dinsdag 19 november 2019 in Ons Centrum
inloop 19:30, aanvang 20:00

In het voorjaar zijn er huiskamergesprekken gevoerd om een beeld te kunnen krijgen waar “de Okkenbroeker” heen wil met zijn/haar dorp. Op basis van deze input zijn drie werkgroepen geformeerd.

Tijdens een korte presentatie zullen de drie werkgroepen zichzelf presenteren aan het dorp en vertellen welke acties ze op willen gaan pakken in de komende jaren. Acties die belangrijk en bepalend zijn voor ons dorp.

 

Beeld u even in dat het 2030 is en vraag u het volgende af:

“Wie zijn mijn nieuwe buren?”

“Welke weilanden zijn nieuwbouwlocaties geworden?”

“Welke voorzieningen kregen we erbij en welke zijn we kwijtgeraakt?”

 

Wilt u hierover meepraten? Wilt u horen welke ideeën wij hierover hebben? Kom dan op 19 november naar Ons Centrum!

Besturen van Plaatselijk Belang en Ons Centrum/Kulturhus

Nieuwe Expositie

 

de mooie foto's met oa de skylines van Deventer zijn weer opgehaald en vervangen door nieuwe
tekeningen en schilderijen van Peter Vosmeijer.

Ik ben een groot deel van mijn leven
al bezig met kunst, het meest
geinspireerd door wat mij emotioneel
raakt. Ik probeer de wereld een stukje mooier te maken
door wat ik op papier of op doek zet en gebruik
graag symbolische voorstellingen.
Vaak is mijn kunst gericht op mijn
geloof dat we in liefde allen een zijn
en dat we bewust contact kunnen
maken met de hogere en diepere
lagen van het leven en dat dat ook
belangrijk is voor een betekenisvol leven

Ik hoop dat jullie iets waardevols
kunnen inzien in wat ik bij jullie heb
mogen tonen

 

Peter Volsmeijer

 

nieuwe expositie

 

de mooie foto's met oa de skylines van Deventer zijn weer opgehaald en vervangen door nieuwe
tekeningen en schilderijen van Peter Vosmeijer.

Ik ben een groot deel van mijn leven
al bezig met kunst, het meest
geinspireerd door wat mij emotioneel
raakt. Ik probeer de wereld een stukje mooier te maken
door wat ik op papier of op doek zet en gebruik
graag symbolische voorstellingen.
Vaak is mijn kunst gericht op mijn
geloof dat we in liefde allen een zijn
en dat we bewust contact kunnen
maken met de hogere en diepere
lagen van het leven en dat dat ook
belangrijk is voor een betekenisvol leven

Ik hoop dat jullie iets waardevols
kunnen inzien in wat ik bij jullie heb
mogen tonen

 

Peter Volsmeijer

 

logoDonderdag 26 september was het eindelijk zover. Na bijna drie jaar voorbereiding hebben wij als Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele (kortweg Stichting OL2) het contract getekend met Stichting Kostbaar Salland. Daarmee komt er geld ter beschikking dat OL2 kan inzetten voor het behoud van karakteristiek Sallands landschap dat eigendom is van de deelnemers. Met dit geld kan eerst eventueel een landschapselement worden hersteld en is daarna financiering van het onderhoud voor 21 jaar gegarandeerd.

In de gezellige keuken van Elleke en Hans ondertekenden eerst Elleke en Pedro namens Stichting OL2 het contract met Stichting SKS. Daarna was het de beurt aan 10 individuele deelnemers om hun overeenkomst te tekenen met Stichting OL2.

november 2019Hiermee is het voorbereidende werk van Stichting OL2 niet afgerond. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Met een aantal landeigenaren zijn we al uitgebreid in gesprek over hun mogelijke bijdrage. Het liefst zouden we met hen nog dit najaar een overeenkomst sluiten.
Zo kunnen we samen bereiken dat het prachtige Sallandse landschap behouden blijft voor ons als bewoners en voor alle mensen die hier van de natuur komen genieten.

Theo Hoge, penningmeester OL2

Okkenbroek in november

Lichtjesavond

Zaterdag 2 november, de eerste zaterdag in de donkere wintertijd, houdt Vereniging Begraafplaats Okkenbroek een lichtjesavond op de begraafplaats aan de Okkenbroekerveldweg. Om 18.15 uur verzamelt men aldaar bij flikkerend kaarslicht waarna om 18.30 uur het officiële gedeelte begint met o.a. het lezen van gedichten. Nadien worden de brandende kaarsen door nabestaanden geplaatst op het graf van de overleden dierbare.

Niet alleen de mensen die afgelopen jaar een dierbare hebben verloren maar ook andere belangstellenden die, als nabestaande van een eerder overleden nauwe verwant, de behoefte hebben om hier aan deel te nemen, zijn van harte welkom!

Hakselfest
Zaterdag 2 november: Hakselfest! Er is weer veel gehakseld dit jaar, de oogst is binnen, tijd voor een feestje!
Om 20.00 uur begint het spektakel in de tent op de feestweide aan de Oerdijk met Kroepin en de Feestneger. Meer weten? Kijk op de Facebookpagina!

Opening van het Okkenbroekse Winterseizoen

In Okkenbroek zijn heel veel verenigingen, commissies en dergelijke die stuk voor stuk van belang zijn voor de leefbaarheid van het dorp. Op zondag 3 november zullen zoveel mogelijk organisaties zich presenteren zodat iedereen kennis kan maken met alles wat het leven in dit dorp leuk kan maken! Tussen 14.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom in dorpshuis Ons Centrum!

Bazaar op woensdag 6 november

Het is een prachtige traditie: op de eerste woensdag van november (Dankdag voor Gewas en Arbeid) wordt er in Okkenbroek een bazaar gehouden waarvan de netto-opbrengst wordt verdeeld onder elk jaar verschillende non-profit organisaties in ’t dorp. Er wordt van alles verkocht op die bazaar: van zelfgemaakte spullen, leuke hebbedingetjes, koffie met appelgebak, snert  om mee te nemen, enz. En dan zijn er allerlei spelletjes, het rad van avontuur en verlotingen waar mooie prijzen mee te winnen zijn! De bazaar wordt gehouden in Ons Centrum , begint ’s middags om 14.00 uur en ’s avonds om 20.30 uur.

Bingo op 21 november in ’t Noaberhuus.

Op donderdagavond 21 november kunnen liefhebbers weer meedoen aan de Winterbingo in ’t Noaberhuus aan de Oerdijk. Gezelligheid is hier troef, niet het winnen van spectaculaire prijzen want die zijn er niet. Gewoon een aardig prijsje voor de winnaars en dat zijn er heel wat want de organisatie gaat net zo lang door tot iedereen wel met iets naar huis gaat! Men begint om 19.30 uur.

Leader Salland

Individuele ondernemers uit Salland kunnen nu óók Leader-bijdrage aanvragen

Ruimte voor aanvragen tot eind 2020

Met het Leaderprogramma 2015-2020 kan in totaal ongeveer 4 mln. euro in Salland worden geïnvesteerd. Hiervan komt 25% van de Europese Unie, 25% van provincie Overijssel,

gemeenten en waterschappen en 50% van derden (eigen bijdrage, particulieren, fondsen, etc.). In de ‘pot’ zit nog een kleine 300.000 euro tot eind 2020 aan EU-budget.

 

Wout Wagenmans, wethouder van Raalte en voorzitter van de Lokale Actie Groep, roept initiatiefnemers op om contact op te nemen: “Het is mooi als dat óók projecten van ondernemers zijn. Zo stimuleren we samen “people, planet en profit” in Salland. We hebben ruimte voor nog ongeveer 7 nieuwe projecten komend jaar.”

 

Hoe weet ik of mijn plan past binnen het Leaderprogramma?

De projecten moeten wel passen binnen het Leaderprogramma. Bij Leader Salland gaat om projecten die zich richten op de economische, ecologische en sociale versterking van het platteland. Op people, planet èn profit dus. Reguliere bedrijfsinvesteringen komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Op de website (De Kracht van Salland) vind je de projecten die een Leaderbijdrage kregen.

Meer informatie

Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de versterking van het platteland en wil je meer weten over de mogelijkheden van Leader? Neem dan contact op met een van de LEADER-coördinatoren: Mireille Groot Koerkamp: telefoonnummer: (06) 22 46 61 31 of mireille@dekrachtvansalland.nl, of Giny Hoogeslag: telefoonnummer: (06) 13 48 89 37 of giny@dekrachtvansalland.nl.

 

Wat is Leader?

LEADER is onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Het huidige programma wordt uitgevoerd van 2015 tot en met 2020. Ook Salland heeft een Leader programma opgesteld, namelijk ‘LEADER-De Kracht van Salland’. De uitvoering van het programma in Salland ligt in handen van de Lokale Actie Groep, met vertegenwoordigers vanuit bijna alle sectoren.

Actief Okkenbroek!

Op zondag 3 november a.s. organiseren we in het Ons Centrum de "Opening van het Winterseizoen". Tussen 14-17 uur kunt u terecht in het OC waar bijna alle Okkenbroekse (sport)verenigingen en initiatieven vertegenwoordigd zijn om informatie te geven over hun programma en bijdrage aan ons dorp. Nieuwsgierig geworden wat er zo al te doen is in ons dorp, of waar u als vrijwilliger een bijdrage zou kunnen leveren, kom vooral langs! Café Nooit Gedacht zal ook geopend zijn voor een hapje en een drankje, zodat wij er samen een gezellige middag van kunnen maken.

Namens de organisatie,

Tot zondag de 3de,
Theckla, Jolanda, Patricia & Lidy

ZATERDAG 26 OKTOBER

Organiseren wij
&
gezellige avond
&
Aanvang 21.00 uur
&
Met live muziek van
“DE CAFÉ RACES”

Tevens inschrijfavond spaarkas

KOM ALLEN

cafe nooit gedacht