Van Schoolplein naar Buurtplein

Van Schoolplein naar Buurtplein...

okkenbroek rabobankDe naam zegt het al. Vorig jaar is onze school prachtig verbouwd en daar zijn we ontzettend blij mee! Maar het plein heeft ook een grondige renovatie nodig. Al heel wat maanden  zijn we met een werkgroep bezig om een plan voor een nieuw plein te maken. Dit is nu al in een gevorderd stadium.  Het schoolplein heeft in het dorp een brede functie. We willen een plein realiseren voor jong en oud. Je zou dan ook eigenlijk moeten spreken van een buurtplein; een plein waar voor jong en oud plek en bewegingsruimte is. We zijn op dit moment aan het kijken hoe we het vernieuwde plein kunnen bekostigen. Hierin is vorige week een mooie stap gemaakt, er is 5.000 euro beschikbaar gesteld door het Salland coöperatiefonds van de Rabobank. Dat is alvast een mooi bedrag! Ook de gemeente en de stichting Quo Vadis zullen aan het plein meebetalen. We hebben echter nog niet genoeg geld bij elkaar om het plein te financieren. Om bij meerdere fondsen in aanmerking te komen moeten we als dorp/school ook laten zien dat we zelf ook een bijdrage leveren om ons gewenste plein te realiseren. We zullen samen de schouders eronder moeten zetten om het vernieuwde plein te realiseren. Daarom is in overleg met de organisatie van het Okkenbroeks feest besloten om dat weekend een actie te houden ten behoeve van ons plein. Zo kunnen we het hele dorp betrekken bij de realisatie van het plein.

Tijdens de brunch op zondag 8 juli gaan een aantal leerlingen uit groep 6/7/8 de brunchcommissie ondersteunen. Tijdens de pauze van het koor zal er een veiling plaatsvinden. Hier worden ‘diensten’  geveild van leerlingen uit groep 6/7/8, de leerkrachten van school en eventueel ‘diensten’ of goederen die beschikbaar zijn gesteld door ouders. Daarnaast gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 zoveel mogelijk geld proberen op te halen door het doen van een ‘heitje voor een karweitje’. De opbrengsten hiervan zullen ten goede komen aan het schoolplein. Dus komen er kinderen aan de deur en heeft u nog een klusje? Van Harte aanbevolen! En natuurlijk zien we u/jullie graag tijdens de brunch!

Tot dan!

Gerrit Jan, juf Desi, juf Ann en Jolanda