwhuis zo goed en zo kwaad het ging weten te ontcijferen. Waar Bouwhuis er niet uitkwam staan puntjes.  

…. Visser                                                                                                          Okkenbroek 10/1-44

Een ogenblik vraag ik je aandacht voor het volgende. Wij hier in het gezegende achterland willen dolgraag iets doen voor de mensen in het westen, in ’t bijzonder de grote steden. Alles is echter uitermate moeilijk om contact te krijgen wij weten daarom ook niet hoe we moeten helpen. Nu hebben we ons er de laatste tijd mee bezig gehouden, of we hierheen geen kinderen kunnen krijgen. In Holten tracht men ook zodoende wat verlichting te kunnen brengen. Maar de moeilijkheid is het transport. Is er niet iets te winden in Rotterdam waarop vervoer hierheen zou mogelijk zijn? Ik weet wel: we hoeven ons geen illusies te maken, want ’t is geweldig moeilijk. Maar zou je desnoods niet een twintig (ik noem maar wat en schrijven is gemakkelijker dan organiseren!) meisjes als koeriersters kunnen opscharrelen die de kinderen op de fiets kunnen brengen. Ik weel wel, bezwaren genoeg, maar ’t gaat immers om leven of dood! Verder zouden die koeriersters hier vandaan wat kunnen meenemen natuurlijk, naar Hilligersberg niet alleen voor hun eigen thuis, maar “ter distributie” (………) door de Diaconie. Wat betreft de kinderuitzending, komen misschien in aanmerking de kinderen die hier al bekend zijn en deze zomer geweest zijn (dat waren er 6 meen ik) Verder heeft Vosman graag weer terug Loek de Lange, Bergplein 2 H.’berg, eventueel ook nog een zekere Paardekram Gerststr. 20 R’dam Z maar die behoort tot een andere parochie dan de onze. Toch zou ik je willen vragen, als je tijd hebt of gelegenheid een boodschap te sturen naar Paardekram. Zouden bij een eventuele zending kinderen ook kunnen ……… komen v. Hogebrugge Slachthuisstr. 32 te R’dam (1) …….. een kind Veringmeijer Coolschestr. 72 R’dam (2) ……… was bij T. Rensink 2 92) bij F. Smit (1) en (2) hebben ook een brief gekregen tegelijk met deze post, waarin ze uitgenodigd worden ……. Uitzending kan dan eventueel mooi samen gedaan worden …….. halen dus de …….. kinderen kan het wel aangevuld worden tot een twintigtal (uit Utrecht krijgen we waarschijnlijk ook 20) Zou er eventueel een soort verpleegster meekunnen komen? (die krijgt dan ook een goed leven hier) ….. is voor het ….. van de kinderen gemakkelijker en voor alle ……. ……… Verder meenemen: zoveel – mogelijk – goede kleren (want daarin kunnen de mensen hier ook niets meer doen, dat …..) + hun dekens. ‘K weet niet, wat er van komt ……. ……. De ……. Kinderen moeten jullie zelf uitzoeken en …… jullie het best. Wij kunnen ze eventueel uit Deventer halen terwijl de kinderen daar best 1 nacht kunnen overnachten in het Rode-Kruis-Huis Smedenstraat. We wachten nu maar af wat komt. Zo mogelijk (als het doorgaat) stuur je wel een koerierster vooruit (of een brief per koerierster-van-een-ander). Hier alles nog goed. Ook thuis. We zitten nu met 5 man in de pastorie (schoonouders + 1 ouder van mij). De V1 is een lastig ding en gevaarlijk (meer voor Nederland dan voor Londen!) Emmie maakt het ook weer goed in R’dam. …….. sterk jullie in de vreselijke nood. Wij bidden voor jullie allen en zullen doen wat we kunnen, weet dat.

                                                                           Hart. Gr. Van m’n vrouw en mij voor jullie beiden.
                                                                                                                           Gr. Walle.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | Nel Verweij - Kuijntjes