Plaatselijk belang

Impressie van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Okkenbroek.

Op 20 maart waren in Ons Centrum, naast de bestuursleden, 18 leden aanwezig. Het bestuur deed daar verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar en legde verantwoording af over de financiën van de vereniging.

Arnold vertelde over de activiteiten van WijDeventer. Daar wordt besloten over de toekenning van de subsidieaanvragen vanuit het buitengebied. Ook vindt daar het gesprek plaats met de Gemeente Deventer waar het gaat over het vereenvoudigen van de procedures die nodig zijn (of eigenlijk overbodig zijn) voor het organiseren van activiteiten die zorgen voor meer samenhang binnen de dorpskernen binnen Deventer. Arnold geeft aan dat er voldoende ruimte is om goede initiatieven vanuit de dorpen te helpen met de start.

Arnold vertelt ook over de voortgang van de geplande woningbouw. Door faillissement van de vorige aannemer en de verkiezingen voor de gemeenteraad is dat even blijven liggen. Nu is de gemeente weer actief. Twee kavels zijn op Funda geplaatst voor de realisering van vrijstaande woningen. Voor de realisering van vier andere woningen (twee onder een kap of een rijtje) is een aanbesteding in gang gezet. Vanuit PB dringen wij aan op het maken van meer concrete plannen en hebben wij als voorwaarde gesteld dat de huizen geschikt moeten zijn voor gezinnen met kinderen. Dit ook al om de school binnen ons dorp te kunnen behouden.

Paul geeft aan dat de aanleg van glasvezel is afgerond maar dat er nog wat kleine problemen zijn die te maken hebben met de providers. Desgevraagd geeft hij aan dat er binnen het dorp zelf geen glasvezel komt, omdat daar al snel internet is (coax). Toen Glasvezelbuitenaf het project overnam heeft men er bewust voor gekozen om alleen het buitengebied aan te sluiten. Als er binnen het dorp behoefte is dan moet daar dient men daartoe zelf het initiatief te nemen, bijvoorbeeld contact opnemen met Glasvezelbuitenaf. Als er klachten zijn over de kabel, dan dient men zich tot de provider (Ziggo) te wenden.

Paul vraagt of er nog wensen zijn wat betreft de buurtbus. Hij geeft aan dat er een vraag was over een zondagsdienst, waartoe al wel een paar chauffeurs bereid waren. De proef op zaterdag met de extra bus naar de buurtsuper in Lettele heeft geen vervolg gekregen, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.

Geeke vertelt over de Okkenbroeker koerier die vanaf dit jaar onder de verantwoordelijkheid valt van PB en niet meer wordt uitgegeven door OC. De papieren versie heeft inmiddels 54 abonnees en met het abonnementsgeld van € 7 is de uitgave daarvan bijna rendabel. PB is blij met dit initiatief, omdat zo ook de niet-internetters onder ons goed op de hoogte blijven van alle activiteiten binnen Okkenbroek.

Theo vertelt dat er inmiddels een Stichting is opgericht die het behoud van typische Sallandse landschapselementen helpt in stand te houden. In een andere bijdrage in de koerier vinden hierover meer specifieke informatie.

Er zit nog weinig schot in de realisatie van de rotonde bij de Molen. Bezwaarschriften hebben ertoe geleid dat er vanuit de Provincie voor dit kalenderjaar geen geld voor is gereserveerd. Dat betekent dat pas volgend jaar verder wordt gegaan met dit project. Tot slot noemt hij de minder veilige situatie die in de IJssel de Schepperstraat ontstaat doordat daar zoveel auto's staan geparkeerd. Vooral voor de speeltuin leidt dat tot onoverzichtelijke situaties. In de buurt is daar het gesprek over gaande.

Arnold Wichers-Schreurs en Theo Hoge worden voor een nieuwe termijn van 3 jaar benoemd als bestuurslid van PB. Sander Soeteman wordt met algemene stemmen benoemd tot nieuw bestuurslid. Met Paul Disselhorst en Geeke in 't Hof erbij bestaat het bestuur nu uit vijf leden.

Na de pauze besteden we aandacht aan het traject van de ontwikkeling van de Dorpsvisie die PB samen met het bestuur van OC en KH is gestart. Daarover vind je in deze koerier elders uitgebreidere informatie

Namens PB,
Theo Hoge