Seniorensoos

Beste mensen,

Sedert jaren bestaat er in Okkenbroek de Seniorensoos.
Van september tot april  komt men een middag bij elkaar in Ons Centrum.
Er komt een spreker, een gezellig stukje muziek of iets dergelijks. Ook is er de Kerstmiddag i.s.m. de Diakonie .
Dit onder het genot van een kop koffie of thee en een consumptie. In juni is er nog een dagtocht met de bus .
Tot zo ver de info.

Door overlijden en ziekte daalt het aantal leden. Dus wie zin heeft om bij de Soos te komen, u bent van harte welkom.
Om de dagtocht dit jaar door te kunnen laten gaan kunnen ook niet leden zich opgeven.

Info bij Janny Hoornenborg   0570-551469

nieuwe expositie

Een aantal dames van de schildersclub uit Esplo hebben hun schilderijen opgehangen
in de gang en de huiskamer van het Noaberhuus.

Kom gerust binnen om hun werk te bewonderen!

Op 21 maart houdt PB Okkenbroek haar jaarlijkse ledenvergadering. Voor de pauze doen we verslag van onze activiteiten. We vertellen het laatste nieuws over de voortgang van de woningbouw en over de toegekende subsidie ten behoeve van het behoud van landschapselementen tussen Okkenbroek en Lettele.

PB en het bestuur van Kulturhus hebben dit jaar ook veel overleg gehad over de toekomst van en de leefbaarheid in Okkenbroek. Het deel na de pauze gaan het bestuur van PB en OC dan ook graag met zoveel mogelijk Okkenbroekers in gesprek. Want de toekomst van ons dorp gaat iedereen aan!

In de bijlage vind je de agenda voor de jaarvergadering en een toelichting op het programma na de pauze. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Klik hier voor de bijlage

Dit jaar doet het More Music Orkest ook mee aan de Spek de Kas actie van Jumbo Hans Kok in Colmschate. Iedereen kan ons sponsoren door de boodschappen te doen bij de Jumbo op de Flora in Colmschate en daarna de kassabon te scannen en de punten toe te kennen aan More Music Orkest.

Muzieklessen zijn duur. Met het verdiende bedrag kunnen we de muzieklessen van onze leerlingen betaalbaar houden en kunnen we iedereen een kans bieden om muzieklessen te gaan volgen. Dit kan natuurlijk op alle instrumenten die in ons orkest beschikbaar zijn zoals: bugel, trompet, saxofoon, bariton, trombone, bas, drum, piano, gitaar, maar ook zanglessen.

Dus scan uw bon als u onze vereniging een warm hart toedraagt!

Lees hier die informatie op Facebook

Na de meting van gisteren (4,5 centimeter) waren wij niet optimistisch over de kans dat we De Bosbaan vandaag wel konden openen. Toch hebben we vandaag wederom een meting gedaan. Op een deel van de baan is het ijs dik genoeg (meer dan 9 cm), maar op een even zo groot deel ligt slechts 6 centimeter.

Nog 2 dagen van deze vorst en dan ....

Nieuws van De Bosbaan

Hallo allemaal,

Vandaag hebben we de ijsdiktes op De Bosbaan gemeten. Om veilig te kunnen schaatsen is het noodzakelijk om overal 8 tot 9 cm ijs te hebben. De ijsdiktes die we gemeten hebben liggen tussen de 4,5 en 7 cm. Nog lang niet genoeg dus!

Met andere woorden; De Bosbaan gaat vandaag niet open!

 Einde bericht!

Spel de Kas bij de Jumbo

Doe je ook altijd je wekelijkse boodschappen bij de Jumbo op de Flora? Of misschien ken je iemand die dat doet?

Onze Suzanne heeft “stichting okkenbroeksfeest” aangemeld voor de Spel de Kas actie!
Met deze actie kunnen we een mooi bedrag bij elkaar verzamelen om onze 60e editie nog mooier te laten verlopen.

Hoe werkt het?
Morgen begint onze Spek de Kas actie!
Van 28 februari t/m 24 april 2018 krijg je bij elke € 10,-* aan boodschappen bij Jumbo Hans Kok, een waardebon met daarop een unieke streepjescode. Deze bon is 1 punt waard en is eenmalig te doneren aan een vereniging of school naar keuze. Hoe meer punten, hoe hoger het geldbedrag. Punten zijn te doneren bij de scanzuil in onze winkel.

Leden, familie, buren, vrienden, kennissen… roep iedereen bij elkaar om het jaarlijkse Okkenbroeks feest een warm hart toe te dragen.

Beste bestuurders en leden van de verenigingen in Lettele en Okkenbroek,

Op 15 februari verzorgen wij een tweede voorlichtingsavond over een nieuwe EHBO-cursus in De Koerkamp te Lettele, de aanvang is 20.00 uur.
Er zijn al aanmeldingen, maar wij hebben plaats voor meer cursisten.

Wij benadrukken het belang van goed opgeleide EHBO-ers om in de buurt, maar ook tijdens de evenementen in onze dorpen het voor iedereen veilig en gezond te houden.
Bij veel evenementen is gecertificeerde EHBO-aanwezigheid een verplichting binnen de vergunning. Wij bieden in Lettele en Okkenbroek EHBO voor een kleine (vrijwilligers-)vergoeding.
Er zijn op dit moment echter te weinig vrijwilligers om deze functie 100% te vervullen. De kans bestaat dat er dan dure externe hulp moet worden ingehuurd. Daarom doen wij een beroep op u, als vereniging, om de groep vrijwillige EHBO-ers te vergroten en onze evenementen betaalbaar te houden.

In de Letter is deze avond vermeld, maar wellicht is het ook nog nuttig om de uitnodiging in de bijlage nogmaals door te sturen aan uw leden.

Op de voorlichtingsavond geven wij informatie over de inhoud, tijden en kosten.

Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van
EHBO Vereniging Lettele-Okkenbroek

 

UITNODIGING JAARLIJKSE LEDENVERGADERING VAN V&L

Datum: dinsdag 20 februari 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Ons Centrum

AGENDA

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Jaarverslag secretariaat 2017
4. Jaarverslag penningmeester 2017
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
6. Bestuurswisseling, aftredend en herkiesbaar zijn :
Henk Stoevenbelt, Hans Haverslag en Bertus Jeurlink.
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat tot 28 februari 2017
vergezeld van 10 handtekeningen van medeleden ter ondersteuning.
7. Plaatsing hekwerk om multifunctioneel speelveld
8. 60 jarig jubileum
9. Begroting 2018
10. Activiteiten 2018
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wilt u voor onze administratie, mocht u dit nog niet gedaan hebben, uw emailadres opsturen naar vl-okkenbroek@live.nl

Het Bestuur van V&L

Vol enthousiasme gaven de kinderen van WereldWijzer in Okkenbroek en de Sancta Maria in Lettele hun concert. Dat na 12 weken muziekles op een instrument van hun keuze. Samen met de docenten haalden ze het beste uit hun instrumenten en de ouders en andere belangstellenden van hebben genoten.

Maandag 15 januari sloten de kinderen van de WereldWijzer in Okkenbroek een periode van 12 weken muziekles op school af met een heus concert. Op de Sancta Maria in Lettele vond dit dinsdag 30 januari plaats. In het traject van het kennismaken en kiezen van een instrument uit de 4 groepen: strijkers, gitaren, koperblazers en slagwerk, leerden zij muziek maken en samenspelen.

De verschillende muziekdocenten hebben hen op het instrument van hun keuze lesgegeven. Elke maandag van september tot januari hebben zij hard gewerkt om iets moois te kunnen laten horen in wat zij noemden het leerorkest.

In een volle zaal met ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden hebben de kinderen laten horen wat zij al kunnen. Er werd uit volle borst gezongen en op de instrumenten gespeeld. Een aantal liedjes met z’n allen en ook iedere instrument groep heeft een solostukje laten horen. Natuurlijk smaakt dat naar meer.

De lessen werden verzorgd door het Muziek Netwerk Salland in samenwerking met de muziekvereniging het More Music Orkest. Stichting Quo Vadis, waar de WereldWijzer onder valt, en Mijnplein, waar de Sancta Maria onder valt, vinden het belangrijk dat de kinderen muziekonderwijs volgen en hebben het budget beschikbaar gesteld. Door het aanbieden van de muzieklessen aan de scholen wordt er voorzien in de behoefte van de scholen om muziekonderwijs aan te bieden. Voor het More Music Orkest biedt dit de mogelijkheid nieuwe leden te werven, bij zowel de kinderen als ouders. Kinderen die enthousiast zijn, kunnen zich verder bekwamen in het instrument bij de muziekvereniging.

Schaatsen maar!

Hallo,

 

Voor komende week staat er vorst in de planning, dus we gaan schaatsen!

 

Als het niet lukt om De Bosbaan op een veilige manier te gebruiken gaan we naar De Scheg in Deventer, en wel op zondag 11 februari om 10:00 uur.

Wie zich op dat tijdstip met zijn lidmaatschapskaart meldt bij de één van de bestuursleden die bij de ingang van De Scheg klaar staat mag GRATIS mee naar binnen.

 

Voor kinderen tot 12 jaar nemen wij schaatsen mee  (Op=Op)

 

Aanmelden is niet nodig.

 

We hopen jullie allen de komende week te zien.

 Bestuur De Bosbaan