Allereerst wenst het bestuur u allen veel Goeds en vooral een gezond 2021 toe in deze corona tijd. Na een bijna stille jaarwisseling hadden wij u allen graag willen verwelkomen in januari maar door de corona is dat niet mogelijk. Het is nu al bijna een jaar geleden dat we de senioren middagen hebben kunnen vieren.
De vraag is wanneer dit weer mogelijk is, als het weer zover is dan wordt u op de hoogte gebracht. Verder wensen wij u allen een mooi jaar toe met gauw een versoepeling van de 2e lockdown, dat zal goed zijn voor iedereen.

Met Vriendelijke Groet,
Het Bestuur.

mmo logo webMuziek maken met z’n allen terwijl je anderhalve meter van elkaar vandaan zit: het klinkt nét even anders. Toch proberen we als More Music Orkest het beste er van te maken. ,,Muziek maken is voor iedereen van ons een hobby, juist iets dat in deze tijd zo belangrijk is.”

In Maart vorig jaar ging de zaak op slot en lange tijd konden we niet samen spelen en repeteren. Gedurende de tijd dat het niet mogelijk was samen muziek te maken hebben we de muziekkoepel een grondige opknapbeurt gegeven. Toen we daarmee klaar waren, tijdens de laatste weken voor de zomervakantie, mochten we weer met max. 30 mensen bij elkaar komen en uiteraard hebben we daar gebruik van gemaakt, enthousiast als we zijn. Het was aanpassen en natuurlijk klinkt de muziek anders als je verder weg zit van elkaar, maar we besloten als vereniging niet bij de pakken te gaan neerzitten. Als we moeten kiezen tussen repeteren met beperkingen of niet repeteren, dan repeteren we dus met beperkingen! Op die manier houden we de “swing” erin en bovendien hebben we een aantal mooie nieuwe nummers, waaronder “Alles is liefde” van BLØF waar de bewoners van Lettele en Okkenbroek in 2021 van zullen genieten.

De 2e lockdown
En toen ging de zaak op 13 december 2020 wederom op slot en zitten we momenteel midden in de 2e lockdown. De grootste uitdagingen voor het More Music Orkest zijn uiteraard de concerten waar we elk jaar naar toewerken. Een uitverkochte zaal tijdens ons najaarsconcert en een volledig gevuld terras tijdens het Pater Jan Brinkhof- concert geeft onze leden altijd een enorme drive. Nu valt dat tijdelijk weg en natuurlijk spelen we, zodra dat weer mag en kan voor de gezelligheid onderling, maar het is veel leuker als je met z’n allen ergens naartoe werkt. We hopen dat we in februari 2021 weer mogen starten met de repetities, zowel het More Music Orkest als het jeugdorkest, de YoungBand” en dan richten we ons samen op het Pater Jan Brinkhof-concert in juni.

“More” muzikanten gezocht
Maar ondertussen zijn er nog genoeg andere activiteiten te doen. Versterking van het More Music Orkest bijvoorbeeld. Bent u een gitarist, op zoek naar een orkest of zanger/zangeres met behoefte aan muzikale begeleiding, laat het ons weten. Of speelt u niet onverdienstelijk piano of drums, kom even (virtueel) langs dan bekijken we samen hoe we muzikaal tot de beste oplossing komen. Bij het More Music Orkest is altijd plek anders hadden we destijds wel een andere naam gekozen.

Activiteiten agenda 2021. (zie ook https://www.moremusicorkest.nl/agenda )
23 januari: oud papier Lettele en Okkenbroek
13 maart: oud papier Lettele en Okkenbroek
1 mei: oud papier en oud ijzer Lettele/oud papier Okkenbroek
Week van 3 mei: Geranium actie
6 juni: Pater Jan Brinkhof-concert Lettele
3 juli: oud papier Lettele en Okkenbroek
28 augustus: oud papier Lettele en Okkenbroek
23 oktober: oud papier Lettele en Okkenbroek=
En – alvast noteren – 6 november 2021 - Najaarsconcert More Music Orkest
18 december: oud papier Lettele en Okkenbroek

Voor meer informatie
Willem Poterman – 06 1203 5376

Allereerst willen wij iedereen het allerbeste wensen voor 2021. Hopelijk blijven we allen gezond en kunnen we elkaar blijven ontmoeten in het Noaberhuus. Gelukkig mag de wekelijkse senioren koffie-ochtend (nog) wel doorgaan. Het is elke Dinsdagmorgen weer een gezellig samenzijn. Maar......door verhuizing van een aantal ouderen naar verzorgingstehuizen in de buurt, en doordat een aantal ouderen ons zijn ontvallen wordt de spoeling dunner en dunner. 

Omdat we graag willen dat zo'n koffie-ochtend toch niet verloren mag gaan, zou het erg prettig zijn als we wat nieuwe gasten aan onze tafels kunnen begroeten. Er zijn in deze periode toch mensen die zich eenzaam voelen en graag een beetje aanspraak willen. En het is ook fijn om gezellig eens een ochtendje  te kletsen met mede- Okkenbroekers. 

Schroom niet, maar kom eens binnen kijken en schuif eens een ochtend aan. 

Wat         :  (senioren) Koffie-ochtend

Waar      : Huuskamer van 't Noaberhuus

Hoe laat : 09.30 uur tot 10.30 uur 

Wanneer :  Iedere Dinsdag

Door wie: Betsie Leerkes en Willie Bieleman. 

 

OLIEBOLLEN OPBRENGST

In de eerste plaats een gelukkig, liefdevol en vooral gezond 2021 gewenst.

De bazar kon helaas door alle regels rond Covid19 niet doorgaan. Dat is erg jammer omdat we jaarlijks een aantal verenigingen konden ondersteunen met extra inkomsten. We wilden ook dit jaar van ons laten horen en proberen toch een bedrag bij elkaar te krijgen waarmee we nog wat kunnen doen voor het dorp.

Daarom de oliebollen actie. Het bestelde aantal van 1550 oliebollen was boven onze verwachting.
Dank voor alle bestellingen die we binnen kregen.

Daarmee heeft de actie toch nog netto € 455.- opgebracht. We hebben samen afgewogen waar deze Covid19 tijd in het dorp het meest de negatieve gevolgen gevoeld worden.

Dat is o.a. bij de jeugd en daarom krijgen de guppy's net als alle andere jaren een bijdrage.  € 105.-.
De gevolgen worden ook in het centrale punt in het dorp, het OC, gevoeld.  Het OC met de ruimtes voor sport, vergaderen, allerlei verenigingen die daar hun plek hebben met Cafe Nooit Gedacht voor een hapje en drankje.
De resterende € 350.- gaat daarom naar "Ons Centrum".

We hopen jullie allemaal in goede gezondheid de 1ste woensdag van november te zien op de jaarlijkse bazar.
Hoe het verder gaat met de oliebollen actie wachten we af.

Hartelijke groet,

de Bazargroep

 

 

Mens erger je niet

Mocht het allemaal weer kunnen en mogen, dan krijg je op 12 maart 2021 om 19.30 uur, de kans om mee te doen aan ons jaarlijkse mens erger je niet spel in Ons Centrum.

Tegen die tijd volgt meerdere info.

Groet Herman, Jannie, Willy

 

Goededag allemaal,

We wensen u allen een creatief 2021 toe. We hebben een aantal data genoteerd voor handwerken of een andere hobby die u daar kunt uitoefenen. Indien mogelijk pakken wij de draad weer op. Noteer alvast de volgende data: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april, 26 april en 10 mei. We zijn crea bea van 14.00 - 16.00 uur in de huiskamer van het noaberhuus. Neem je eigen (hand)werkje mee, dan wordt het onder het genot van een kopje koffie/thee  een gezellige middag.

Opgeven hoeft niet. Iedereen die een (hand)werkje (mag ook kaartjes maken of iets anders zijn) heeft is van harte welkom.

Het lijkt er nu op dat er, na al die jaren van wachten en plannen, schot zit in de nieuwbouwplannen. Op de informatieavond van 24 september jl alleen voor mogelijk belangstellende kopers (waar in totaal 9 geïnteresseerden op af kwamen) kon de projectontwikkelaar Haase al een mooie impressie laten zien van de te bouwen woningen.

nieuwbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op die avond was ook de gemeente Deventer aanwezig om informatie te geven over het traject van bestemmingsplan en bouwvergunningen en kon de architect toelichting geven over de bouwopzet van de verschillende woningen.
Het tweede deel van de avond was bestemd voor de omwonenden die allen persoonlijk waren uitgenodigd. Er ontstond met de aanwezigen een goed gesprek met als resultaat een kleine aanpassing die het geheel beter maakte.

Het bestemmingsplan heeft van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 ter inzage gelegen in het stadhuis en het goede nieuws is dat er geen zienswijzen zijn ingediend waardoor het bestemmingsplan in de laatste raadsvergadering van het jaar is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op de informatieavond waren de prijzen van de huizen nog niet bekend maar inmiddels hebben alle aanwezigen en alle geïnteresseerden die bij de makelaar bekend zijn daar een overzicht van ontvangen.
Natuurlijk zijn er nog een aantal stappen te zetten voordat er daadwerkelijk kan worden gebouwd. Er moeten vergunningen worden aangevraagd en de bouw moet ook worden voorbereid. En een van de voorwaarden voor de start ervan is dat 6 van de 8 woningen zijn verkocht. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met makelaar Bulsink in Holten.

Vlug en Lenig

Sportvereniging V en L,

Allereerst wensen wij u als V en L bestuur een gezond en sportief 2021 toe.
Als bestuur kunnen we net als andere verenigingen terugkijken op een moeilijk jaar door
alle coronamaatregelen. Het ene moment niet mogen sporten, vervolgens weer wel met bepaalde maatregelen. De ene groep mocht wel en de ander niet.
Activiteiten zoals de Jan Bakker ochtend, het volleybaltoernooi en het zaalvoetbaltoernooi die niet door konden gaan.
Kortom een jaar om snel te vergeten. Helaas zal het begin van dit jaar nog niet veel anders zijn.

Positieve punten zijn er gelukkig ook nog te noemen te weten:
Er is in Oktober gestart met een vierde streetdancegroep en er is rond die tijd ook gestart met Bootcamp waarbij leden van V&L korting kunnen krijgen.

We hebben afgelopen jaar getracht Badminton weer van de grond te krijgen. Mede door
Covid19 is dit nog niet gelukt. Wel willen we als de omstandigheden weer een beetje normaal worden dit gaan oppakken.

Nogmaals een oproep namens de Volleybalgroep. Ze zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Het komt regelmatig voor dat ze met te weinig zijn zodat de avond niet door kan gaan.
Er wordt gespeeld op maandagavond van 20.30 tot 21.30.
Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan aan!
Ook bij de andere sporten zijn nieuwe leden zeer Welkom!!

Beoefent u nog geen sport kom dan gerust eens een kijkje nemen in de sporthal van Ons Centrum. Bovendien kunt u gebruik maken van 2 gratis proeflessen.
Bij V&L kunt u kiezen uit de volgende takken van sport:

Maandagavond spinning en volleybal
Dinsdagavond streetdance
Woensdagavond aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond zaalvoetbal

De Jaarvergadering wordt gehouden ergens in februari. Nadere info hierover volgt tzt.

Wilt u meer informatie over onze vereniging ga dan naar onze website www.okkenbroek.net/venl
of stuur een mail naar vl-okkenbroek@live.nl

Namens het bestuur van V en L, Bertus Jeurlink

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk van Okkenbroek wenst u een goed uiteinde en een bijzonder goed begin van 2021!

2020 in vogelvlucht

In 2020 zijn we allemaal geconfronteerd met de gevolgen van het Covid-19 virus. Sommigen heel direct en anderen hebben vooral de maatregelen rondom Covid-19 ervaren.
Zo ook het bestuur van de Vrienden: Nicol is herstellende van het virus. En door dit virus was het lastig om activiteiten te organiseren of eraan mee te doen.
Een heel mooi moment was het terugplaatsen van de torenhaan op de kerk. Deze is weer tiptop in orde en stralend verguld dankzij een bijdrage van de Vrienden.
Gelukkig werd er dit jaar wel oud papier ingezameld in de container bij Ons Centrum.
Dankzij Covid-19 hebben de Vrienden een fraai mondkapje laten maken, hiervan lopen er inmiddels ruim 50 rond in en rond Okkenbroek.
En de laatste zaterdag van november at heel Okkenbroek e.o. Geekes snert.
Verder ontvingen we uw donaties en giften. Waarvoor onze hartelijke dank.

Uitgevoerd en gepland onderhoud

De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in 2020 de torenhaan laten stralen en vergulden. Verder is er een steunbalk in de toren vervangen en de aftimmering in de entree van de kerk is vernieuwd inclusief het schilderwerk.
Het informatiebord voor de kerk is nauwelijks nog leesbaar. Op initiatief van verschillende dorpsbewoners wordt nu gewerkt aan een nieuw bord. De Vrienden van de kerk zullen dit bord medefinancieren.

Vooruitblik

Tot en met 2020 werd de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek in het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek vertegenwoordigd door Margreet Vierhouten. Haar termijn in de kerkenraad zit er aan het eind van 2020 op.
In de statuten van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek is opgenomen dat de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek het recht heeft een bestuurslid namens haar in het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek aan te wijzen.
Dat heeft tot gevolg dat Henk Hogeweg zal toetreden tot het bestuur van de Vrienden. Hij is ouderling-kerkrentmeester in de Protestantse Gemeente en zal vanuit die functie namens de kerkenraad in ons bestuur gaan zitten.
Stopt Margreet Vierhouten er dan mee? Nee, zij zal vanaf 2021 op persoonlijke titel in het bestuur van de Vrienden zitten waar ze de rol van penningmeester blijft vervullen.

Bedankt!

Het bestuur bedankt u allen voor uw vrijgevigheid, want zonder u was het niet gelukt om zo’n fraai bedrag over te maken voor het onderhoud van kerk en pastorie!

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk in Okkenbroek
Margreet Vierhouten - penningmeester
Nicol Jeurlink - bestuurslid
Geeke in ’t Hof - secretaris

vriendenkerkokkenbroek@gmail.com

torenhaan

Geef uw mening

Landelijk is afgesproken in het Klimaatakkoord dat alle gemeenten moeten bijdragen aan het opwekken van grootschalige duurzame elektriciteit op land. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die samen onderzoeken welke bijdrage iedere gemeente kan leveren en hoe die bijdrage ingevuld kan worden.

De gemeente Deventer onderzoekt waar en hoe het best duurzame energie op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Wat is maatschappelijk gezien acceptabel en haalbaar? En wat vinden de inwoners van Deventer? Welke plekken zijn geschikt, en is er een voorkeur voor zonne- of windenergie? 

Hierover is al met veel inwoners gesproken en wordt de input en mening van inwoners op verschillende manieren opgehaald door ons. Ook u kunt uw mening geven via Enquête RES.

Voor meer informatie over RES Overijssel zie https://reswestoverijssel.nl/.  

Meer lezen:

Okkenbroek