Vrijwilligersknooppunt

Beste mensen van Okkenbroek en omgeving,

Eind vorig jaar is er een Dorpsvisie opgesteld voor Okkenbroek.
Het doel hiervan was om te zien hoe we de leefbaarheid van Okkenbroek voor de toekomst in stand kunnen houden. Een van de initiatieven die hieruit zijn voortgekomen, is het vrijwilligersknooppunt.

Bij het vrijwilligersknooppunt kun je terecht als je (af en toe) ergens hulp bij nodig hebt.
Het gaat om praktische, incidentele ondersteuning die de verschillende officiële instanties, familie en omgeving even niet kunnen doen. Bijvoorbeeld als iemand die normaal met je meegaat naar dokter of ziekenhuis, een keer niet kan. Het vrijwilligersknooppunt probeert daar dan iemand voor te vinden.

Een vrijwilligersknooppunt bestond al in Lettele.
De vraag rees of je er dan zelf een moet starten of samenwerken met Lettele.
In overleg met het vrijwilligersknooppunt Lettele is tot het laatste besloten. Hiermee krijg je een groter bereik en (samen) minder overhead.

In bijgaand informatieformulier staat beschreven hoe het vrijwilligersknooppunt werkt.
En voor welke hulp je er terecht kunt.
De privacy van zowel hulpvrager als vrijwilliger neemt een belangrijke plaats in. Dat komt misschien wat formeel en bureaucratisch over. Maar zorgvuldigheid en (wederzijdse) betrouwbaarheid staan voorop. Daarmee hopen we ook de drempel om hulp te vragen zo laag mogelijk te leggen.

Voor het goed functioneren van het vrijwilligersknooppunt is het nodig dat er ook in Okkenbroek vrijwilligers en coördinatoren zijn.
Hierbij wordt dan ook een oproep gedaan voor vrijwilligers en coördinatoren. Je kunt je aanmelden bij ondergetekende (pjm.disselhorst@kpnplanet.nl of 0570-551790).
Aanmelden via Plaatselijk Belang mag ook (pbokkenbroek@gmail.com).

Open hier het informatieformulier in PDF.

Namens Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving,
Paul Disselhorst.