Begin april komt de volgende Okkenbroeker koerier uit. Uw kopij hiervoor kunt u op website plaatsen tot uiterlijk dinsdag 2 april 2019
Uw tekst wordt  dan automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.

Ook jouw artikel of evenement in deze koerier?

Maak dan een account aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een evenement aanmaken.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij:
Gerda ten Have (e-mail gm.tenhave@gmail.com)

De volgende koerier komt begin september 2019 weer uit.

Collecte ReumaNederland

In de week van 18 t/m 23 maart a.s. wordt de jaarlijkse collecte gehouden van ReumaNederland, voorheen Reumafonds.

Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meeste voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op school, op je werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en kapotte gewrichten die moeilijk bewegen.

Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma.

Mogen we weer op uw steun rekenen?

Namens ReumaNederland,

Marian de Brouwer, collecteorganisator Lettele/Okkenbroek

rommelmarkt noaberhuus

ZATERDAG 23 MAART  is er een rommelmarkt van 10 tot 12. Je kunt je eigen spullen verkopen, maar je moet je wel even aanmelden  via  betsie_leerkes@hotmail.com dan weten we met hoeveel mensen we rekening moeten houden. Dus heb je nog spullen staan die voor een ander misschien geweldig zijn, of ben je creatief en en maak je mooie dingen die je wilt verkopen dan is dit je kans. Iedereen is van harte welkom. 

KrachtvanSalland

KrachtvanSalland-cheque: extra budget voor lokaal initiatief in Salland

Heb je als inwoner of groep inwoners uit Salland een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Vaak kun je dan al bij je gemeente goede ondersteuning krijgen. Vanaf half maart kan je bovendien een bijdrage tot 2.000 euro vragen uit het ‘4D-budget’ van de provincie Overijssel: de KrachtvanSalland-cheque. Verzoeken die vóór 1 april zijn ontvangen, krijgen in april uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen.

Wat is 4D?
In Salland is in 2019 en 2020 per jaar 25.000 euro beschikbaar voor deze initiatieven met sociale kwaliteit. Uitgangspunten zijn: een eenvoudige procedure met snelle beslistermijn, aansluiten bij wat er al is, doen wat nodig is en transparantie. Dus wat let je: Durf, Deel, Denk en Doe!

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?
Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling. Je kunt per initiatiefgroep/aanvrager, evenement of project maximaal één keer per jaar een bijdrage krijgen van maximaal 2.000 euro. Het is mooi als je ook anderen meekrijgt om een bijdrage te doen (denk aan de gemeente, fondsen of sponsors).

Meer info of vragen?

Kijk op www.dekrachtvansalland.nl/4d voor alle informatie of bel met 4D-makelaar Giny Hoogeslag, telefoonnummer (06) 1348 8937.

de Kapsalon

Afspraak maken????

Bellen, app'en kan naar 06 23 860 850
of via fb messenger
zo kunt u me 24/7 een afspraak maken

Het "vaste" nummer 0570-550036 is komen te vervallen.

Als ik aan het werk ben, kan ik niet direct te woord staan,
of door de slechte verbinding
spreek dan, bij geen antwoord uw naam en telefoonnummer in op mijn
antwoordapparaat, dan bel ik u z.s.m terug!

Groetjes Annemarie

 

Vlug en Lenig

 

V&L Jan Bakker Ochtend

Deze wordt gehouden op zaterdag 6 april van 10.00-11.00

Streetdance olv Louette ten Have en Beau Lensink wil u graag laten zien wat ze zoal geoefend hebben de laatste tijd.
Alle drie groepen zullen ongeveer een uur lang verschillende dansjes laten zien.
Dus wanneer u tijd en zin hebt bent u van harte welkom om onder het genot van een kop koffie de meiden/jongens te aanschouwen.

Tot dan!!
Bestuur Vlug en Lenig

NB: De maandagavond volleybalgroep is naarstig op zoek naar nieuwe leden. De eerste 2 lessen zijn gratis!!

Mens erger je niet

Kom allemaal jong en oud, op vrijdag 15 maart aanstaande, naar het jaarlijks Mens-erger-je-niet toernooi in dorpshuis Ons Centrum. We beginnen om 19.30 uur. Iedereen die tot 6 kan tellen mag meedoen. Je kan je voor aanvang van de westrijd opgeven

Wie gaan dit jaar met de Mens-erger-je-niet bekers naar huis? 

Herman Bouwhuis, Jannie Groeneveld, Willy Bieleman

Okkenbroekers en andere Buurtbewoners, 

Zoals de geruchten al luidden, is 't waar. Onze altijd goedlachse Hendrik Kooijmans neemt afscheid, een stapje terug en wil graag het voorzitterschap overdragen aan een ras-echte, geboren en getogen, Okkenbroekse dame. 
Ze is woonachtig in de Klinkenbuurt, zit al in de Feestcommissie en beter bekend als Marloes Haverkamp.
Marloes heeft laten weten het hartstikke leuk te vinden om samen met de andere leden het feestweekend in goede banen te laten leiden en wederom tot een groot succes te maken. De Feestcommissie is uitgebreid met diverse leeftijden, wat onze creativiteit groot maakt.
Welkom Esther Graaskamp, Sybren Zwijnenberg en Tom Oortwijn. Allen sinds een paar jaar/maand wonend in Okkenbroek. Ze zijn enthousiast om het team te komen versterken en zijn nu al een aanwinst! 

De Feestcommissie heeft voor aankomende ‘61 editie’ op 5,6, 7 juli 2019 al weer volop ideeën, attracties, gezellig activiteiten, iets te happen en mooie bands en dj’s vast gelegd.
Alvast welkom op ons gezamenlijke feest!

Groet, de leden van het feestgedruis:
Ina Stam
Sybren Zwijnenberg
Luke vd Kolk
Thomas Steegink
Esther Graaskamp
Hendrik Kooijmans
Tom Oortwijn
Luuk Teeselink
Bart Fiere
Marloes Haverkamp
Suzanne Spikker

De kracht van Salland

Nog 300.000 euro van EU beschikbaar voor Sallandse  initiatieven vanuit Leader

Flink aantal initiatieven zorgt voor goede ‘vibe’ in Salland

Met het Leaderprogramma 2015-2020 kan in totaal ongeveer 4 mln. euro in Salland worden geïnvesteerd. Hiervan komt 25% van de Europese Unie, 25% van provincie Overijssel, gemeenten en waterschappen en 50% van derden (eigen bijdrage, particulieren, fondsen, etc.). In de ‘pot’ zit nog 300.000 euro voor 2019 aan EU-budget. Provincie, gemeenten, waterschappen en derden leggen hier nog eens 900.000 euro bij als Salland met goede initiatieven komt. De Lokale Actie Groep roept daarom initiatiefnemers op om zich te melden.

Bijna 60 projecten met Leader-De Kracht van Salland

Al 59 lokale initiatieven in Salland konden startten met behulp van Leader-De Kracht van Salland. In de periode 2007 tot en met 2014 ontvingen 44 projecten een bijdrage via Leader. Van 2015 tot op vandaag konden 15 initiatieven aan de slag met een Leader-bijdrage. Alle projecten dragen bij aan een vitaal Salland.

Om welke projecten gaat het?

Het gaat om projecten die zich richten op de economische, ecologische en sociale versterking van het platteland. Op People, Planet en Profit dus! Met OZOverbindzorg bijvoorbeeld, behoudt de cliënt de regie over de zorg. Via een online systeem kunnen alle partijen die bij de zorg betrokken zijn met elkaar overleggen, maar de cliënt kan er ook zelf aan mee doen. Cindy Hobert van OZOverbindzorg: “De Leader-bijdrage was onmisbaar om het project op de rit te krijgen. Inmiddels staat OZOverbindzorg op ‘eigen benen’. Het project is erg succesvol: ook gemeenten buiten Salland sluiten zich aan, zoals Helmond, Apeldoorn, Harderwijk en Utrecht.”

Duurzaam zwembad Heeten

Geeft een plan een impuls aan People, Planet én Profit (integraliteit), dan maakt het meer kans op een bijdrage. Neem bijvoorbeeld het buitenzwembad in Heeten dat 100% op vrijwilligers draait. Deze ontmoetingsplek is belangrijk voor de sociale binding in Heeten en omgeving en kan met de Leaderbijdrage een grotere variatie aan activiteiten aanbieden. Voorzitter Huub Klein Koerkamp van het zwembad: “Door duurzaamheidsmaatregelen te treffen, wordt het zwembad het eerste energie neutrale buitenbad. Zo kunnen we de kosten verminderen en  het toegangskaartje betaalbaar houden voor iedereen. Wij hebben een Leader-bijdrage van 95.000 euro ontvangen. Daarnaast hebben we andere financieringsbronnen aangeboord, zoals bijvoorbeeld een huis-aan-huis actie.”

Luttenberg in beweging

Het dorp Luttenberg weet Leader-De Kracht van Salland goed te vinden. Er werden al meerdere projecten gerealiseerd met behulp van een bijdrage. Herman Holtmaat, voorzitter van Stichting Sportbelangen Luttenberg: “Het meest recente project is een educatieve beweegroute in natuurgebied de Luttenberg. Er staan toestellen langs de route waarop je kunt spelen of sporten. Boven op de uitkijktoren heb je straks uitzicht over de Sallandse Heuvelrug. Ook zie je op verschillende plekken informatie over de natuur en wordt er iets verteld over de historische karresporen. Het is een aanwinst voor inwoners, bezoekers en toeristen die we zonder Leader niet hadden kunnen realiseren.”

Neem contact op!

Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de versterking van het platteland? Neem dan snel contact op met een van de LEADER-coördinatoren: Mireille Groot Koerkamp: telefoonnummer: (06) 22 46 61 31 of mireille@dekrachtvansalland.nl, of Giny Hoogeslag: telefoonnummer: (06) 13 48 89 37 of giny@dekrachtvansalland.nl.