De vrijdagavond van het Okkenbroeks Feest is steevast ingeruimd voor de Revue.

Met een heel enthousiast team proberen we elk jaar een leuk programma in elkaar te zetten voor jong en oud. Natuurlijk is het belangrijk om goede spelers, dansers en zangers te hebben in zo’n revue maar het is minstens zo belangrijk om de juiste mensen te hebben die het werk áchter het doek willen verrichten, bijvoorbeeld om een mooi decor te maken en het podium tijdens de show in snel tempo om kunnen toveren voor de volgende act.

En naar zulke mensen zijn wij op zoek, als toneelmeester maar ook mensen die het leuk vinden om kleding te maken, enz.

Voel je er iets voor om met ons mee te doen? Neem dan even contact op met onze regisseur, Gerard Hazelhekke, tel. 06-30038442 of mail: g.hazelhekke@gmail.com.

Nieuws vanaf de Bult

Verbouwing slot

In de koerier van september hoopten we nog dat de verbouwing van de Pastorie voor de Kerstdagen klaar zou zijn
Dit is niet gelukt, maar nu is het wel zo ver en als u dit leest, is de pastorie weer bewoond. Kerkelijk werkster bij de Protestantse Gemeente Bathmen- Okkenbroek Mevr. Hanneke Overduin en haar echtgenoot Theo zijn er eind maart ingetrokken.
Dat het twee maand langer duurde dan wij dachten is geen wonder. Het huis is eerst echt helemaal gestript. De muur tussen de woonkamer en de studeerkamer is er gedeeltelijk uitgehaald ook de open haard is verdwenen. De keuken is in de opslag gegaan om deze er later weer in te zetten.
Toen kon men beginnen met de isolatie dit is echt vanaf de grond tot in de nok gebeurd met verschillende lagen zodat ook de leidingen er achter konden. Daarna kon de stukadoor er in en op het laatst de schilder.
Al met al is er veel gebeurd en kunnen we weer een hele tijd vooruit.

Ook de consistorie is helemaal opgeknapt, alleen de vloerbedekking moet nog, maar dit kon niet eerder, want er werd met de verbouwing van de pastorie altijd doorgelopen.

Fietstocht 2019

Zoals misschien bekend is er zondag 1 sept. a.s. weer onze jaarlijkse fietstocht.
We starten bij Ons Centrum  tussen 10 uur en 12.30 uur.
Afstanden  zijn +/- 12 km.  en +/- 40 km. Tijdens de lange afstand is er een koffiestop en is er een mogelijkheid uw E-bike op te laden.
Inschrijfgeld bedraagt Euro 5,- en kinderen tot 12 jr. onder begeleiding gratis.

We hopen u te zien op 1 sept.
Groeten Freek en Janny

Hallo dorpsgenoten,

We zijn verheugd te melden dat ook na 1 april a.s. de horeca in Ons Centrum beschikbaar blijft. Na een intensieve periode van gesprekken en onderzoek hebben Ingrid van den Berg en Eric Rumpf aangegeven graag de horeca te gaan verzorgen. Om er voor te zorgen dat ze dit zo goed mogelijk kunnen doen zal in april en begin mei alles worden gedaan om Ons Centrum niet alleen voor jullie, maar ook voor hen een aangename plaats te laten worden waarin zij hun ambities waar kunnen maken. We zullen proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, terwijl we jullie vragen om enige flexibiliteit.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ons Centrum

V.O.P.

 

 

Toneelvereniging V.O.P. presenteert voor u op 6 april 2019:
                               "Drie kriminele zusters"
Aanvang om 14.00 uur en om 20.00 in Ons Centrum te Okkenbroek!
 
 
 
 

Begin april komt de volgende Okkenbroeker koerier uit. Uw kopij hiervoor kunt u op website plaatsen tot uiterlijk dinsdag 2 april 2019
Uw tekst wordt  dan automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.

Ook jouw artikel of evenement in deze koerier?

Maak dan een account aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een evenement aanmaken.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij:
Gerda ten Have (e-mail gm.tenhave@gmail.com)

De volgende koerier komt begin september 2019 weer uit.

Collecte ReumaNederland

In de week van 18 t/m 23 maart a.s. wordt de jaarlijkse collecte gehouden van ReumaNederland, voorheen Reumafonds.

Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meeste voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op school, op je werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en kapotte gewrichten die moeilijk bewegen.

Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma.

Mogen we weer op uw steun rekenen?

Namens ReumaNederland,

Marian de Brouwer, collecteorganisator Lettele/Okkenbroek

rommelmarkt noaberhuus

ZATERDAG 23 MAART  is er een rommelmarkt van 10 tot 12. Je kunt je eigen spullen verkopen, maar je moet je wel even aanmelden  via  betsie_leerkes@hotmail.com dan weten we met hoeveel mensen we rekening moeten houden. Dus heb je nog spullen staan die voor een ander misschien geweldig zijn, of ben je creatief en en maak je mooie dingen die je wilt verkopen dan is dit je kans. Iedereen is van harte welkom. 

KrachtvanSalland

KrachtvanSalland-cheque: extra budget voor lokaal initiatief in Salland

Heb je als inwoner of groep inwoners uit Salland een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Vaak kun je dan al bij je gemeente goede ondersteuning krijgen. Vanaf half maart kan je bovendien een bijdrage tot 2.000 euro vragen uit het ‘4D-budget’ van de provincie Overijssel: de KrachtvanSalland-cheque. Verzoeken die vóór 1 april zijn ontvangen, krijgen in april uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen.

Wat is 4D?
In Salland is in 2019 en 2020 per jaar 25.000 euro beschikbaar voor deze initiatieven met sociale kwaliteit. Uitgangspunten zijn: een eenvoudige procedure met snelle beslistermijn, aansluiten bij wat er al is, doen wat nodig is en transparantie. Dus wat let je: Durf, Deel, Denk en Doe!

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?
Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling. Je kunt per initiatiefgroep/aanvrager, evenement of project maximaal één keer per jaar een bijdrage krijgen van maximaal 2.000 euro. Het is mooi als je ook anderen meekrijgt om een bijdrage te doen (denk aan de gemeente, fondsen of sponsors).

Meer info of vragen?

Kijk op www.dekrachtvansalland.nl/4d voor alle informatie of bel met 4D-makelaar Giny Hoogeslag, telefoonnummer (06) 1348 8937.

de Kapsalon

Afspraak maken????

Bellen, app'en kan naar 06 23 860 850
of via fb messenger
zo kunt u me 24/7 een afspraak maken

Het "vaste" nummer 0570-550036 is komen te vervallen.

Als ik aan het werk ben, kan ik niet direct te woord staan,
of door de slechte verbinding
spreek dan, bij geen antwoord uw naam en telefoonnummer in op mijn
antwoordapparaat, dan bel ik u z.s.m terug!

Groetjes Annemarie