Presentatie Dorpsvisie Okkenbroek 2030

dinsdag 19 november 2019 in Ons Centrum
inloop 19:30, aanvang 20:00

In het voorjaar zijn er huiskamergesprekken gevoerd om een beeld te kunnen krijgen waar “de Okkenbroeker” heen wil met zijn/haar dorp. Op basis van deze input zijn drie werkgroepen geformeerd.

Tijdens een korte presentatie zullen de drie werkgroepen zichzelf presenteren aan het dorp en vertellen welke acties ze op willen gaan pakken in de komende jaren. Acties die belangrijk en bepalend zijn voor ons dorp.

 

Beeld u even in dat het 2030 is en vraag u het volgende af:

“Wie zijn mijn nieuwe buren?”

“Welke weilanden zijn nieuwbouwlocaties geworden?”

“Welke voorzieningen kregen we erbij en welke zijn we kwijtgeraakt?”

 

Wilt u hierover meepraten? Wilt u horen welke ideeën wij hierover hebben? Kom dan op 19 november naar Ons Centrum!

Besturen van Plaatselijk Belang en Ons Centrum/Kulturhus