Aanleveren kopij Okkenbroeker koerier

Hallo allemaal,

Binnenkort  komt de nieuwe Okkenbroeker Koerier weer uit.
Wilt u dat uw kopij in de koerier geplaatst wordt, dan kunt u zelf uw kopij op de website plaatsen tot/met uiterlijk dinsdag 9 januari 2018.
Als hij uitkomt, wordt de koerier op de website geplaatst en kan u hem vandaar zelf inzien/uitprinten.
Op www.okkenbroek.net staan filmpjes waarop uitgelegd wordt hoe u een artikel op de website plaatst en in de agenda noteert.

 Lukt het u niet om uw kopij op de website te plaatsen dan kan u contact opnemen met:

- Gerda ten Have: gm.tenhave@gmail.com
- Willy Bieleman: j.bieleman@kpnplanet.nl