• Home
  • Nieuws
  • LET OP! Extra informatiebijeenkomst verplaatst

LET OP! Extra informatiebijeenkomst verplaatst

LET OP! De extra informatiebijeenkomst is verplaatst naar komende dinsdag 28 september in het OC.
Zie bijgevoegd bericht van de gemeente:

 

Beste inwoners van Okkenbroek,

Op 26 augustus 2021 was er een informatiebijeenkomst over de routekaart voor woningbouw in Okkenbroek. In deze routekaart wordt de locatie ’t Hoge Veld voorgesteld als locatie voor nieuwbouw van woningen, met name gericht op starters.

Een aantal inwoners van Okkenbroek heeft gevraagd om een extra informatiebijeenkomst om nogmaals die routekaart door te spreken. Deze vervolgbijeenkomst was gepland op donderdag 30 september. U heeft hierover eerder een mail van ons gekregen. De Deventer gemeenteraad heeft inmiddels de eerste raadstafel over de routekaarten gepland op 29 september. Dat is de woensdag vóór de ingeplande informatiebijeenkomst. We vinden het belangrijk om u goed te informeren voor die datum, zodat u kunt besluiten of u in wilt spreken bij de gemeenteraad. Daarom hebben we besloten om de bijeenkomst te vervroegen. De informatiebijeenkomst is verzet naar dinsdag 28 september, 19.30 uur, in Café Nooit Gedacht, Oerdijk 141. U kunt zich hiervoor aanmelden door uiterlijk 24 september een e-mail te sturen aan Gülay Gül, g.gul@deventer.nl.

Tijdens de raadsbehandeling op 29 september heeft u gelegenheid om in te spreken bij de gemeenteraad. U kunt hier uw bezwaren uiten of steun betuigen aan de plannen, zodat de raadsleden een goed besluit kunnen nemen. Het is ook mogelijk om uw mening schriftelijk te delen met de raad, door een mail te sturen aan griffie@deventer.nl. De raad spreekt overigens ook na 29 september nog over de routekaart, dat betekent dat u na 29 september ook nog uw schriftelijke reactie aan de raad kunt sturen.

Het besluit van de raad is een eerste stap naar de woningbouw in Okkenbroek. Mocht de raad instemmen met de routekaart dan start daarná de daadwerkelijke planvorming voor de locatie. Die vindt plaats in samenspraak met omwonenden en gegadigden voor een woning. Onderwerpen als ontsluiting van de locatie, de aansluiting op de achtertuinen aan de Oerdijk, de vorm en hoogte van de bebouwing en parkeren komen in die fase allemaal aan bod.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Han Beumer

 

Projecten, Realisatie en Ontwikkeling
Telefoon: 06-23464258
Aanwezig: ma / di / do
Gemeente Deventer | Grote Kerkhof 1 | Postbus 5000 | 7400 GC Deventer