Sporten bij V&L

Sportvereniging V&L biedt de volgende sporten aan:
- Aerobics;
- Bodypump;
- Kindergymnastiek;
- Peutergymnastiek;
- Spinning;
- Streetdance;
- Volleybal;
- Zaalvoetbal.

Ben je op zoek naar een sport die wij op dit moment niet aanbieden? Of wil jij samen met vrienden op de dinsdagavond gebruik maken van de sporthal? Stuur dan een mailtje aan .!

Met sportieve groet,
Bestuur V&L

Nationale Pannenkoekdag

20170324 115702 1490374745806Vandaag (24 maart) was het nationale Pannenkoekdag! Op de Wereldwijzer hebben alle kinderen 1 (of meer??) pannenkoeken gehad, wat een feest!!

 

 

 

 

 

20170324 115707 1490374745723

20170324 115710 1490374745500

Op de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar (2017) brachten zo’n 20 dames uit Okkenbroek een bezoek aan het Deventer Wijnhuis. Aan de Holterweg, waar het wijnhuis in een opvallend gebouw is gevestigd, werden de dames onder begeleiding van gediplomeerde vinoloog, Leon van Oudenallen, over verschillende soorten wijn bijgepraat.

Wat is een echte Italiaanse wijn? Houd je van rode of van witte wijn? En welke wijn kiezen we als de ‘echte Okkenbroekse dames’oos –wijn’? Gezelligheid troef en de wijn smaakte de dames goed. Voor het weekend werd dan ook nog een lekker flesje ingeslagen.

Ook een keer een bijeenkomst van de D’oos (Damessoos Okkenbroek) bezoeken, neem contact op met Gerda ten Have of Debby Vriezekolk.

dameswijnhuisb wijna wijn

Na de pauze van onze jaarvergadering is er een informatief deel dat voor alle Okkenbroekers interessant kan zijn. Vandaar dat ook niet-leden vanaf 21.00 uur welkom zijn. Er komt een initiatief om in het gebied tussen Okkenbroek en Lettele landschapselementen te herstellen en te behouden. Denk daarbij aan houtwallen en singels, heggen en hagen maar ook aan knotbomen, lanen en hoogstamboomgaarden. Daarover hebben we intensief contact met de Stichting Kostbaar Salland die de subsidie die daarvoor beschikbaar is, beheert. De initiatiefgroep vertelt over de mogelijkheden, de huidige stand van zaken en de stappen die nog gezet moeten worden om daarvoor een mooi subsidiebedrag te ontvangen.

Elleke Brinkman, Pedro Aarnink, Theo Hoge

 

Bescheidenheid siert de mens. Met deze wetenschap in het achterhoofd kunnen we Okkenbroek wel een klein dorp noemen. Vanuit de kom van het dorp een paar honderd meter in noordelijke of oostelijke richting en je staat in Raalte of Rijssen-Holten. Dat ‘klein zijn’ betekent per definitie dat ons dorp een groot ‘buitenland’ heeft. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de redactie nogal eens verzoeken uit dat buitenland krijgt om plaatsing van nieuwsberichten of evenementen.
Niet in alle gevallen worden deze verzoeken gehonoreerd. De kans bestaat namelijk dat nieuws uit eigen plaats ondergesneeuwd raakt door berichten van elders. (Begin maart durf ik deze beeldspraak nog wel te hanteren.) Selectief te werk gaan is de opdracht die we onszelf hebben gegeven.
Bij elk verzoek uit de omgeving stelt de redactie zich daarom vragen als “Heeft het bericht echt nieuwswaarde voor de Okkenbroekers?” of als het om een evenement gaat “Is het waarschijnlijk dat Okkenbroekers daar naartoe gaan of eraan meedoen?” Lastige vragen om te beantwoorden, maar in de gezamenlijkheid komen we daar wel uit. Als de één het artikel niet plaatst doet de ander het wel. En in het ergste geval blijft plaatsing achterwege.
Maar zelfs dan is er geen man overboord. Het staat iedereen immers vrij om ZELF artikelen op de website te zetten. Sterker nog: dat propageren we juist. De vorig jaar gemaakte instructiefilmpjes wijzen duidelijk in die richting. Zie onder het kopje Nieuws: HOE PLAATS IK IETS OP DE WEBSITE?
Ter geruststelling: door belanghebbenden geplaatste artikelen zullen niet door de redactie worden verwijderd vanwege het gevaar van ondersneeuwen.

Henk Kerkdijk, redactielid

Over ons telefoonboek

Wat de een als prachtig ervaart zal de ander misschien niet eens als mooi betitelen. Woorden als “prachtig” en “mooi” zijn daarom relatieve begrippen. Om deze reden mag u de stelling die volgt gerust met een korreltje zout nemen: Deze website is alleen al een bezoek waard vanwege het prachtige telefoonboek. Dat predicaat is natuurlijk te danken aan de huis- en bijnamen die zijn toegevoegd. Tientallen jaren heb ik in andere telefoongidsen vergeefs gezocht naar DE STRIEPE en DE KLINKE, om maar een paar willekeurige namen te noemen. In ons telefoonboek zijn ze zonder moeite te vinden.

Maar laten we niet te vroeg juichen. Het zijn niet alleen de bijnamen die het boek mooi maken. Bij voorkeur moeten alle namen en adressen correct zijn gespeld en het is vanzelfsprekend dat voorkomen moet worden dat er fouten sluipen in de telefoonnummers. Ook is het niet gepast dat mensen die verhuisd of overleden zijn nog tijdenlang vermeld worden.

De afgelopen dagen is het telefoonboek bijgewerkt – met dank aan collega Gerda! Het is vervolgens de kunst om de lijst actueel te houden. De tijd dat iedereen iedereen kende in Okkenbroek ligt redelijk ver achter ons. Uw hulp bij het up-to-date houden is daarom gewenst en welkom. Mist u uw naam (dat kan heel gemakkelijk bij Okkenbroekers over de grens) of ziet u, om welke reden dan ook, uw naam liever niet vermeld – geef het even door aan de redactie.

Ter afsluiting. Het is haast niet voor te stellen, maar voor wie ons telefoonboek nog nooit heeft ingezien: het is te vinden onder het kopje Info.

Henk Kerkdijk, redactielid

Nog niet zo lang geleden hebben we besloten om de Okkenbroeker Koerier selectief te bezorgen. Eerder werd de Koerier altijd door Plaatselijk belang bezorgd, maar deze hebben te kennen gegeven niet langer de bezorging te willen doen, waardoor nu acuut probleem is ontstaan en daarom zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die de bezorging voor zijn rekening wil nemen. Er zijn nog zo'n 30 adressen verspreid over heel Okkenbroek waar een papieren koerier bezorgd wordt.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via dorpshuis@okkenbroek.net of spreek ons rechtstreeks aan.

Alvast bedankt,
Namens OC Bestuur

Stefan Aukema

Okkenbroek.net is vernieuwd!

Zoals u ziet heeft okkenbroek.net een nieuw en fris uiterlijk!
Om met de tijd mee te gaan is deze website “responsive”, dat wil zeggen dat het mee-schaalt met het apparaat waar de website op bekeken wordt (mobiel, tablet, beeldscherm).

Om artikelen te plaatsen en evenementen toe te voegen moet u eerst inloggen, daarna komt er een keuze menu. Alles volgt dan vanzelf, en bij onduidelijkheden kun je de handleiding lezen of de filmpjes bekijken.
Om een vereniging toe te voegen, te bewerken of te verwijderen kun je meer info lezen bovenaan de pagina: Verenigingen.

De nieuwsbrief komt binnenkort ook weer in uw mailbox, hier wordt nog aan gewerkt.

Kortom, blader gerust eens door de mooie nieuwe website, zijn er vragen, tips of tops, deze graag melden bij de webmaster.

Leer ook Salland kennen!

Zes avonden cursus en excursie: start 6 maart 2017

Op maandagavond 6 maart 2016 start de leukste cursus van Salland weer! Dankzij '‘Leer mij Salland kennen’ komen de cursisten op zes verschillende locaties in Salland. Er zijn namelijk zes avonden met interessante en veelzijdige informatie voor oude en nieuwe bewoners. De locaties zijn o.a. in Deventer, Olst, Loo-Bathmen, Heeten en Frieswijk. De cursus van totaal €150 wordt in april afgesloten met een dagexcursie door Salland.

De cursus richt zich op Salland als totaal, maar legt wel nadruk op het landelijk gebied met connecties met de stad Deventer. De organiserende werkgroep werkt samen met IJssellandschap en Leader en wil laten zien hoe mooi Salland is en hoe interessant de geschiedenis. Daarom is ook voor locaties in het buitengebied gekozen om zo inderdaad ‘Salland beter te leren kennen’. Dat zijn o.a. havezate De Haere in Olst, de School van Frieswijk, boerderij Maatman in Heeten, het Geert Grootehuis in Deventer en de school in Loo-Bathmen. Zowel nieuwe bewoners van Salland als mensen die hun hele leven hier al wonen, waren enthousiast over de voorgaande cursussen. Ook de contacten tussen de cursisten - inmiddels meer dan 300 - onderling waren een succes.

Elke van de zes avonden kent een thema: geschiedenis, economie, cultuur en streektaal, bestuur, agrarisch, saamhorigheid in de dorpen, religie en landgoederen. Het thema past ook bij de locatie. Twaalf deskundige docenten waaronder stadshistoricus Clemens Hogenstijn, historicus Ewout van der Horst, Jaap Starkenburg van IJssellandschap, archeoloog Bart Vermeulen, Robert Kemper van Sallands Erfgoed, Peter Dullaert (religie) en Mieke Conijn van het Kunstenlab.

De start is op maandagavond 6 maart in Havezate De Haere om 19.30 uur.   De kosten zijn € 150,- inclusief de dagexcursie. Aanmelden via info@ijssellandschap.nl of 0 570-635955,

Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving

Glasvezel
Het zal u niet zijn ontgaan, het buitengebied van Okkenbroek zal voorzien worden van glasvezel. Dit zal gedaan worden door CIF, een investeringsmaatschappij.

Het doel van CIF is om zoveel mogelijk huishoudens in het buitengebied te voorzien van glasvezel. Hierbij zijn zij van mening dat de vastrechtvergoeding onder de 10 euro per maand zal moeten blijven. Om dit te kunnen realiseren is het helaas zo dat 4% van de huishoudens in het buitengebied niet kan worden aangesloten voor de inmiddels vastgestelde vastrechtvergoeding van 9,95 euro per maand.
Als Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving betreuren wij dit en hebben dit aangegeven bij CIF. CIF geeft aan dat zij de businesscase niet sluitend krijgen wanneer zij deze 4% meenemen met de overige huishoudens.

Ledenvergadering
De ledenvergadering zal plaatsvinden op 14 maart, 20.00 uur in Ons Centrum.