Bescheidenheid siert de mens. Met deze wetenschap in het achterhoofd kunnen we Okkenbroek wel een klein dorp noemen. Vanuit de kom van het dorp een paar honderd meter in noordelijke of oostelijke richting en je staat in Raalte of Rijssen-Holten. Dat ‘klein zijn’ betekent per definitie dat ons dorp een groot ‘buitenland’ heeft. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de redactie nogal eens verzoeken uit dat buitenland krijgt om plaatsing van nieuwsberichten of evenementen.
Niet in alle gevallen worden deze verzoeken gehonoreerd. De kans bestaat namelijk dat nieuws uit eigen plaats ondergesneeuwd raakt door berichten van elders. (Begin maart durf ik deze beeldspraak nog wel te hanteren.) Selectief te werk gaan is de opdracht die we onszelf hebben gegeven.
Bij elk verzoek uit de omgeving stelt de redactie zich daarom vragen als “Heeft het bericht echt nieuwswaarde voor de Okkenbroekers?” of als het om een evenement gaat “Is het waarschijnlijk dat Okkenbroekers daar naartoe gaan of eraan meedoen?” Lastige vragen om te beantwoorden, maar in de gezamenlijkheid komen we daar wel uit. Als de één het artikel niet plaatst doet de ander het wel. En in het ergste geval blijft plaatsing achterwege.
Maar zelfs dan is er geen man overboord. Het staat iedereen immers vrij om ZELF artikelen op de website te zetten. Sterker nog: dat propageren we juist. De vorig jaar gemaakte instructiefilmpjes wijzen duidelijk in die richting. Zie onder het kopje Nieuws: HOE PLAATS IK IETS OP DE WEBSITE?
Ter geruststelling: door belanghebbenden geplaatste artikelen zullen niet door de redactie worden verwijderd vanwege het gevaar van ondersneeuwen.

Henk Kerkdijk, redactielid

Over ons telefoonboek

Wat de een als prachtig ervaart zal de ander misschien niet eens als mooi betitelen. Woorden als “prachtig” en “mooi” zijn daarom relatieve begrippen. Om deze reden mag u de stelling die volgt gerust met een korreltje zout nemen: Deze website is alleen al een bezoek waard vanwege het prachtige telefoonboek. Dat predicaat is natuurlijk te danken aan de huis- en bijnamen die zijn toegevoegd. Tientallen jaren heb ik in andere telefoongidsen vergeefs gezocht naar DE STRIEPE en DE KLINKE, om maar een paar willekeurige namen te noemen. In ons telefoonboek zijn ze zonder moeite te vinden.

Maar laten we niet te vroeg juichen. Het zijn niet alleen de bijnamen die het boek mooi maken. Bij voorkeur moeten alle namen en adressen correct zijn gespeld en het is vanzelfsprekend dat voorkomen moet worden dat er fouten sluipen in de telefoonnummers. Ook is het niet gepast dat mensen die verhuisd of overleden zijn nog tijdenlang vermeld worden.

De afgelopen dagen is het telefoonboek bijgewerkt – met dank aan collega Gerda! Het is vervolgens de kunst om de lijst actueel te houden. De tijd dat iedereen iedereen kende in Okkenbroek ligt redelijk ver achter ons. Uw hulp bij het up-to-date houden is daarom gewenst en welkom. Mist u uw naam (dat kan heel gemakkelijk bij Okkenbroekers over de grens) of ziet u, om welke reden dan ook, uw naam liever niet vermeld – geef het even door aan de redactie.

Ter afsluiting. Het is haast niet voor te stellen, maar voor wie ons telefoonboek nog nooit heeft ingezien: het is te vinden onder het kopje Info.

Henk Kerkdijk, redactielid

Nog niet zo lang geleden hebben we besloten om de Okkenbroeker Koerier selectief te bezorgen. Eerder werd de Koerier altijd door Plaatselijk belang bezorgd, maar deze hebben te kennen gegeven niet langer de bezorging te willen doen, waardoor nu acuut probleem is ontstaan en daarom zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die de bezorging voor zijn rekening wil nemen. Er zijn nog zo'n 30 adressen verspreid over heel Okkenbroek waar een papieren koerier bezorgd wordt.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via dorpshuis@okkenbroek.net of spreek ons rechtstreeks aan.

Alvast bedankt,
Namens OC Bestuur

Stefan Aukema

Okkenbroek.net is vernieuwd!

Zoals u ziet heeft okkenbroek.net een nieuw en fris uiterlijk!
Om met de tijd mee te gaan is deze website “responsive”, dat wil zeggen dat het mee-schaalt met het apparaat waar de website op bekeken wordt (mobiel, tablet, beeldscherm).

Om artikelen te plaatsen en evenementen toe te voegen moet u eerst inloggen, daarna komt er een keuze menu. Alles volgt dan vanzelf, en bij onduidelijkheden kun je de handleiding lezen of de filmpjes bekijken.
Om een vereniging toe te voegen, te bewerken of te verwijderen kun je meer info lezen bovenaan de pagina: Verenigingen.

De nieuwsbrief komt binnenkort ook weer in uw mailbox, hier wordt nog aan gewerkt.

Kortom, blader gerust eens door de mooie nieuwe website, zijn er vragen, tips of tops, deze graag melden bij de webmaster.

Leer ook Salland kennen!

Zes avonden cursus en excursie: start 6 maart 2017

Op maandagavond 6 maart 2016 start de leukste cursus van Salland weer! Dankzij '‘Leer mij Salland kennen’ komen de cursisten op zes verschillende locaties in Salland. Er zijn namelijk zes avonden met interessante en veelzijdige informatie voor oude en nieuwe bewoners. De locaties zijn o.a. in Deventer, Olst, Loo-Bathmen, Heeten en Frieswijk. De cursus van totaal €150 wordt in april afgesloten met een dagexcursie door Salland.

De cursus richt zich op Salland als totaal, maar legt wel nadruk op het landelijk gebied met connecties met de stad Deventer. De organiserende werkgroep werkt samen met IJssellandschap en Leader en wil laten zien hoe mooi Salland is en hoe interessant de geschiedenis. Daarom is ook voor locaties in het buitengebied gekozen om zo inderdaad ‘Salland beter te leren kennen’. Dat zijn o.a. havezate De Haere in Olst, de School van Frieswijk, boerderij Maatman in Heeten, het Geert Grootehuis in Deventer en de school in Loo-Bathmen. Zowel nieuwe bewoners van Salland als mensen die hun hele leven hier al wonen, waren enthousiast over de voorgaande cursussen. Ook de contacten tussen de cursisten - inmiddels meer dan 300 - onderling waren een succes.

Elke van de zes avonden kent een thema: geschiedenis, economie, cultuur en streektaal, bestuur, agrarisch, saamhorigheid in de dorpen, religie en landgoederen. Het thema past ook bij de locatie. Twaalf deskundige docenten waaronder stadshistoricus Clemens Hogenstijn, historicus Ewout van der Horst, Jaap Starkenburg van IJssellandschap, archeoloog Bart Vermeulen, Robert Kemper van Sallands Erfgoed, Peter Dullaert (religie) en Mieke Conijn van het Kunstenlab.

De start is op maandagavond 6 maart in Havezate De Haere om 19.30 uur.   De kosten zijn € 150,- inclusief de dagexcursie. Aanmelden via info@ijssellandschap.nl of 0 570-635955,

Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving

Glasvezel
Het zal u niet zijn ontgaan, het buitengebied van Okkenbroek zal voorzien worden van glasvezel. Dit zal gedaan worden door CIF, een investeringsmaatschappij.

Het doel van CIF is om zoveel mogelijk huishoudens in het buitengebied te voorzien van glasvezel. Hierbij zijn zij van mening dat de vastrechtvergoeding onder de 10 euro per maand zal moeten blijven. Om dit te kunnen realiseren is het helaas zo dat 4% van de huishoudens in het buitengebied niet kan worden aangesloten voor de inmiddels vastgestelde vastrechtvergoeding van 9,95 euro per maand.
Als Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving betreuren wij dit en hebben dit aangegeven bij CIF. CIF geeft aan dat zij de businesscase niet sluitend krijgen wanneer zij deze 4% meenemen met de overige huishoudens.

Ledenvergadering
De ledenvergadering zal plaatsvinden op 14 maart, 20.00 uur in Ons Centrum.

TERRAS A LA MONIQUE

Activiteiten bij Cafe en Terras a la Monique
zaterdag 28 januari kinderbingo
vrijdag 17 februari kinderdisco
zaterdag 4 maart Live Band
vrijdag 17 maart mens-erger-je-niet
zaterdag 1 april VOP uitvoering
zaterdag 8 april Live Band
donderdag 27 april koningsdag
 

Rummicup wordt er gespeeld p:
vrijdag 3 februari,, 10 maart en 14 april

 

optrommel

Eind vorig jaar zijn er 6 trommels uitgezet in het dorp met als doel: om Okkenbroek levendig te houden
Een ieder kon zijn of haar idee in de trommel stoppen.
Tot nu toe zijn er 4 trommels binnen. Binnenkort gaan de trommels open en zullen ideeen, tips, enz. geinventariseerd worden.
Het is misschien een gemiste kans voor het dorp als de andere 2 trommels niet ingeleverd worden bij Cafe en terras a la Monique.
Dat ene  mooie idee zal maar in een van die trommels zitten.
Dus pak uw kans en lever alsnog de trommels zo spoedig mogelijk in.
WijDeventer: Jannie Groeneveld, Willy Bieleman

Sociale Teams Deventer

Sociale Teams Deventer: Samen zoeken naar oplossingen
Heeft u zorg of begeleiding nodig? Heeft u een vraag over omgaan met geld? Wilt u zich inzetten voor een ander of heeft u ideeën over hoe uw buurt prettiger en veiliger kan worden? Het sociaal team denkt graag met u mee.
Ieder wijk of dorp in de gemeente Deventer heeft een eigen sociaal team. In totaal zijn er 9 teams. Een sociaal team bestaat uit professionals met diverse achtergronden en ervaringen. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, buurtwerk, financiën en schulden, wijkverpleging en wmo-consulenten.
Het sociaal team helpt u met advies of hulp zodat u weer verder kunt. Samen met u zoekt zij naar een praktische oplossing die bij u past. Wat kunt u zelf en wat kunt u met hulp van uw omgeving doen? Belangrijk is dat u zoveel mogelijk zelf de grip op uw eigen leven houdt. Indien nodig regelt het sociaal team steun van iemand die gespecialiseerd is.
Heeft u een goed idee hoe u samen met andere de buurt mooier, veiliger of prettiger kan maken? Ook dan helpt het sociaal team u graag verder. Zodat deze ideeën werkelijkheid worden.

Goed om te weten: HET SOCIAAL TEAM IS ONAFHANKELIJK EN IS ER VOOR U ALS BUURTBEWONER. HET SOCIAAL TEAM KOMT BIJ U THUIS OP BEZOEK. WILT U LIEVER OP EEN ANDERE PLEK AFSPREKEN? OOK DAT KAN.
Waarvoor kunt u bij het sociaal team terecht?
- als u gewoon eens een gesprek wilt over zaken die u bezig houden;
- als u zorgen heeft over iemand in uw omgeving;
- als u een idee of suggestie heeft om de buurt veiliger of gezelliger te maken;
- bij problemen met het huishouden, bijv. door ziekte;
- bij eenzaamheid;
- als u moeite heeft met het betalen van rekeningen;
- voor informatie over gezond leven en aanpassingen in uw huis;
- bij vragen over werk;
- bij emotionele problemen, bijv. na een echtscheiding of overlijden;
- bij problemen bij het zelfstandig blijven wonen.

VRIJWILLIGER WORDEN? WILT U GRAAG IETS VOOR ANDEREN IN UW BUURT DOEN? DE SOCIALE TEAMS ZOEKEN REGELMATIG VRIJWILLIGERS, BIJV. ALS VRIJWILLIGE COACH OF ALS WANDELMAATJE. VRAAG GERUST NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

Hoe gaat het sociaal team te werk?
Als u advies of hulp nodig hebt neemt u contact op met het sociaal team via telefoon nummer 140570 (geen netnummer nodig). U kunt uw vraag ook eerst aan de Wijkwinkel stellen.
Indien nodig spreekt een medewerker van het sociaal team met u af voor een persoonlijk gesprek.
Als voorbereiding op het persoonlijk gesprek kunt u alvast nadenken over wat uw vraag, aanbod of voorstel precies is en wat u zelf kunt regelen.
Kunnen familieleden, buren of vrijwilligers met u meedenken of u helpen? Wat ziet u zelf als oplossing?

Hoe gaat het verder?
Samen met een medewerker van het sociaal team maakt u een plan. Dit plan is de basis voor uw ondersteuning. Hierin staat welke afspraken er gemaakt zijn, wie wat gaat doen en wat u nodig heeft om uw doel(en) te kunnen bereiken.
Is er professionele ondersteuning nodig?
Met het plan kan een aanvraag gedaan worden bij de gemeente.
Na goedkeuring krijgt u deze ondersteuning.

Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken.
Allereerst wenst het bestuur U allen een Goed en Gezond 2017 toe. Waar is de tijd gebleven, het is alweer 2017. Alle goede voornemens overwogen voor uzelf en dat ze ook uitkomen in 2017.
Op woensdagmiddag 18 jan. 2017 hopen we U weer te mogen begroeten in Ons Centrum.
De volgende data’s zijn 15 febr. 2017, 15 mrt. 2017 en 19 apr. 2017.
Voor evt. vervoer voor de seniorenmiddagen kan gezorgd worden, men wordt ook weer thuis gebracht tegen een kleine vergoeding. Wilt U wel even contact opnemen met Jannie Hoornenborg tel: 0570-554169 graag voor 12.00 uur de desbetreffende woensdagmiddag.

Het bestuur.