Voorwoord

DORPSGENOTEN:

De beste wensen en een gezond 2018 gewenst. Al eerder gezegd dat de jaren voorbij vliegen en of dat met leeftijd te maken heeft dat wil ik niet zeggen, maar als je terugkijkt, de tijd vliegt.
Het is misschien beter om niet terug te kijken, maar toch heel even. 50 Jarig bestaan van ons dorpshuis ”Ons-Centrum”. Dat was op 27 april jl. en getuige de opkomst, zowel ’s middags als ‘s avonds kunnen we van een geslaagde verjaardag spreken.
Dan weer vooruit; het Stichting bestuur van “Ons-Centrum” is dit jaar 40 jaar geleden opgericht. Daar zullen we op de komende jaarvergadering het een en ander over gaan vertellen. Verwacht geen festiviteiten in de zin van 50 jaar Dorpshuis.

Afgelopen winter zijn er weer diverse (nieuwe) en bestaande activiteiten georganiseerd, waaraan hulde en ook de opkomst was goed te noemen. Het is toch heel belangrijk dat het verenigingsleven goed bezocht wordt, en zeker voor de vitaliteit van ons dorp. Alle vrijwilligers verdienen hier ook weer een grote pluim, dank jullie wel allemaal.

De riolering was toe aan groot onderhoud en dat is ook gedaan, dus het loopt weer……..vanzelf.

Regulier onderhoud gaat maar door, er zijn roosters vervangen aan de buitenkant van het gebouw, voegwerk gedaan, lood onder de ramen is verlengd en schilderwerk komt in het voorjaar weer.
We zijn bezig om de grote zaal met het toneel wat op te frissen, eenvoudig met weinig middelen. Iemand met een goed idee, kom het vertellen en wie weet………………!!!

Tot slot de jaarvergadering van Dorpshuis “Ons-Centrum” staat voor 27 maart op de agenda, dat we u allen hier graag welkom heten.

Als altijd ontmoeten we u graag in en om het Dorpshuis en het Kulturhus.

Met vriendelijke groet, Henk Stoevenbeld.