Het bestuur van de Vrienden van de Kerk van Okkenbroek wenst u een goed uiteinde en een bijzonder goed begin van 2021!

2020 in vogelvlucht

In 2020 zijn we allemaal geconfronteerd met de gevolgen van het Covid-19 virus. Sommigen heel direct en anderen hebben vooral de maatregelen rondom Covid-19 ervaren.
Zo ook het bestuur van de Vrienden: Nicol is herstellende van het virus. En door dit virus was het lastig om activiteiten te organiseren of eraan mee te doen.
Een heel mooi moment was het terugplaatsen van de torenhaan op de kerk. Deze is weer tiptop in orde en stralend verguld dankzij een bijdrage van de Vrienden.
Gelukkig werd er dit jaar wel oud papier ingezameld in de container bij Ons Centrum.
Dankzij Covid-19 hebben de Vrienden een fraai mondkapje laten maken, hiervan lopen er inmiddels ruim 50 rond in en rond Okkenbroek.
En de laatste zaterdag van november at heel Okkenbroek e.o. Geekes snert.
Verder ontvingen we uw donaties en giften. Waarvoor onze hartelijke dank.

Uitgevoerd en gepland onderhoud

De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in 2020 de torenhaan laten stralen en vergulden. Verder is er een steunbalk in de toren vervangen en de aftimmering in de entree van de kerk is vernieuwd inclusief het schilderwerk.
Het informatiebord voor de kerk is nauwelijks nog leesbaar. Op initiatief van verschillende dorpsbewoners wordt nu gewerkt aan een nieuw bord. De Vrienden van de kerk zullen dit bord medefinancieren.

Vooruitblik

Tot en met 2020 werd de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek in het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek vertegenwoordigd door Margreet Vierhouten. Haar termijn in de kerkenraad zit er aan het eind van 2020 op.
In de statuten van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek is opgenomen dat de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek het recht heeft een bestuurslid namens haar in het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek aan te wijzen.
Dat heeft tot gevolg dat Henk Hogeweg zal toetreden tot het bestuur van de Vrienden. Hij is ouderling-kerkrentmeester in de Protestantse Gemeente en zal vanuit die functie namens de kerkenraad in ons bestuur gaan zitten.
Stopt Margreet Vierhouten er dan mee? Nee, zij zal vanaf 2021 op persoonlijke titel in het bestuur van de Vrienden zitten waar ze de rol van penningmeester blijft vervullen.

Bedankt!

Het bestuur bedankt u allen voor uw vrijgevigheid, want zonder u was het niet gelukt om zo’n fraai bedrag over te maken voor het onderhoud van kerk en pastorie!

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk in Okkenbroek
Margreet Vierhouten - penningmeester
Nicol Jeurlink - bestuurslid
Geeke in ’t Hof - secretaris

vriendenkerkokkenbroek@gmail.com

torenhaan

Geef uw mening

Landelijk is afgesproken in het Klimaatakkoord dat alle gemeenten moeten bijdragen aan het opwekken van grootschalige duurzame elektriciteit op land. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die samen onderzoeken welke bijdrage iedere gemeente kan leveren en hoe die bijdrage ingevuld kan worden.

De gemeente Deventer onderzoekt waar en hoe het best duurzame energie op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Wat is maatschappelijk gezien acceptabel en haalbaar? En wat vinden de inwoners van Deventer? Welke plekken zijn geschikt, en is er een voorkeur voor zonne- of windenergie? 

Hierover is al met veel inwoners gesproken en wordt de input en mening van inwoners op verschillende manieren opgehaald door ons. Ook u kunt uw mening geven via Enquête RES.

Voor meer informatie over RES Overijssel zie https://reswestoverijssel.nl/.  

Meer lezen:

Okkenbroek

 

 

Bibliotheek - afhaalbieb

Tijdens zijn toespraak op 14 december kondigde Mark Rutte aan dat bibliotheken voorlopig hun deuren weer moeten sluiten voor publieksactiviteiten, werken en studeren. Boeken afhalen is nog wel toegestaan. Daarom gaat de Bibliotheek Deventer weer over op de Afhaalbieb. Zo kan iedereen in Deventer veilig blijven lezen. 

Via de website van de bibliotheek en de bibliotheekapp kunnen leden boeken en andere media reserveren. Een medewerker van de bibliotheek legt ze vervolgens voor ze klaar op de gekozen vestiging. Na ontvangst van een bevestigingsmail van de bibliotheek dat ze zijn klaargelegd, kunnen de boeken worden opgehaald. 

Boeken inleveren kan ook gewoon. Voor de leden die niet naar de bibliotheek kunnen of willen komen is de inlevertermijn van materialen die tussen 12 december en 19 januari ingeleverd moesten worden automatisch verlengd. 

De openingstijden van de afhaalbiebs wijken af van de openingstijden die bibliotheekbezoekers gewend zijn. De bibliotheek raadt aan om voor het afhalen de website www.bibliotheekdeventer.nl/afhaalbieb te raadplegen. Daarop staan de actuele openingstijden per vestiging. De pagina geeft ook meer informatie over de afhaalbiebs, het gebruik van de online Bibliotheek en andere digitale bibliotheekdiensten en een doorlink naar heel veel leuke boekentips.  

Wens / ik mis je boom

Wie had vorig jaar kunnen bedenken dat de decembermaand dit jaar zo zou zijn…. Wij niet….

Daarom dit jaar een Wens / Ik mis je boom….. voor alle mensen die we missen maar ook een plek waar je je wens voor komend jaar kunt hangen, als lichtpuntje.
De boom staat voor de kerk, hij is al mooi verlicht. De eerste ballen hangen al. Hoe mooi zou het zijn als de boom helemaal vol hangt met Kerst…. Als teken van hoop maar ook van denken aan en missen van…
De ballen liggen bij het Noaberhuus buiten, in een mand, klaar met een lintje en een papiertje waar je je wens of degene die je mist op kunt schrijven. Je mag m ook mee naar huis nemen en later ophangen. Een foto in de bal mag natuurlijk ook. Voel je vrij om het te doen zoals het goed voelt voor jou!
SAMEN maken we Kerst….

Plak de bal wel even dicht met een extra plakbandje.

1a kerstboom lichtjes

Deze aktie is mogelijk is gemaakt door pg Bathmen Okkenbroek.

Een recente hulpvraag (eind november) aan het vrijwilligersknooppunt betrof het planten van een heg. Dit was voor een dubbele woonboerderij aan de rand van Lettele.
Er hielpen ruim 20 vrijwilligers, waarvan drie via het vrijwilligersknooppunt.

Er zijn gemengde heggen geplant met inheemse soorten. Zoals een- en tweestijlige meidoorn, sleedoorn, hulst, beuk, veldesdoorn, wilde rozen. Totaal is er bijna 800 meter aangeplant, en 4000 planten.

De sfeer was gemoedelijk, gezellig. Er is lekker gewerkt in de buitenlucht. De bewoners van de boerderij (en de buren) verzorgden koffie/thee bij aanvang. Verder werd een lunch met warme soep en broodjes verzorgd.
En na afloop was er warme chocolademelk met een broodje knakworst.


Een deel van de technische organisatie was in handen van de stichting Hoop Heggen(hoopheggen.nl)
Deze stichting heeft als doel zoveel mogelijk heggen te planten met zoveel mogelijk mensen.
Voor het vrijwilligersknooppunt is dit een wat uitzonderlijke hulpvraag geweest.
Al zijn er vaker oproepen gedaan voor wat grotere projecten. Meestal zijn het kleinere klusjes ...

Heggen planten 20201127 2Heggen planten 20201127 2

uitnodiging pietenbingoZaterdag 28 november a.s: PietenBingo

WAAR
In de Mancave van de familie Hoornenborg

TIJD
14.00 - 16.00 uur

VOOR WIE
Alle basisschool kinderen uit groep 5 t/m 8
(natuurlijk óók de kinderen die niet op de basisschool in Okkenbroek zitten)

KOSTEN
Geen kosten, gratis dus.

WEL EVEN OPGEVEN, STUUR EEN MAILTJE:
Jolanda Hoornenborg: jolanda.hoornenborg@gmail.com

 

Mogelijk gemaakt door:

logo wij deventer

Kavelruil

Het doel van kavelruil is het verbeteren van de landbouwstructuur. Door uitvoering van de kavelruil wordt de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven efficiënter en wordt een bijdrage geleverd aan onder andere koeien in de wei, verkeersveiligheid, milieu, landschap en biodiversiteit en besparing op wegenonderhoud.

Wie grond wil kopen of verkopen kan door taxatie de marktwaarde laten bepalen en het perceel verhandelen. Deze zakelijke transactie gaat soms voorbij aan belangrijke vragen en belangen die mee kunnen spelen als het om grond gaat. Een onafhankelijk en vertrouwelijk gesprek aan de keukentafel kan helpend zijn. Omdat de kavelruilcoördinator mensen in het gebied goed kent, kan hij mogelijk geïnteresseerde partijen gemakkelijk met elkaar in contact brengen. Cor Bosch is bereikbaar via 06-18651086 en info@c2bosch.nl. Piet Dolman via 06-20666105 en dolmanpiet@gmail.com. Gerbert Engberts via 06-18866326 en kavelsvoorkoeien@pratensis.nl

Contact- en vertrouwenspersoon buitengebied
Monique van Schagen heeft de rol van Cor Bosch overgenomen als onafhankelijk contactpersoon en vertrouwenspersoon voor het buitengebied van de gemeente Raalte. Bewoners en ondernemers die vragen hebben of hun verhaal willen doen, over hun bedrijf of privésituatie, over wet- en regelgeving, over actuele ontwikkelingen, ingrijpende gebeurtenissen, of over ondersteuningsmogelijkheden kunnen haar bellen en een afspraak maken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Monique is bereikbaar via 06-83 89 05 97 en monique@dekrachtvansalland.nl.

Erfcoaches
In het buitengebied van Salland zijn Babke Roeterdink (Raalte en Olst-Wijhe) en Martine van Burgsteden (Deventer) actief als erfcoaches. Bij hen kunnen erfeigenaren terecht met vragen over onderwerpen als vergroening en landschappelijke inpassing van het erf, transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie, duurzaamheid, agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen, asbestsanering, veiligheid of sociale knelpunten. Ook de gesprekken met de erfcoaches zijn gratis. U kunt Babke Roeterdink bereiken via 06-13488967 en babke@dekrachtvansalland.nl en Martine van Burgsteden via 06-19283142 en martine@dekrachtvansalland.nl

In Okkenbroek hebben zeven personen zich aangemeld als vrijwilliger voor het Vrijwilligersknooppunt. Daarom kan het Vrijwilligersknooppunt Lettele-Okkenbroek van start gaan. (Een vrijwilligersknooppunt bestond al in Lettele. Met de uitbreiding van Okkenbroek is het werkgebied vergroot en de naam aangepast.)

Iedereen kan een beroep doen op het Vrijwilligersknooppunt. Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, of een zwakke of sterke gezondheid hebt. Voor een klusje in huis, om boodschappen te doen als je dat even zelf niet kunt, of voor een wandeling of fietstochtje. Want soms lukt iets niet, kun je iets niet zelf of alleen, of heb je behoefte aan aanspraak.

Het werkt heel eenvoudig: bel op werkdagen tussen 9:30 en 12:00 met 06 20153581.
(Buiten deze tijden kun je sms of app sturen.) In bijgaand informatieformulier staat beschreven hoe het vrijwilligersknooppunt werkt.
Binnenkort wordt er huis-aan-huis een flyer verspreid met de belangrijkste gegevens. Alle informatie over het vrijwilligersknooppunt is te vinden op www.lettele.nl/vrijwilligersknooppunt.

Namens Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving,
Paul Disselhorst.

Open hier het informatieformulier in PDF

(Be)Dankdag!

Dit jaar hebben wij met Dankdag voedsel ingezameld voor de Voedselbank. Dominee Gert had een heel mooi filmpje voor ons gemaakt; door de Corona kon hij niet op school komen. Het was een filmpje waarin hij vertelde wie hij en de Hanneke’s zijn omdat ze nog niet zolang hier wonen. Ook vertelde hij een mooi verhaal over delen, om dat te vertellen had hij een filmpje van het verhaal gemaakt met allemaal smileys. Het gaat erom dat als je deelt dingen vanzelf meer worden. Wij hebben erg ons best gedaan om spullen te verzamelen, we vonden het ook fijn dat mensen uit het dorp spullen naar school hebben gebracht en de mensen uit Bathmen het daar in de kerk hebben ingeleverd. De Voedselbank was erg blij met onze actie! Ze moesten zelfs 2x rijden om alles mee te krijgen!

Dus iedereen bedankt!
Groetjes Mark

dankdag

Maatregelen omtrent sporten

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die afgelopen week door de overheid zijn ingevoerd willen we je graag informeren over de maatregelen die nu voor ons gelden.

Voor onze vereniging is onderstaande van toepassing:
- Groepslessen voor volwassenen zijn verboden, dit geldt voor zowel de binnen- als de buitensporten;
- Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
- Kinderen en jongeren met klachten blijven thuis; wanneer zij 13 jaar of ouder zijn mogen zij na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen.

Daarnaast blijft van toepassing dat er geen toegang is tot de kleedkamers en de douches dicht zijn.

Bovenstaande maatregelen zijn in ieder geval tot 19 november van kracht.

Voor meer informatie willen we je graag verwijzen naar de webpagina van de Rijksoverheid.

Dankdag 2020

kerklogo

logo wereldwijzer

 

   

   

Elk jaar schenken we met icb WereldWijzer Okkenbroek aandacht aan Dankdag, in samenwerking met de kerk. We houden acties waarvan we de opbrengst met anderen kunnen delen of schenken; dit jaar is dat de Voedselbank. Waarom de Voedselbank… 
Door de corona komen steeds meer mensen in de financiële problemen. Ze raken hun werk kwijt en kunnen financieel niet rondkomen. Voor 2021 verwacht de Voedselbank 50% meer klanten te hebben die naar de Voedselbank komen, dat is echt schrikbarend veel!! Dus extra hulp is heel erg hard nodig!!

Daarom gaan wij levensmiddelen inzamelen om de Voedselbank te ondersteunen!
Helpen jullie ons mee? Wij zorgen dat het bij de Voedselbank terechtkomt. Wat hebben we nodig?
• BOODSCHAPPENLIJST
• Pasta/rijst/aardappelpuree
• Koffie of thee
• Soep en sauzen
• Groenten in blik
• Vlees of vis in blik
• Houdbaar broodbeleg
• Drinken (geen alcohol)
• Houdbaar zuivel
• Koek en lekkers
• Tandpasta, wasmiddel, shampoo, doucheschuim, etc.
Zondag 8 november is er een online Dankdag viering met aandacht voor de actie en opbrengst, deze kun je volgen op kerkdienstgemist.nl
Je kunt tot vrijdag 6 november producten inleveren op school.