• Home
  • Nieuws
  • Openbare Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Openbare Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Op 21 maart houdt PB Okkenbroek haar jaarlijkse ledenvergadering. Voor de pauze doen we verslag van onze activiteiten. We vertellen het laatste nieuws over de voortgang van de woningbouw en over de toegekende subsidie ten behoeve van het behoud van landschapselementen tussen Okkenbroek en Lettele.

PB en het bestuur van Kulturhus hebben dit jaar ook veel overleg gehad over de toekomst van en de leefbaarheid in Okkenbroek. Het deel na de pauze gaan het bestuur van PB en OC dan ook graag met zoveel mogelijk Okkenbroekers in gesprek. Want de toekomst van ons dorp gaat iedereen aan!

In de bijlage vind je de agenda voor de jaarvergadering en een toelichting op het programma na de pauze. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Klik hier voor de bijlage