Buurtbus rijdt niet!!!

"Er is besloten om met onmiddellijke ingang de dienstregeling te stoppen.

Zonder tegenbericht wordt op maandag 6 april de dienst hervat."