De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn uitgebreid. Daarom rijdt de buurtbus ook de komende tijd niet. In ieder geval tot 3 mei, waarschijnlijk tot 30 mei. En mogelijk nog langer.
Als de bus weer gaat rijden wordt dit z.s.m. bekendgemaakt."

Met vriendelijke groet,
Paul Disselhorst.

Zoals iedereen weet speelt er veel rondom het vreselijke Corona Virus. Ook wij van de Feestcommissie zijn ons daar van bewust en zullen het nieuws nauwlettend in de gaten houden.
Vooralsnog hopen we er van uit te gaan dat het feest door gaat. Mocht het RIVM met andere maatregelen komen dan zullen we daar direct op in spelen. Wij hopen half april een uitsluitsel te kunnen geven of ons prachtige dorpsfeest in juli 2020 door kan gaan. Voor vragen zijn we te allen tijde bereikbaar via ons mailadres: okkenbroeksfeest@gmail.com

Voor nu: blijf gezond en let op elkaar!

Groetjes de Feestcommissie

Beste dorpsgenoten,

Het zijn rare tijden. Er wordt ons gevraagd vanuit de overheid en het RIVM om onszelf en elkaar te beschermen en even zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden tot elkaar. Laten we dit doen. Doe je het niet voor jezelf, omdat je misschien jong en fit bent, doe het dan voor je ouders, je opa en oma, of je buren. Voor de mensen waarvan je misschien niet eens weet dat ze tot een risicogroep behoren.

Wij Okkenbroekers kunnen dit!

(Bericht namens het Plaatselijk Belang)

Hallo allen,

Omdat alle activiteiten voor de komende periode zijn afgezegd, hebben wij besloten om de papieren Koerier in april niet uit te brengen.
We wachten verdere ontwikkelingen af en kunnen dan later alsnog besluiten of er in september nog één moet worden uitgebracht.

Helaas... het is niet anders!

Gr.
Geeke in't Hof

Okkenbroeker koerier

Hallo allemaal,

Over een paar weken komt de nieuwe Okkenbroeker koerier weer uit. Uw kopij hiervoor kunt u op website plaatsen tot uiterlijk dinsdag 7 april 2020. Uw tekst wordt  dan automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.

Ook jouw artikel of evenement in deze koerier en heb je nog geen account?

Maak deze dan aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een evenement in de agenda plaatsen.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij:
Gerda ten Have (e-mail: gm.tenhave@gmail.com

De volgende koerier komt begin september 2020 weer uit.

Met vriendelijke groet,
Gerda ten Have

Vlug en Lenig

 

Badminton in Okkenbroek,

Wij als bestuur van V&L Okkenbroek zijn van plan om de sport Badminton
weer op te pakken.
4 Jaar geleden is deze tak van sport opgeheven doordat de trainer er mee stopte.

We hebben vernomen van een aantal oud leden dat er wel weer animo is
voor Badminton.
Bij genoeg deelname willen wij dit als bestuur dus weer gaan opstarten.

Beoogde dag en tijdstip zal zijn op dinsdagavond van 19.30 – 21.00
Minimale leeftijd is vanaf 16 jaar.
Dit zal zijn onder begeleiding van Jonny Haverslag en de beoogde startdatum is
vanaf September.

Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk?
Meld je dan aan per mail: vl-okkenbroek@live.nl
Of bel/app met Jonny Haverslag 06-15331156

Als je nog vragen hebt stel ze gerust. Dit kan per mail/telefonisch of per app (zie hierboven)

Sportieve Groet,

Bestuur V&L

Buurtbus rijdt niet!!!

"Er is besloten om met onmiddellijke ingang de dienstregeling te stoppen.

Zonder tegenbericht wordt op maandag 6 april de dienst hervat."

"Om de verspreiding van het coronavirus te beperken heeft de overheid verzocht om zoveel mogelijk thuis te blijven/werken.

Voor de buurtbus betekent dit een flinke vermindering van het aantal reizigers.
Daarom is besloten om volgens het vakantierooster te rijden (dus met één bus)".

Met vriendelijke groet,
Paul Disselhorst, secretaris buurtbus.

Mededeling van het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o.:

i.v.m. het coronavirus gaat de jaarvergadering van aanstaande dinsdag, 17 maart, niet door.
Mocht deze later alsnog plaats kunnen vinden, dan worden de leden daarvan op de hoogte gesteld.

handwerken noaberhuus

Hallo handwerkdames,

Met onmiddelijke ingang zijn wij genoodzaakt om onze handwerkmiddag tijdelijk te stoppen tot nader bericht.

Dat wordt dan allemaal thuis een paar uurtjes handwerken met een kopje thee op de maandagmiddag.