• Home
  • Nieuws
  • Nieuwjaarswens Vrienden van de Kerk in Okkenbroek

Nieuwjaarswens Vrienden van de Kerk in Okkenbroek

Nieuwjaarswens Vrienden van de Kerk in Okkenbroek

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk van Okkenbroek wenst u een goed uiteinde en een bijzonder goed begin van 2019!

2018 in vogelvlucht
In 2018 kwam u de Vrienden van de kerk van Okkenbroek tegen bij de oud papier-container bij Ons Centrum, op de rommelmarkt in het Noaberhuus, tijdens de Kunstfietsroute in de kerk en op de Kerstmarkt in Ons Centrum.
Met deze activiteiten zijn broodnodige Euro’s opgehaald.
Verder ontvingen we uw donaties en giften plus nog een fraaie gift van de bazaarcommissie.
En het oud papier draagt fors bij aan de inkomsten.

Uitgevoerd en onderhanden onderhoud
De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in 2018 de consistorie laten opknappen, dit zal in 2019 afgemaakt worden. De door ons ontvangen gift van de bazaarcommissie van 2017 hebben we voor dit doel bestemd en overgemaakt.
Verder is een start gemaakt met de grote verbouwing van de pastorie. Daarmee gaat
de pastorie weer voldoen aan de eisen van de huidige tijd.
Ook de kerststal was dringend aan groot onderhoud toe. De gift die we dit jaar mochten ontvangen van de bazaarcommissie hebben we voor dit doel bestemd.
Voor het opknappen van de kerststal is aan Wij Deventer een bijdrage gevraagd. Die is inmiddels toegezegd. Zodra deze binnen is, geven wij deze door. De poppen zijn al vervangen. In 2019 zal de kerststal zelf een flinke opknapbeurt krijgen.

Bedankt!
Het bestuur bedankt u allen voor uw vrijgevigheid!
Zonder u was het niet gelukt om zoveel bij te dragen aan het onderhoud van kerk en pastorie en daarnaast nog aan het opknappen van consistorie en kerststal!

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk in Okkenbroek
Margreet Vierhouten, penningmeester
Nicol Jeurlink, bestuurslid
Geeke in ’t Hof, secretaris