• Home
  • Nieuws
  • Lancering website Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele

Lancering website Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele

 

Vanaf heden is via de website van Lettele (www.lettele.nl/ol2 ) de website van de Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele (kortweg OL2) bereikbaar.

OL2 is betrokken bij allerlei initiatieven, die ernaar streven om het Sallandse landschap in onze omgeving te behouden en waar mogelijk uit te breiden of  te herstellen.

We zijn gestart als groep om namens landeigenaren in Lettele en Okkenbroek een contract te sluiten met Stichting Kostbaar Salland, waarmee we de aanleg, herstel en onderhoud van typerende Sallandse landschapselementen voor een groot deel kunnen financieren.

Doordat we een stichting zijn, kunnen we ook meedingen naar andere subsidiemogelijkheden van gemeenten en provincie en andere instellingen voor het behoud en stimulering van een levendig en natuurlijk platteland. Zo zijn we inmiddels betrokken bij het overleg over Landschapsbeheer2.0 en is er een contact met de groep die ruimte geeft voor pilots die leiden tot een aanpak van streekeigen landschapsbeheer.

Onze website geeft je een indruk van wat de stichting doet en kan doen voor het Sallandse landschap.

Ben jij eigenaar van een stuk grond met een landschapselement, zoals een houtwal, een akkerrand, een rij knotwilgen, fruitbomen of een kikkerpoel , die je wilt blijven onderhouden of verder wilt ontwikkelen, bezoek dan onze website en neem dan met ons contact op. Dan kijken wij of we je verder kunnen helpen. 

Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele