Gewijzigde route buurtbus i.v.m. vernieuwing van het fietspad langs de Oerdijk onder Lettele.
Zie hier in PFD

Van 23 september t/m 22 oktober is voor de vernieuwing van het fietspad langs de Oerdijk onder Lettele de Oerdijk tussen Lettele en de Cröddendijk gesloten. De route van de buurtbus tussen Lettele en de Cröddendijk loopt dan via Bathmenseweg en Cröddendijk. De haltes Doldermansweg en Schooldijk vervallen dan. Er dient met een kleine vertraging rekening gehouden te worden.

"Vanaf 9 september j.l. is de rit van 7:54 uur vanuit Nieuw Heeten uitgebreid.
Dan wordt er standaard met twee bussen gereden. Met uitzondering van de vakantieperiode.

De eerste bus neemt de normale route via de Van Oldenielstraat en de Hoge Hondstraat. (Via de haltes Dapperstraat en Apotheek/Schurenstraat.)"
De tweede bus rijdt na het ziekenhuis via de Amstellaan en Snipperlingsdijk naar het station.
(Via de haltes Amstellaan en Saxion Hogeschool.)

Passagiers voor de haltes tussen ziekenhuis en het station dienen dus op te letten welke bus ze nemen.
Op de bus die langs Saxion rijdt staat dit aangegeven ("Station NS via Saxion/Aventus").

De Rabobank sponsort verenigingen en stichtingen middels de campagne RaboClubSupport (voorheen actie hart van Salland). De buurtbus doet hieraan mee.
Met uw stem kunt u de vereniging van uw keuze ondersteunen. De buurtbusvereniging wil hiervoor graag een beroep op u doen.
Stemmen is mogelijk van 27 september tot en met 6 oktober 2019.

Vrijwilligers maken de buurtbus al 40 jaar tot een succes                                       Buurtbus19

Als je over de Oerdijk van en naar Deventer rijdt, kom je ongetwijfeld je het blauwe busje van lijn 590 een keer tegen. Al 40 jaar zorgen vrijwilligers voor een goede verbinding tussen de dorpen en het Deventer station. Op 7 september vierden de vrijwilligers en oud-vrijwilligers op feestelijke wijze dit jubileum.

DOOR YVONNE HAAXMAN

De buurtbus is in Lettele en Okkenbroek niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Vrijwilligers maken de lokale lijndienst tussen Nieuw Heeten en Deventer mogelijk. Velen van hen zitten bij toerbeurt achter het stuur, maar er zijn nog meer mensen die achter de schermen het buurtbusproject Lettele/Okkenbroek tot een succes maken.

Wekelijkse sopbeurt

Het is zaterdagmorgen 8 uur als ik het terrein van Unicom Oost van de familie Bloemenkamp oprijd. Op het stallingsadres komt de bus net terug van de wasplaats en is nog nat aan de buitenkant. Emmy staat met een emmer met sop en doek klaar om het interieur op te poetsen. Ze zorgt ervoor dat de bus de volgende week weer netjes en schoon de weg op kan. “Bij dit weer heeft het schoonmaken niet veel te betekenen. In de winter als er veel passagiers meereizen, dan is een flinke schoonmaakbeurt geen overbodige luxe,” laat Emmy weten. “Maar gelukkig is het zelden een bende in de bus. De meeste passagiers gedragen zich keurig. Eén keer hebben we iemand opgetrommeld die na een braspartij in Deventer de boel had ondergekotst. Ik heb hem een emmer sop en doek gegeven. En met enig schaamrood op de kaken heeft hij het keurig opgeruimd.”

Nieuw fenomeen

In de jaren zeventig van de vorige eeuw verdween de streekbus die van Heeten via Lettele naar Deventer reed. Vanuit Lettele en Okkenbroek ontstond het idee te gaan experimenteren met een buurtbusproject. Dit nieuwe fenomeen in Nederland bestond uit een klein personenbusje dat vrijwilligers bestuurden. In samenwerking met busmaatschappij O.A.D. en de provincie Overijssel startte het buurtbuscomité op 3 september 1979 met de eerste buurtbusdienstregeling.

Buurtbus is een blijvertje

De eerste route liep vanaf de kerk in Okkenbroek via een toeristische route door het buitengebied en door Lettele naar het voormalige gemeentehuis in Schalkhaar als eindpunt. Daar konden de passagiers overstappen op de OAD-streekbuslijn Heeten - Station Deventer. Zo’n rit duurde zo’n 45 minuten en een kaartje kostte toen één gulden. De halte Oude Molen verviel binnen een jaar. In 1980 ontstond er commotie rond de buurtbus en dreigde de vervoersvoorziening weer te verdwijnen in Lettele en Okkenbroek. Er waren te weinig passagiers. De toenmalige voorzitter mevrouw Roelofsen heeft zich sterk gemaakt om de route door te trekken naar de Deventer ziekenhuizen en naar het station. Vanaf dat moment steeg het aantal reizigers tot ongeveer 10.000 per jaar.

… een toeristische route naar het gemeentehuis in Schalkhaar …

Busremise Bloemenkamp

Nico Bloemenkamp vertelt over hoe de buurtbus destijds bij hen terecht is gekomen. “Mijn vader wilde wel meewerken. Voor het algemeen belang was het een goede zaak. Daarom mocht het busje, toen nog geleverd door de O.A.D., best bij hen in de schuur worden gestald. In de beginjaren waren de afspraken niet altijd even duidelijk. Wij zorgden voor het schoonmaken en we tankten de bus wekelijks af. En dat doen we nog steeds. Ook vervingen we de spiegels als die aan gruzelementen waren gereden,” vertelt Nico. “Het gebeurde nogal eens dat de bus terugkwam met deuken en krassen. Bij mankementen regelden wij een oplossing. Tegenwoordig zorgt garage Wagemans voor onderhoud en reparatie van de bus en dat werkt goed. Toen ons gevraagd werd ook zelf ritten over te nemen als de ingeroosterde chauffeur niet kwam opdagen, hebben we dat geweigerd,” zegt Nico resoluut. “Dan moet de bus hier maar weg, was toen het antwoord van zijn vader Garrit.” Dat is uiteraard in goed overleg opgelost. De buurtbus vindt bij Unicom Oost nog steeds een goed onderkomen en wordt wekelijks ‘vertroeteld’ door de familie Bloemenkamp. “Daar hebben we het erg mee getroffen,” vindt Tonnie Leemereise, de voorzitter van de Buurtbusvereniging Lettele/Okkenbroek. “Bij de eerste rit in de winter kan de chauffeur ervan op aan, dat de ruiten niet meer bevroren zijn en de kachel in de bus brandt. Dat is allemaal service van Unicom Oost.”

Variatie aan vrijwilligers

Toen het buurtbusproject in 1979 begon, waren er 12 vrijwilligers die zich als buurtbuschauffeur aanmeldden. Lettele/Okkenbroek was één van de eerste buurtbusprojecten in Nederland en een experiment op het gebied van openbaar vervoer. Busmaatschappijen zagen het als concurrentievervalsing en vonden dat het werk van beroepschauffeurs werd afgepikt. Maar geen buurtbus betekende geen openbaar vervoer op het platteland. In de loop der jaren is deze mening wel veranderd en is de buurtbus niet meer weg te denken als vervoermiddel in Lettele, Okkenbroek en Nieuw Heeten. Tegenwoordig is de buurtbusvereniging goed georganiseerd. Tonnie Leemereise: “Iedereen heeft zo z’n eigen taak. Naast de chauffeurs is er iemand die de contacten onderhoudt met vervoersmaatschappij Keolis en de provincie over financiële en wettelijke zaken. We hebben iemand die zorgt dat de kleding aanwezig is. Er moeten roosters gemaakt worden voor de chauffeurs. En de dienstregeling moet passen en de tijden moeten bekend zijn bij chauffeurs en passagiers. Dan is er ook het technische onderhoud, de stalling en schoonmaak. In totaal hebben we nu 38 vrijwilligers die meewerken om de buurtbus op tijd te laten rijden. Een hele organisatie!”

Tijden veranderen

Bertus Oostervelt begon als 22 jarige als één van de eerste vrijwillige buschauffeurs. Hoewel Bertus zegt geen bijzondere dingen meegemaakt te hebben in die 40 jaar, geeft hij goed aan wat het verschil is tussen een reguliere busmaatschappij en de kleinschalige buurtbus. “Reizen met de buurtbus is gemoedelijk en je kunt extra service verwachten. Vroeger bracht ik mensen die slecht ter been waren, of bij heel slecht weer, gewoon naar huis. Ook vond ik het een kleine moeite om even iets verder te rijden voor een moeder met een slapend kind op de arm die nog een heel eind moest lopen. Toen had je ook meer tijd tussen de ritten. Nu is de dienstregeling veel strakker en is dat moeilijker.” De buurtbus vervoert veel scholieren, maar ook wandelaars, en soms vogelspotters! Soms hadden we veel te veel passagiers. “Een collega van de reguliere bus vroeg me eens verbaasd: Neem je al die 24 mensen mee? “Ja, zei ik, die neem ik allemaal mee! Ik vertelde er niet bij hoe en wanneer. Ik verdeelde de passagiers over meerdere ritten en toen lukte het prima,” zegt Bertus achteloos. Bertus ervaart dat de jongere passagiers niet meer praten in de bus. “Ze zijn allemaal bezig met hun telefoon. Het spontane is eraf en dat vind ik wel jammer. Een lege batterij van de telefoon vinden ze erger dan wanneer de buurtbus niet rijdt!,” weet Bertus. Desondanks blijft hij buurtbuschauffeur en hoopt de 50 jaar vol te maken. “Dit werk is ontspanning voor mij. Ik vind het leuk. Het is mooi iets zinnigs voor een ander te doen en met elkaar de schouders eronder te zetten. Dat geeft me een goed gevoel. Anders had ik het echt geen 40 jaar volgehouden,” is zijn mening.

….. reizen is gemoedelijk en je kunt extra service verwachten ….

Steeds professioneler

In 2008 werd de buslijn uitgebreid naar Nieuw Heeten. Toen is ook de route aangepast. Tegenwoordig rijdt de bus 11 keer heen en weer en het aantal passagiers is enorm toegenomen tot 19.000 passagiers per jaar. Omdat sinds 2013 de bus in de spitsuren overvol zit, rijden er rond die tijden twee bussen. Daarnaast wordt er bij grote drukte de extra bus ook ingezet.

Sinds kort kun je niet meer contant betalen in de bus. De OV-chipkaart gebruiken of met pin een kaartje kopen is een gemakkelijker en veiliger alternatief.

In de Spil was het al weer duidelijk te horen, aan alle kanten komt de muziek je weer tegemoet op maandag. De lessen van More Music zijn weer begonnen; leerlingen oefenen weer en ook de repetities van het orkest zijn weer in volle gang. Dat moet ook wel want er staan weer mooie concerten op het programma.

U mag het alvast in uw agenda noteren:

16 november om 20:00 uur, ons jaarlijks concert in Ons Centrum in Okkenbroek. Reserveer de datum alvast en laat u verrassen.

13 december om 19:00 uur het kerstconcert in de kerk in Lettele. Daar gaat u zeker nog meer van horen.

Maar misschien speelt u ook graag een partijtje! Als u van sport houdt dan kunt u misschien wel genieten van de muziek tijdens uw sport op maandagavond en anders kunt u ook eens komen kijken tijdens een repetitie. Dan speelt u een ander partijtje mee, op gitaar, op toetsen, drum of saxofoon. Het More Music Orkest heeft nog altijd ruimte voor meerdere muzikanten. De repetities zijn op maandagavond tussen 19:30-21:30 in de Spil. Laat je uitdagen.

Natuurlijk ziet u ons ook in het dorp. We halen trouw om de twee maanden oud papier op. Voor de data en locaties kunt u op onze website kijken in de agenda

huiskamer noaberhuus

Iedere Dinsdagmorgen vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om met een groepje Okkenbroekers samen koffie te drinken. Er zijn elke week best veel mensen maar "onze" tafel is nooit te klein, dus er kunnen altijd mensen bij ons aan komen schuiven. Je hoeft je niet aan  te melden, en je bent nergens aan verplicht.                                 Het is elke week weer een gezellige boel en rond half 11 gaat ieder weer huiswaarts. Dus heb je zin om zo af en toe een bakkie te drinken met wat dorpsgenoten kom dan eens binnen, en schuif aan. 

Sinds de bibliotheek weg is uit het noaberhuus hebben we in de gang een grote boekenkast staan met boeken voor jong en oud. Ook is er een heel assortiment aan groot-letter boeken.  Kom eens binnen en neem gerust wat boeken of tijdschriften mee. Elke dag wordt de krant bezorgd bij het noaberhuus, dus is het ook mogelijk om daar (met uitzondering van maandag) de krant te lezen. Het noaberhuus is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur, en op zaterdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. 

Op woensdag 4 september en woensdag 2 oktober hebben we weer spelletjesmiddag. Er zijn oud Hollandse spellen of we kunnen een kaartje leggen of wat dobbelen. We beginnen om 14.00 uur en je hoeft je van te voren niet op te geven, en ongeveer 16.00 uur is het afgelopen. 

11 November is het weer Sint Maarten. Ook het noaberhuus heeft de deur weer openstaan, om ieder kind weer te voorzien van wat lekkers en een mooie kleurplaat. Deze kun je dan mooi inkleuren en daar krijg je dan ook nog weer wat lekkers voor terug wanneer je de kleurplaat inlevert. 

Zoals elk jaar is er dit ook jaar weer een Sinterklaasbingo. Dit keer is  het op Woensdag 20 November. Vanaf 19.30 staat de koffie/thee klaar met speculaas. Sinterklaas zal proberen om ook nog even een poosje langs te komen, of hij zal wat Pieten sturen. Begin november zal er een opgaveformulier liggen in de huiskamer. 

Op zaterdagavond 2 november 2019 organiseren wij weer een lichtjesavond op onze begraafplaats (gelegen aan de Okkenbroekerveldweg). Van ca. 18.15 uur tot 19.00 uur.logo bergraafplaats

Bestuur Vereniging Begraafplaats Okkenbroek
Secretariaat: M. Jansen-Grotentraast
Bathmenseweg 61, 7434 PX Lettele
IBAN: NL95RABO0300368739
E-mail: begraafplaatsokkenbroek@gmail.com

Ieder jaar werkt een hele grote groep mensen er hard aan om een mooie revue neer te zetten tijdens het Okkenbroeks Feest. Met zoveel mogelijk “voor elk wat wils- voor jong en oud”.

Uitgangspunt is altijd dat de sfeer in de groep goed moet zijn (en dat is het ook) en dat de revue zo dicht mogelijk bij het publiek moet staan, met andere woorden: lokaal en niet te hoogdrempelig qua humor. Er is een kern van mensen die al jaren meewerken op alle gebieden en het klappen van de zweep behoorlijk kennen maar we zijn heel erg blij dat we de laatste jaren ook veel jongeren er bij hebben die zich inzetten om er een mooie avond van te maken! Toch kunnen we best nog wat versterking gebruiken op verschillende terreinen! Mocht je er iets voor voelen om een stukje te schrijven, zelf iets op het podium te willen doen in de vorm van toneelspel, zang of muziek maken: aarzel niet en meld je aan! Ook kunnen we mensen gebruiken die mee willen helpen om een mooi decor te maken of tijdens de uitvoering de rol van toneelmeester op zich willen nemen.

We werken mét elkaar in een heel gezellige en gemoedelijke sfeer en iedereen krijgt de kans om zijn/haar inbreng te hebben, alle ideeën worden meegenomen!

Wil je graag op jóuw manier meedoen aan het neerzetten van een leuke revue? Meld je dan aan per mail op: geekeinthof@hotmail.com

Op 9 september begint voor iedereen die een handwerkje heeft, of wil beginnen (zelf materiaal meenemen) de twee-wekelijkse handwerkbijeenkomst in de huiskamer van het noaberhuus weer.

We handwerken van 14.00- 16.00 uur.

En wel op de volgende data: 9 september, 23 september,  7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december, 16 december, 6 januari 2020.

Vlug en Lenig

Sportvereniging V en L,

Zaterdag 9 November om 19.00 staat er weer het jaarlijkse V&L volleybaltoernooi op het programma.
Heb je zin om mee te doen en weet je een team samen te stellen meld je dan aan via onderstaand emailadres. Een team bestaat uit 6 spelers waarvan minimaal 2 dames.
Leeftijd is vanaf 13 jaar. Opgave is tot 4 november.

Nogmaals een oproep namens de Volleybalgroep. Ze zijn DRINGEND op zoek naar nieuwe leden. Het komt regelmatig voor dat ze met te weinig zijn zodat de avond niet door kan gaan.
Er wordt gespeeld op maandagavond van 20.30 tot 21.30.
Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan aan!
Ook bij de andere sporten zijn nieuwe leden zeer Welkom!!

Beoefent u nog geen sport kom dan gerust eens een kijkje nemen in de sporthal van Ons Centrum. Bovendien kunt u gebruik maken van 2 gratis proeflessen.
V en L heeft de volgende takken van sport:

Maandagavond spinning en volleybal
Woensdagavond aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond Streetdance, zaalvoetbal

Wilt u meer informatie over onze vereniging ga dan naar onze website www.okkenbroek.net/venl
of stuur een mail naar vl-okkenbroek@live.nl

Namens het bestuur van V en L, Bertus Jeurlink

Ieder jaar werkt een hele grote groep mensen er hard aan om een mooie revue neer te zetten tijdens het Okkenbroeks Feest. Met zoveel mogelijk “voor elk wat wils- voor jong en oud”.

Uitgangspunt is altijd dat de sfeer in de groep goed moet zijn (en dat is het ook) en dat de revue zo dicht mogelijk bij het publiek moet staan, met andere woorden: lokaal en niet te hoogdrempelig qua humor. Er is een kern van mensen die al jaren meewerken op alle gebieden en het klappen van de zweep behoorlijk kennen maar we zijn heel erg blij dat we de laatste jaren ook veel jongeren er bij hebben die zich inzetten om er een mooie avond van te maken! Toch kunnen we best nog wat versterking gebruiken op verschillende terreinen! Mocht je er iets voor voelen om een stukje te schrijven, zelf iets op het podium te willen doen in de vorm van toneelspel, zang of muziek maken: aarzel niet en meld je aan! Ook kunnen we mensen gebruiken die mee willen helpen om een mooi decor te maken of tijdens de uitvoering de rol van toneelmeester op zich willen nemen.

We werken mét elkaar in een heel gezellige en gemoedelijke sfeer en iedereen krijgt de kans om zijn/haar inbreng te hebben, alle ideeën worden meegenomen!

Wil je graag op jóuw manier meedoen aan het neerzetten van een leuke revue? Meld je dan aan per mail op: geekeinthof@hotmail.com of via de app: 06-31765250.