Update Dorpshuis Ons Centrum

Hallo Dorpsgenoten,

Tot onze spijt heeft Monique na bijna 6 jaar aangegeven om per 1 april te willen stoppen met Cafe en Terras á la Monique. Dat betekent dat we op zoek zullen gaan naar een nieuwe invulling van ons dorpshuis. Hoe deze nieuwe invulling er precies uit gaat zien is op dit moment niet helemaal duidelijk. Wel heeft het onze voorkeur dat iemand (of een collectief), met gevoel voor het verenigingsleven en bij voorkeur uit Okkenbroek de horeca wil voortzetten. Wij roepen daarom ook een ieder op om zich voor 1 december aanstaande te melden bij één van de bestuursleden. Geïnteresseerden worden in de week na 1 december uitgenodigd en geïnformeerd over de procedure.

 

Bestuur:
Henk Stoevenbeld (Voorzitter)
Stefan Aukema
Thecla Teeselink
Rob De Just
Hendrik Kooymans