Handwerken in noaberhuus

Voor iedereen die van een middag samen handwerken houdt bent u van harte welkom op de volgende data:
10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december en 7 en 21 januari 2019.
In de volgende Koerier vermelden we de opvolgende data weer.
U bent van harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur in de huiskamer van het noaberhuus. Neem wel uw eigen handwerkje mee.
Wie leuke ideeen heeft om iets te maken dat horen we graag.
Ondertussen drinken we gezellig een kopje thee/koffie.
Kom gerust een keer meedoen.