Het bestuur van de Vrienden van de Kerk van Okkenbroek wenst u een goed uiteinde en een bijzonder goed begin van 2021!

2020 in vogelvlucht

In 2020 zijn we allemaal geconfronteerd met de gevolgen van het Covid-19 virus. Sommigen heel direct en anderen hebben vooral de maatregelen rondom Covid-19 ervaren.
Zo ook het bestuur van de Vrienden: Nicol is herstellende van het virus. En door dit virus was het lastig om activiteiten te organiseren of eraan mee te doen.
Een heel mooi moment was het terugplaatsen van de torenhaan op de kerk. Deze is weer tiptop in orde en stralend verguld dankzij een bijdrage van de Vrienden.
Gelukkig werd er dit jaar wel oud papier ingezameld in de container bij Ons Centrum.
Dankzij Covid-19 hebben de Vrienden een fraai mondkapje laten maken, hiervan lopen er inmiddels ruim 50 rond in en rond Okkenbroek.
En de laatste zaterdag van november at heel Okkenbroek e.o. Geekes snert.
Verder ontvingen we uw donaties en giften. Waarvoor onze hartelijke dank.

Uitgevoerd en gepland onderhoud

De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in 2020 de torenhaan laten stralen en vergulden. Verder is er een steunbalk in de toren vervangen en de aftimmering in de entree van de kerk is vernieuwd inclusief het schilderwerk.
Het informatiebord voor de kerk is nauwelijks nog leesbaar. Op initiatief van verschillende dorpsbewoners wordt nu gewerkt aan een nieuw bord. De Vrienden van de kerk zullen dit bord medefinancieren.

Vooruitblik

Tot en met 2020 werd de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek in het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek vertegenwoordigd door Margreet Vierhouten. Haar termijn in de kerkenraad zit er aan het eind van 2020 op.
In de statuten van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek is opgenomen dat de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek het recht heeft een bestuurslid namens haar in het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek aan te wijzen.
Dat heeft tot gevolg dat Henk Hogeweg zal toetreden tot het bestuur van de Vrienden. Hij is ouderling-kerkrentmeester in de Protestantse Gemeente en zal vanuit die functie namens de kerkenraad in ons bestuur gaan zitten.
Stopt Margreet Vierhouten er dan mee? Nee, zij zal vanaf 2021 op persoonlijke titel in het bestuur van de Vrienden zitten waar ze de rol van penningmeester blijft vervullen.

Bedankt!

Het bestuur bedankt u allen voor uw vrijgevigheid, want zonder u was het niet gelukt om zo’n fraai bedrag over te maken voor het onderhoud van kerk en pastorie!

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk in Okkenbroek
Margreet Vierhouten - penningmeester
Nicol Jeurlink - bestuurslid
Geeke in ’t Hof - secretaris

vriendenkerkokkenbroek@gmail.com

torenhaan

Zijn jullie de kerstdagen goed doorgekomen? Kaal maar gezellig hopen wij! Op deze manier gaan we ook een nieuwe ‘’Okkenbroekse Nieuwjaars Pubquiz’’ presenteren. Uit meerdere hoeken kregen we de vraag of we weer iets leuks wilden organiseren. Na enig digitaal beraad, waren wij in ieder geval weer enthousiast!

Op 30 januari doen we een gezellige online pubquiz in dezelfde vormgeving als hoe we deze in juli hebben gepresenteerd. Trommel je vrienden, buren en familie leden van de bank, houdt het coronaproof (dat doen wij ook!) en zet 30 januari vast in je agenda.

  • Online pubquiz
  • Corona proof
  • Presentatie duo Jolanda en Marloes
  • 30 januari 2021
  • Verdere instructies volgen nog!

Start buurtbus

Vanwege de strenge lockdown is het opstarten van de buurtbus uitgesteld. De start is nu gepland voor 18 januari. Zo gauw deze datum definitief is zal dit worden bekend gemaakt.
Vooralsnog zal er met één bus worden gereden. Dit betekent dat de ritten van 16:11 en 17:28 vanuit Deventer vervallen.
Evenals de ritten van 15:43 (Ten Havesweg) en 16:44 (Nieuw Heeten).

 

Van harte welkom bij de digitale kerstwandeling van Okkenbroek. Hieronder kan je de filmpjes bekijken.

Klik hier om naar de qr-codes en links van de filmpjes te gaan

Ik hoop dat je genoten hebt van deze digitale kerstwandeling. Samen met Hans kwam ik op het idee om het kerstverhaal over de persconferentie te schrijven. Hans bedankt! Erg leuk dat Frans en Marietje het verhaal een extra Okkenbroeks tintje wilden geven, jullie ook bedankt! Harry bedankt dat bij jou de garagedeur wel open stond .

Ina en Gerdien, bedankt voor de prachtige uitnodiging, de heldere verlichte route (beschrijving) en jullie ondersteuning.

Vanuit de kerk de ondersteuning van Gert Wijnstok, echt bijzonder om je beter te leren kennen. Heb je levensvragen of behoefte aan een gesprek over zingeving of de bijbel dan ben je bij hem aan het goede adres. Meer informatie op www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Voor de muzikale ondersteuning bedank ik mijn pianolerares Jeanine van der Linde. Zonder haar had Mark de juiste akkoorden niet kunnen aanslaan en ik een toontje lager gefloten.

De juffen van de Wereldwijzer bedankt voor jullie meedenken en tijd.

Daarnaast willen we in het bijzonder meester Dick bedanken voor het filmen en monteren van al deze filmpjes. Daar zijn heel wat uurtjes in gaan zitten en wat is het resultaat mooi geworden. Dank je wel Dick!

Omdat ik geloof dat het kerstfeest niet alleen van toen is, maar ook nu nog steeds levensveranderend is, ben ik van plan om in het voorjaar (als het weer mogelijk is) een Alpha cursus te organiseren, samen met Pearl. Kijk op www.alpha-cursus.nl. Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan met een van ons contact op.

Ik wens jullie een prachtig kerstfeest toe. Vooral dankzij alle enthousiaste kinderen die hebben meegewerkt, moet dat zeker lukken.

Groet van Marie Elise

Tot onze grote spijt hebben we besloten om dit jaar het Oud Holandsch Carbidschieten niet door te laten gaan! Gezien de Covid-19 maatregelen en toenemende besmettingsgraad kunnen we dit evenement helaas niet veilig organiseren.

We wensen iedereen een goed uiteinde en hopen iedereen op 31 december 2021 in goede gezondheid weer te mogen begroeten bij het Oud Hollandsch Carbidschieten!

Groet de VWP

GEEN KERSTFEEST!?

Beleef mee hoe de herders in opstand kwamen.
Scan de QR code (of klik op deze link) en bekijk het filmpje!

cr code 


Jullie worden uitgenodigd om een herdertjestocht te gaan lopen door Okkenbroek en kom erachter wat er verder gebeurt.

Neem een opgeladen telefoon mee, volg de route, vind en scan de codes.
Dit alles kan vanaf 24 december kerstavond t/m 27 december.

Zijn er meer wandelaars op de route denk dan aan de coronamaatregels! En mocht u niet zelf willen lopen de herdertjestocht zal ook dmv QR codes op okkenbroek.net verschijnen.

 kinderkerst 2020


Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een gezond 2021!
Alle acteurs en voorbereidingsgroep kinderkerstfeest.

 De route:

routekaart

 

 

Bekijk hier de uitnodiging in pdf

 

 

Geef uw mening

Landelijk is afgesproken in het Klimaatakkoord dat alle gemeenten moeten bijdragen aan het opwekken van grootschalige duurzame elektriciteit op land. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die samen onderzoeken welke bijdrage iedere gemeente kan leveren en hoe die bijdrage ingevuld kan worden.

De gemeente Deventer onderzoekt waar en hoe het best duurzame energie op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Wat is maatschappelijk gezien acceptabel en haalbaar? En wat vinden de inwoners van Deventer? Welke plekken zijn geschikt, en is er een voorkeur voor zonne- of windenergie? 

Hierover is al met veel inwoners gesproken en wordt de input en mening van inwoners op verschillende manieren opgehaald door ons. Ook u kunt uw mening geven via Enquête RES.

Voor meer informatie over RES Overijssel zie https://reswestoverijssel.nl/.  

Meer lezen:

Okkenbroek

 

 

Hallo allen,

Het jaar loopt weer op zijn eind en dat betekent ook dat over een paar weken de nieuwe Okkenbroeker koerier weer uitkomt.
Uw kopij hiervoor kunt u op de website plaatsen tot uiterlijk dinsdag 5 januari 2021. Uw tekst wordt dan automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.
Ook jouw artikel of evenement in deze koerier en heb je nog geen account?
Maak deze dan aan op www.okkenbroek.net. Daarna kun u een nieuwsartikel en/of een evenement aanmaken.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij:
Gerda ten Have (e-mail gm.tenhave@gmail.com)

De volgende koerier komt begin april 2021 weer uit.

Iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021

Met vriendelijke groet,
Gerda ten Have

Kinderkerstfeest 2020

Helaas dit jaar door alle coronamaatregelen geen volle kerk met kinderen, ouders en opa's en oma's.

Geen kaarsjes, geen grote kerstboom of engelendans in de kerk. 

Maar is er dan ook geen kerstfeest?

 

Houd deze week okkenbroek.net in de gaten voor meer informatie!

 
What do you want to do ?
New mail

Bibliotheek - afhaalbieb

Tijdens zijn toespraak op 14 december kondigde Mark Rutte aan dat bibliotheken voorlopig hun deuren weer moeten sluiten voor publieksactiviteiten, werken en studeren. Boeken afhalen is nog wel toegestaan. Daarom gaat de Bibliotheek Deventer weer over op de Afhaalbieb. Zo kan iedereen in Deventer veilig blijven lezen. 

Via de website van de bibliotheek en de bibliotheekapp kunnen leden boeken en andere media reserveren. Een medewerker van de bibliotheek legt ze vervolgens voor ze klaar op de gekozen vestiging. Na ontvangst van een bevestigingsmail van de bibliotheek dat ze zijn klaargelegd, kunnen de boeken worden opgehaald. 

Boeken inleveren kan ook gewoon. Voor de leden die niet naar de bibliotheek kunnen of willen komen is de inlevertermijn van materialen die tussen 12 december en 19 januari ingeleverd moesten worden automatisch verlengd. 

De openingstijden van de afhaalbiebs wijken af van de openingstijden die bibliotheekbezoekers gewend zijn. De bibliotheek raadt aan om voor het afhalen de website www.bibliotheekdeventer.nl/afhaalbieb te raadplegen. Daarop staan de actuele openingstijden per vestiging. De pagina geeft ook meer informatie over de afhaalbiebs, het gebruik van de online Bibliotheek en andere digitale bibliotheekdiensten en een doorlink naar heel veel leuke boekentips.  

Wens / ik mis je boom

Wie had vorig jaar kunnen bedenken dat de decembermaand dit jaar zo zou zijn…. Wij niet….

Daarom dit jaar een Wens / Ik mis je boom….. voor alle mensen die we missen maar ook een plek waar je je wens voor komend jaar kunt hangen, als lichtpuntje.
De boom staat voor de kerk, hij is al mooi verlicht. De eerste ballen hangen al. Hoe mooi zou het zijn als de boom helemaal vol hangt met Kerst…. Als teken van hoop maar ook van denken aan en missen van…
De ballen liggen bij het Noaberhuus buiten, in een mand, klaar met een lintje en een papiertje waar je je wens of degene die je mist op kunt schrijven. Je mag m ook mee naar huis nemen en later ophangen. Een foto in de bal mag natuurlijk ook. Voel je vrij om het te doen zoals het goed voelt voor jou!
SAMEN maken we Kerst….

Plak de bal wel even dicht met een extra plakbandje.

1a kerstboom lichtjes

Deze aktie is mogelijk is gemaakt door pg Bathmen Okkenbroek.