De Kracht van Salland

Salland is twee Leader-projecten rijker en krijgt extra budget

 

Twee nieuwe projecten in Salland kunnen van start dankzij een Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeenten. De projecten
‘Intensieve boerderijeducatie’ en ‘Ontmoeten, spelen, ondernemen’ dragen bij aan een vitaal Salland. Met 10 projecten in uitvoering loopt het Leaderprogramma voortvarend. Daarom heeft provincie Overijssel extra budget beschikbaar gesteld voor Leader Salland.

Intensieve Boerderijeducatie

De Boerderijschool is een professionele vorm van boerderijeducatie. Kinderen van basisscholen in Salland kunnen meerdere dagdelen per jaar naar een nabijgelegen boerderij om daar in de praktijk te leren over landbouw, natuur, landschap, voedsel, gezondheid en techniek. Bassischolen die belangstelling hebben, kunnen kiezen voor een intensieve vorm (15-20 dagdelen naar de boerderij) of een lichtere vorm (5 dagdelen), de boerderijateliers. Kinderen leren met nieuwe ogen kijken naar de boerderij, natuur, het landschap en hun omgeving. Ze gaan aan de slag met dierverzorging, plantenverzorging en landschapsonderhoud. Meer informatie zie www.deboerderijschool.org

Ontmoeten, spelen, ondernemen

Stichting Tevreden Spelen (TVRDN) stimuleert het ondernemerschap van Sallanders met de bedoeling dat de rol van de overheid steeds bescheidener wordt. Dit doet zij door het ontwikkelen en behouden van speel-, en ontmoetingsplekken in de directe leefomgeving. Het gaat om 44 speelplekken in de dorpen en stadsranden van de gemeente Deventer. De betrokken bewoners richten zelf de speelplekken opnieuw in en zijn verantwoordelijk voor het verdere onderhoud ervan. Zo wordt openbare ruimte, waar de gemeente zorg voor draagt, gedeelde leefruimte. Door dit collectieve zelfbeheer van de bewoners ontstaan er speelplekken op maat, maar ook informele burgernetwerken. TVRDN hoopt dat het activeren van deze informele burgernetwerken leidt tot sociale betrokkenheid en bewustwording van de Sallandse leefomgeving. Meer informatie staat op www.tvrdn.nl

Extra Leader budget voor Salland

Salland kan als ‘Leadergebied’ gebruikmaken van Europese middelen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Provincie Overijssel heeft aan Salland 3 ton extra budget toegekend. Daardoor kunnen er meer projecten met een Leader-bijdrage van start gaan.

Heb je een goed idee dat bijdraagt aan ‘people, planet & profit’ in Salland? Neem dan contact op met de Leadercoördinatoren Mireille Groot Koerkamp, mireille@dekrachtvansalland.nl (06 22466131) of Giny Hoogeslag giny@dekrachtvansalland.nl (06 13488937). Zie ook www.dekrachtvansalland.nl