• Home
  • Nieuws
  • Nieuws over uw bibliotheek in Okkenbroek

Nieuws over uw bibliotheek in Okkenbroek

Aan: alle inwoners van Okkenbroek

Betreft: nieuws over uw bibliotheek in Okkenbroek

Deventer, 28 juni 2017

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief willen we u op de hoogte stellen van de veranderingen bij de Bibliotheek Deventer in Okkenbroek. Vanaf 10 juli is het niet meer mogelijk om te lenen bij onze vestiging in het Noaberhuus. De dienstverlening wordt na de schoolvakantie opgepakt door en met basisschool de WereldWijzer. We streven ernaar de bibliotheekvoorziening in de school vanaf 5 september gereed te hebben.

Wat betekent dat voor u:
- Tot en met vrijdag 7 juli kunt u nog gebruik maken van de bibliotheek in het Noaberhuus.
- De Bibliotheek Deventer zet de inleverdatum van alle materialen die tot en met 7 juli via het Noaberhuus zijn uitgeleend op maandag 2 oktober. U heeft dan bijna een maand de tijd uw boeken terug te brengen bij de WereldWijzer.
- De inleverdatum van 2 oktober geldt niet voor materialen die u bij een andere vestiging of via de WereldWijzer heeft geleend.
- U kunt altijd gebruik maken van alle andere vestigingen van de Bibliotheek Deventer, ook voor het inleveren van in het Noaberhuus geleende media. Bijvoorbeeld in Lettele, Bathmen of Colmschate. U vindt de adressen en openingstijden op onze website: www.obdeventer.nl

Aanleiding voor deze verandering
Waarschijnlijk is u bekend dat de bibliotheek al enige tijd op zoek is naar een oplossing voor de continuïteit van de bibliotheekvoorziening in Okkenbroek. Helaas is het niet mogelijk de bibliotheek in het Noaberhuus te handhaven. Omdat we het belangrijk vinden dat we als Bibliotheek Deventer ook in Okkebroek aanwezig zijn hebben we gezocht naar een nieuwe partner. Die hebben we gevonden in de school ICB WereldWijzer. De bibliotheekcollectie voor de jeugd van 4 tot 12 jaar staat al bijna een jaar in de school.

Dienstverlening in de WereldWijzer
Na de zomervakantie zal de collectie voor de leeftijd tot 4 jaar toegevoegd worden en kunnen alle kinderen tot 12 jaar boeken uitzoeken in de bibliotheek in de school. Tevens zal er een kleine collectie grootletterboeken worden geplaatst voor de volwassen inwoners van Okkenbroek. Alle andere boeken, cd’s en andere media zijn via de website van de bibliotheek te reserveren en vervolgens op te halen in de school.

Openingstijden en adres
ICB WereldWijzer
Oerdijk 149
7435 Okkenbroek

Afhalen reserveringen en terugbrengen geleende media:
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Uitzoeken van boeken uit de collectie op de school:
Maandag 14.00 – 14.30 uur
Woensdag 14.00 – 15.00 uur
Donderdag 14.00 – 14.30 uur

Wijkwinkel
De dienstverlening van de Wijkwinkel is bereikbaar via www.wijkwinkeldeventer.nl. De backoffice van de Wijkwinkel is voor vragen tevens telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Digitale ondersteuning
Bent u niet of onvoldoende bekend met de mogelijkheden om digitaal te reserveren dan zijn wij bereid daar extra ondersteuning bij te bieden. In welke vorm (groepsgewijs of individueel) laten we afhangen van de behoeften onder de inwoners van Okkenbroek. Heeft u hiervoor belangstelling of kent u iemand in uw omgeving dan verzoeken wij u dat aan ons door geven. Wij nemen dan in de loop van augustus/september contact met u op.

Vragen?
We hopen dat we u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Bibliotheek Deventer. Telefoon: 0570 675711
E-mail: klantenservice@obdeventer.nl

Met vriendelijke groet,

Alice van Diepen
Directeur de Bibliotheek Deventer