Een mooier buitengebied

Overijssel kent veel karakteristieke erven die gebonden zijn aan een streek. Specifieke erfinrichtingen zijn in de loop der jaren gevormd en hadden vroeger voornamelijk een praktisch nut. Deze specifieke erfinrichtingen bepalen nu voor een groot deel het streekeigen karakter van een gebied. Tegenwoordig is de inrichting van een erf voornamelijk smaakgebonden. Dit kan hele goede resultaten hebben, maar heeft ook tot gevolg dat het streekeigen karakter van de erven steeds meer verdwijnt.

In november start in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, de regeling Erven in Salland. Met deze regeling willen de gemeenten de aanplant van karakteristieke beplanting op erven bevorderen. Het gaat om landschappelijke beplanting: erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels. En dan alleen de inheemse soorten, die hier van nature goed gedijen en geplant in een stijl die past bij het landschap en de bewoners van deze regio. Door karakteristieke beplanting van goede kwaliteit met korting aan te bieden hopen de gemeenten haar bewoners te stimuleren zelf aan de slag te gaan met de versterking en het mooier maken van het landschap in onze regio.

Inwoners van deze gemeenten die geïnteresseerd zijn in dit project zijn welkom op de
inloop informatiebijeenkomst welke plaatsvindt op 1 november aanstaande bij de Maathoeve in Heeten. Op deze bijeenkomst zijn de samenwerkende partners aanwezig. Zij geven u meer informatie. Ook helpen zij de deelnemers met tips en inspiratie voor het eigen erf en kan persoonlijk erfadvies worden ingewonnen. Meer informatie over het project is te vinden op: www.landschapoverijssel.nl/erveninsalland.

Nieuwbouw in Okkenbroek

Waarom gebeurt er zo weinig? Waarom horen we maar niets? Wanneer kunnen wij onze nieuwe buren verwelkomen? Allemaal vragen waar we in spanning het antwoord van afwachten.

Het gaat goed met de verkoop van de nieuw te bouwen woningen in Okkenbroek. Op dit moment zijn alle kavels (3) waar vrijstaande woningen op gebouwd mogen worden onder optie en 2 kavels uit de rijtjeswoning onder optie.

Wat betekent dat nu "onder optie"? Onder optie betekent niets meer dan dat er een wachttermijn is. Binnen deze termijn worden er veelal gemeentelijke procedures doorlopen. Dit zal ongeveer driekwart jaar in beslag nemen. Daarna kan er gestart worden met de bouw van de woningen. Gedurende deze gemeentelijke procedures is er goed contact met de kopers zodat deze weten waar ze aan toe zijn, wat de wensen zijn en wanneer de woningen gerealiseerd zijn.

Kortom, in 2018 kunnen wij onze nieuwe Okkenbroekers verwelkomen en staan er nog 2 woningen in de verkoop!

(Nicole Hofman is voorzitter van Plaatselijk Belang Okkenbroek. Red.)

De Kracht van Salland

Salland is twee Leader-projecten rijker en krijgt extra budget

 

Twee nieuwe projecten in Salland kunnen van start dankzij een Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeenten. De projecten
‘Intensieve boerderijeducatie’ en ‘Ontmoeten, spelen, ondernemen’ dragen bij aan een vitaal Salland. Met 10 projecten in uitvoering loopt het Leaderprogramma voortvarend. Daarom heeft provincie Overijssel extra budget beschikbaar gesteld voor Leader Salland.

Intensieve Boerderijeducatie

De Boerderijschool is een professionele vorm van boerderijeducatie. Kinderen van basisscholen in Salland kunnen meerdere dagdelen per jaar naar een nabijgelegen boerderij om daar in de praktijk te leren over landbouw, natuur, landschap, voedsel, gezondheid en techniek. Bassischolen die belangstelling hebben, kunnen kiezen voor een intensieve vorm (15-20 dagdelen naar de boerderij) of een lichtere vorm (5 dagdelen), de boerderijateliers. Kinderen leren met nieuwe ogen kijken naar de boerderij, natuur, het landschap en hun omgeving. Ze gaan aan de slag met dierverzorging, plantenverzorging en landschapsonderhoud. Meer informatie zie www.deboerderijschool.org

Ontmoeten, spelen, ondernemen

Stichting Tevreden Spelen (TVRDN) stimuleert het ondernemerschap van Sallanders met de bedoeling dat de rol van de overheid steeds bescheidener wordt. Dit doet zij door het ontwikkelen en behouden van speel-, en ontmoetingsplekken in de directe leefomgeving. Het gaat om 44 speelplekken in de dorpen en stadsranden van de gemeente Deventer. De betrokken bewoners richten zelf de speelplekken opnieuw in en zijn verantwoordelijk voor het verdere onderhoud ervan. Zo wordt openbare ruimte, waar de gemeente zorg voor draagt, gedeelde leefruimte. Door dit collectieve zelfbeheer van de bewoners ontstaan er speelplekken op maat, maar ook informele burgernetwerken. TVRDN hoopt dat het activeren van deze informele burgernetwerken leidt tot sociale betrokkenheid en bewustwording van de Sallandse leefomgeving. Meer informatie staat op www.tvrdn.nl

Extra Leader budget voor Salland

Salland kan als ‘Leadergebied’ gebruikmaken van Europese middelen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Provincie Overijssel heeft aan Salland 3 ton extra budget toegekend. Daardoor kunnen er meer projecten met een Leader-bijdrage van start gaan.

Heb je een goed idee dat bijdraagt aan ‘people, planet & profit’ in Salland? Neem dan contact op met de Leadercoördinatoren Mireille Groot Koerkamp, mireille@dekrachtvansalland.nl (06 22466131) of Giny Hoogeslag giny@dekrachtvansalland.nl (06 13488937). Zie ook www.dekrachtvansalland.nl

Na lang wikken en wegen (kwartiertje vergaderen) hebben we een datum kunnen prikken voor ons Okkenbrooks Feest, ook wel 60e editie genoemd dit jaar.
Trots (onmeunig bliej) zijn we met dit bestaan en dat we dit met jullie mogen vieren.
Zet het alvast in je agenda (bel je vrouw om dat te doen) en kom feesten op 6,7 en 8 juli in Okkenbroek. Wij zeggen maar zo.. Liever te dik in de kist, dan een feestje gemist!
https://www.youtube.com/watch?v=eg8YHJmmLfc

Grote Okkenbroek Dag

Hallo inwoners van Okkenbroek en directe omgeving én andere belangstellenden,

Op zaterdag 14 oktober is er een Grote Okkenbroek Dag waarbij wij jullie allemaal van harte welkom heten!
Organisatie daarvan is in handen van de Vrienden van de Okkenbroekse Kerk in samenwerking met 't Noaberhuus,Terras à la Monique, Woonstichting De Marken, basisschool Wereldwijzer en Plaatselijk belang Okkenbroek.

Wát staat er te gebeuren:
- van 10.00 tot 13.30 is er een "snuffelmarkt" in Ons Centrum waar niet alleen tweedehands spullen verkocht kunnen worden maar ook nieuwe dingen.
Mensen die daar  graag iets willen verkopen  kunnen gratis aanschuiven met een tafel maar laat het ons even weten van tevoren zodat wij ruimte kunnen reserveren. Reageren kan via geekeinthof@hotmail.com.
-van 10.00 tot 13.30 uur zijn de deuren open van de geheel vernieuwde/verbouwde basisschool Wereldwijzer .
Loop even binnen daar want het is zeker de moeite waard en bovendien is er een archief-expositie, altijd leuk om te zien!
-van 10.00 tot 13.30 uur zijn er mensen van De Marken aanwezig in 't Noaberhuus om alle informatie te verstrekken over de leegstaande ruimtes aldaar. Mooie ruimtes met vele mogelijkheden!
-van 10.00 tot 13.30 uur is Plaatselijk Belang aanwezig in Ons Centrum om informatie te geven over de bouwkavels in Okkenbroek. Dus... plannen om te bouwen in Okkenbroek tegen een redelijke prijs? Wees er snel bij want er is behoorlijk wat belangstelling!!
- Om 14.00 uur is er in 't Noaberhuus een grote veiling o.l.v. een veilingmeester. Heel veel particulieren maar ook bedrijven hebben er voor gezorgd dat we een prachtig scala aan "kavels" (zo heet dat bij een veiling) hebben   waar men op kan bieden: van melkbussen tot wasmachines; van kunst tot antiek; van kachels tot barbecues, enz. enz. In totaal zo'n zestig kavels maar liefst! Iedereen kan meebieden en wie dat van plan is krijgt tegen betaling van 5,-- euro een biednummer bij binnenkomst.

Een groot deel van de opbrengst is bestemd voor het behoud/onderhoud van de Okkenbroekse Kerk als gebouw.

Al met al een prachtige dag in Okkenbroek en wij hopen op zoveel mogelijk belangstelling van uw kant!

Tot de 14e!

De Organisatie.

wereldwijzer uitnodigingKleurrijke opening van ons nieuwe schoolgebouw

Door: Burgemeester Heidema
i.s.m. alle leerlingen en het team

Wanneer: donderdag 19 oktober 2017
Ontvangst: 15.15 uur
Officiële opening: 15.30 uur
Aansluitend: sfeer “proeven” in de school

NAMENS HET HELE TEAM BENT U VAN HARTE UITGENODIGD HIERBIJ AANWEZIG TE ZIJN

Adres: Oerdijk 149
7435 PJ Okkenbroek

Collecte Nierstichting

De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting is voor Lettele en Okkenbroek  € 1111,22. Alle gevers en collectanten hartelijk dank namens de Nierstichting.

Diny Meijerink Collecte coördinator Lettele/Okkenbroek

Uitnodiging Gemeentebelang

 

gemeentebelang

 

Uitnodiging

Gemeentebelang vindt het wel en wee van Lettele en Okkenbroek heel belangrijk. Daarom komen we ook geregeld voor onze inloopavonden langs. Dat doen we al jaren, ook voordat we de grootste raadsfractie van de gemeente Deventer zijn geworden. Gemeentebelang wil graag weten wat er in de kern speelt en waar de bedenkingen en mogelijkheden liggen. Fractie en bestuur zouden graag het gesprek met u willen aangaan! En daarom komen we op dinsdagavond 10 oktober naar De Spil. Bent u er ook? De deuren staat van acht tot half tien voor u open. U mag spontaan binnenlopen. Als u concrete vragen heeft die enig voorwerk vereisen, kunt u deze ook vooraf doorgeven zodat u voor zover mogelijk meteen antwoorden krijgt. Neem contact op met Maria Aarnink, tel: 551349.
 

Hopelijk zien we elkaar op dinsdag 10 oktober in de Spil aan de Sportweg 1 in Lettele.

 

 

Hakselparty part 3

Nog iets meer dan 2 weken en dan is het weer zover! Hakselparty deel 3!! Vrijdag 6 oktober gaat het gebeuren...Een superavondje met supermuziek! De band 7NA, Major Lazarus en Brommers kiek'n...Dus dit mag je niet missen....

Datum: 6 oktober

Locatie: Okkenbroekerveldweg 4

Aanvang: 20.00 uur

Entree: 5,= pp MAAR BEN JE VOOR HALF 11 BINNEN KRIJG JE DE EERSTE 2 DRANKJES VAN ONS!

Let op! Je kunt niet pinnen!

 

Agrarische bedrijven zijn belangrijk voor de economie van Salland. Ook zijn ze onderdeel van ons mooie coulisselandschap. Grootschalige veehouderij is in opspraak. Maar kennen we de feiten over agrarische sector? Kennen we de intenties van de ondernemers?

Op 18 september nemen je mee op excursie en hoor je hoe het eraan toegaat in varkenshouderij. Verder worden de resultaten van een driejarig onderzoek over veehouderij en gezondheid gepresenteerd. Welke conclusies hebben de onderzoekers getrokken over de impact op onze gezondheid? Vervolgens gaan boeren, burgers en buitenlui in gesprek over wat een gewenste ontwikkeling voor de agrarische sector van Salland kan zijn. Iedereen is van harte welkom.

 

Wat is het Salland Café?

Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een breed netwerk aan nieuwe ontwikkelingen in Salland. Het Salland Café is een netwerkbijeenkomst die samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Vier keer per jaar komen bewoners, ondernemers, organisaties en overheden bijeen. Met korte presentaties over actuele thema’s en elke keer op een andere locatie in Salland. Graag ontmoeten we je in het Salland Café.

Aanmelden

Aanmelden voor 14 september via krachtvansalland@raalte.nl (vermeld ‘opgave Salland Café’ en onderdeel excursie en/of Salland Café). Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan.

Programma maandag 18 september

19.00 uur         Rondleiding op bedrijf Varkenshoff, Haarweg 22, 8152 DJ  Lemelerveld.

Annemarie Noordman en haar familieleden nemen ons mee op excursie in de Varkenshoff, daar waar buiten naar binnen wordt gebracht.

19.40 uur         Vertrek naar het Salland Café (5 minuten autorijden).

19.45 uur         Ontvangst bij Omni Mobilae, ingang naast Berkendijk 10, 8141 RD Heino.

20.15 uur         Veehouderij en gezondheid waar gaat het over?

  • Dick Heederik, hoogleraar verbonden aan Universiteit Utrecht, neemt ons mee in de resultaten van zijn onderzoek naar gezondheid en veehouderij. Wat betekent dit onderwerp ‘veehouderij en gezondheid’ voor ons in Salland?
  • Annemarie Noordman met een korte presentatie over haar Varkenshoff, waar met respect voor dier, omgeving en milieu vlees wordt geproduceerd.
  • Ingrid Jansen, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, geeft in haar presentatie de actualiteiten weer in varkenshouderij: bedrijfseconomisch, wat betreft milieu, dierwelzijn en gezondheid.

21.15 uur         In gesprek over veehouderij en gezondheid in Salland.

In groepen praten we over veehouderij en gezondheid in Salland.

22.00 uur         Afsluiting en borrel.

Het MoreMusicOrkest gaat nu na de vakantie vrolijk verder. Na de geweldige aftrap tijdens het jaarlijkse Pater Jan Brinkhof concert bij cafe De Koerkamp in Lettele, richten we ons nu op onze jaarlijks najaarsconcert. Dit concert vindt plaats op zatedag 18 november in Ons Centrum in Okkenbroek.

We hebben reeds nieuwe liederen op de lessenaar staan. Niet alleen de lessenaars van de blazers, maar ook van een gitarist, toetsenist, dummer en zangeres. Het is weer een hele uitdaging om de nieuwe soort muziek in te studeren, maar dat gaat ons vast lukken. Het zullen leuke (rock)nummers zijn, die een ieder vast wel kent.

We hebben dan wel een gitarist, toetsenist, drummer en zangeres, maar we zoeken nog minimaal één extra gitarist er bij. De toetsenist en drummer willen ook graag een blaasinstrument bespelen, dus zoeken we vervanging. We hebben een zangeres, maar willen er heel graag nog een zanger bij, maar ook zijn zangeressen van harte welkom!

Kijk eens op www.moremusicorkest.nl en kom eens kijken op onze repetitieavond op maandag van 19:30 tot 21:30 uur bij cafe Spikker in Lettele.