Dorpsgenoten

Op dinsdag 27 maart j.l. ledenvergadering gehad van Stichting Dorpshuis Ons-Centrum.
Het was een goede en plezierige vergadering, alleen de opkomst viel ons wat tegen. Daar kunnen we lang en breed over praten, maar we denken maar zo dat alles dan wel goed gaat met Dorpshuis Ons-Centrum.
Op deze avond hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Ewout Kleiboer. Vanaf 2010 in het bestuur en nu vanwege drukke werkzaamheden een stapje terug.
Wat we 27 maart uiteraard ook hebben gedaan, vergezeld van een traditioneel geschenk, Ewout nogmaals bedankt voor de fijne en plezierige samenwerking in ons bestuur. Dus ook een nieuw bestuurslid en wel Hendrik Kooijmans, die zal de plaats van Ewout innemen. Hij heeft al een half jaar meegekeken over de schouder dus dat zit wel goed. Ga er van uit dat we op dezelfde manier kunnen samenwerken als dat we met Ewout hebben gedaan. Hendrik veel succes.

Er komen nieuwe stoelen en tafels in het cafégedeelte van Ons-Centrum. Dit door een grote financiële bijdrage van Wij-Deventer, waarvoor onze bijzondere dank. Zonder deze gelden was dit niet mogelijk geweest, dus komt dat zien en zitten……

De KOERIER is altijd een onderwerp van gesprek en zeker als het gaat over de papieren uitgave. Gelet op de reacties willen we de papieren versie wel terug laten komen, maar daar moet dan wel een vergoeding tegenover staan voor de deelnemers die de Koerier willen ontvangen. Zullen we dit in september weer gaan uitgeven!!!
Ook in deze zijn we afhankelijk van de vrijwilligers, in dit geval Gerda ten Have en Willy Bieleman, die dit al heel lang organiseren en u die de tekst aanleveren.

De Kunstfietsroute op 9 en 10 juni start vanaf Dorpshuis Ons-Centrum. En, maar dan zijn we de zomer alweer voorbij, op 2 september de fietsroute vanaf Ons-Centrum door Jannie en Freek Kleiboer georganiseerd.

Stichting Bestuur Dorpshuis-Ons-Centrum dat in augustus 40 jaar bestaat, daar besteden we zeker aandacht aan met de start van het winterseizoen. Daar komen we op terug, eerst maar eens het mooie weer met alles wat daar bij hoort………

Een prachtige tijd gewenst, Henk Stoevenbeld.