• Home
  • Nieuws
  • Jaarvergadering Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving

De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving vindt dit jaar plaats op woensdag 20 maart van 20:00 tot circa 22:00 bij dorpshuis Ons Centrum (Oerdijk 141).
Alle leden van PB worden hiervoor uitgenodigd.
Het bestuur van PB heeft een aantal vacatures. Mensen die zitting willen nemen in het bestuur willen we hiervoor graag uitnodigen. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot een van de bestuursleden.
We streven naar een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk buurten van Okkenbroek. En uiteraard ook naar een vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen.
De automatische incasso zal in de week na de jaarvergadering plaatsvinden. Dit geldt voor het lidmaatschap van PB én het abonnement op de Okkenbroeker koerier.
Zorgt u te zijner tijd s.v.p. voor voldoende saldo op de rekening.

Namens het bestuur van PB,
Paul Disselhorst.