Buurtbus blijft nog aan de kant

In de landelijke werkgroep is afgesproken dat de buurtbussen nog NIET per 1 juni gaan opstarten. Hiervoor zijn diverse redenen te bedenken en ook tegenargumenten.
De vraag die vervolgens ontstaat is: Wanneer wordt er dan wel opgestart?
De vervoerders willen eerst bekijken wat het opschalen met de ‘grote’ bussen betekent voor hun chauffeurs en de maatregelen die daarbij horen om later te gaan bekijken hoe ze qua maatregelen met de buurtbussen om moeten gaan.

Ook in de maand juni blijft de buurtbus dus nog aan de kant.
Als de bus weer gaat rijden wordt dit z.s.m. bekend gemaakt."

Met vriendelijke groet,
Paul Disselhorst, secretaris.