Seniorensoos Okkenbroek eo.

Na een mooie en een zeer warme zomer en nu de meeste vakanties achter de rug zijn, wordt het normale leven weer opgepakt, zo ook bij de seniorensoos. We beginnen weer met frisse moed. De programma’s voor het seizoen 2018-2019 zijn weer klaar. Het belooft weer erg gezellig te worden. Elke derde woensdagmiddag van de maand hopen wij U weer te ontvangen.

De data’s zijn:
19 sept. 2018     17 okt. 2018        21 nov. 2018
5 dec. 2018        19 dec. Kerstviering
16 jan. 2019       20 febr. 2019      20 mrt. 2019    17 apr. 2019

Een vriendelijk verzoek zijn er nog mensen die bij de seniorensoos willen laat het ons weten, want de groep wordt steeds kleiner doordat er steeds weer mensen komen te overlijden, en aanvulling er bijna niet is.

Het bestuur bestaat uit:
Janny Hoornenborgtel: 551469   Anton Kloosterboer tel: 551270
Jan Nijland tel: 0570-551548      Jannie Kleiboer  tel: 0572-381867
Ria Alferink tel: 0570-551420

De woensdagmiddagen beginnen om 14.00uur en eindigen rond 17.00 uur. Locatie: Terras a lá Monique Oerdijk 141 Okkenbroek.
We begroeten U allen graag op 19sept.2018 ‘s middags om 14.00 uur.

Het bestuur.