Oproep!!!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT KUNSTFIETSROUTE

Wie wil er (eenmalig) vrijwilliger zijn tijdens de kunstfietsroute van 9 en 10 juni 2019?
De kunstfietsroute valt dit jaar in het pinksterweekend. Dat kan een voordeel zijn. We verwachten meer deelnemers dan gebruikelijk. Het nadeel is echter dat veel mensen een weekend weg zijn met familie en/of vrienden.

Vandaar deze herhaalde oproep !!!
Kun jij ons helpen bij o.a. de verkoop van polsbandjes op één van de locaties? Ben jij een dagdeel beschikbaar op zondag 9 juni of maandag 10 juni, meld je aan !!

Dit kan door een mail te sturen naar: anitavloenen@gmail.com

Je kunt ook persoonlijk contact opnemen.
Aanmelden via Facebook (Messenger) is ook mogelijk.

4 mei herdenking

4 mei herdenking

Ook dit jaar is er om 19.30 in de kerk van Okkenbroek weer een herdenking.

Aan het einde houden we bij de kerk 2 minuten stilte en zingen we samen het Wilhelmus.

Daarna gaan we te voet naar de begraafplaats. Daar wordt een gedicht voorgedragen,  leggen we een krans bij het herdenkingsteken en rozen op de graven van de Okkenbroekers die in de oorlog zijn omgekomen.

Daarna lopen we weer terug naar Okkenbroek.

We hopen dit jaar wederom op een goede opkomst.

Heb je het programma al gezien voor het weekend? HIJ IS ROND!
Veel variatie in muziek, een nieuwe attractie voor jong en oud, een heerlijk buffet en zeer spektaculaire Motor Trial door de achtvoudige Nederlands Kampioen; Alex van de Broek. 
Check het complete programma op de site, of hieronder ! -> https://bit.ly/2IgM3fV

VRIJDAG 5 JULI 2019

09:30 KINDEROCHTEND

15:00 BINGO BY BETSIE & ANNETTE -  Tent open vanaf 14.30 uur

19:45 REVUE - ● Tent open vanaf 19.15 uur
● Aansluitend feest met Menno Herder

ZATERDAG 6 JULI 2019

09:45 OPSTELLEN OPTOCHT - ● Opgeven bij Ina Stam of via okkenbroeksfeest@gmail.com
● Meedoen is gezellig en kosteloos.

10:30 VERTREK OPTOCHT

12:00 LUNCH TIJD! - Lekker pannenkoeken eten, gebakken door Woody’s uit Holten.

13:00 MOLLENMEPPER EN VOETBAL RODEO - Mep er op los of probeer zo lang mogelijk op de draaiende voetbal te zitten! Meedoen kan al vanaf 1 muntje, opgeven mag maar is niet noodzakelijk via okkenbroeksfeest@gmail.com

12:00 SCHMINKEN - Laat je tussen 12:00 uur en 17:00 uur schminken door onze schmink-toppers Beau en Sanne!

17:00 VOGELSCHIETEN - Meedoen met vogelschieten inclusief een uitgebreid Chinees buffer. €15,- pp. Opgeven? Heeeel graag! Via de Okkenbroeksfeest@gmail.com

21:00 LIVEMUZIEK - Een knallende zaterdagavond met livemuziek van THE WEEKEND WARRIORS & DJ Kevin Le Bridge, entree €5,- pp.

ZONDAG 7 JULI 2019

09:30 INLOOP VOOR EEN BAKJE KOFFIE OF EEN KOPJE THEE.

10:00 TENTDIENST 

11:00 UITGEBREIDE BRUNCH - Toegang €10,- pp, basisschoolkinderen €5,- pp.

13:00 MOTOR TRIAL - Demonstratie door Alex van den Broek, achtvoudig Nederlands kampioen.

16:30 LIVEMUZIEK - Giga afsluiting met livemuziek van Kapitein Hok en Harten10.

21:00 RUST IN DE TENT.

 

 

ReumaNederland bedankt de collectanten en inwoners van Lettele en Okkenbroek voor hun inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek.

Tijdens de collecte van 18 t/m 23 maart 2019 werd het mooie bedrag van € 1410,71 opgehaald.

Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren.

 

Namens ReumaNederland,

Marian de Brouwer, collecteorganisator Lettele/Okkenbroek

 

Het is al een tijdje stil geweest in de berichtgeving over het schoolplein. Maar achter de schermen is hard gewerkt en daar brengen we jullie graag van op de hoogte! De commissie is druk geweest.
Er is gestart met een programma van eisen. Het team, leerlingen, een aantal ouders en buurtbewoners hebben zich gebogen over wat wij allen belangrijk vinden voor het plein. Hier zijn ook diverse verenigingen uit het dorp bij betrokken geweest. Vervolgens is dit vertaald naar een ontwerp voor het buurtplein. Dit ontwerp is in samenwerking met Nijha gemaakt. Een ontwerp waar we met zijn allen trots op zijn! En een ambitieus ontwerp. Wij denken dat dit ontwerp voor alle kinderen in Okkenbroek, maar eigenlijk voor de dorpsgemeenschap een aanvulling is. Zijn we er dan al? Nee, dat zeker niet. Ook zijn we nu achter de schermen druk bezig om het geld bij elkaar te vinden om dit plein te kunnen realiseren. Het realiseren van zo’n plein kost al gauw rond een ton. Een deel van het geld is binnen, maar we zijn er nog zeker niet. De komende tijd zal dan ook in het teken staan van het aanschrijven/werven van fondsen en subsidies. Nog een hele klus.

Hieronder zijn wat sfeerimpressies te zien van het ontwerp voor het buurtplein. Deze hangen ook in de hal voorin de school en zijn ook te zien in Ons Centrum en het Noaberhuus.
We hopen jullie hiermee een inkijk te geven in de plannen en hopen dat jullie er net zo enthousiast van worden als wij!

Groet,
Commissie van schoolplein naar buurtplein: Gerrit Jan, Margriet, Ghislaine, Dianne, Desi en Jolanda

Op Donderdag 2 Mei is er weer een bingo voor iedere 40plusser. 
Vanaf 19.30 is er koffie / thee en om 20.00 uur beginnen we met de bingo. 
De onkosten voor die avond zijn €2.50
En natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te winnen en er is een bult gezelligheid. 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR KUNSTFIETSROUTE 2019

De Kunstfietsroute gaat definitief door op zondag 9 juni en maandag 10 juni van 10.30 - 17.30 uur. Wilt u ons hierbij assisteren als vrijwilliger tijdens één van deze dagen (of beide dagen) neem dan contact op met Anita van Loenen via: anitavloenen@gmail.com. Meldt u zich s.v.p. aan, ook als u maar één dagdeel kunt.

Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
Kunst van hier tot Ginder

Plaatselijk belang

Impressie van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Okkenbroek.

Op 20 maart waren in Ons Centrum, naast de bestuursleden, 18 leden aanwezig. Het bestuur deed daar verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar en legde verantwoording af over de financiën van de vereniging.

Arnold vertelde over de activiteiten van WijDeventer. Daar wordt besloten over de toekenning van de subsidieaanvragen vanuit het buitengebied. Ook vindt daar het gesprek plaats met de Gemeente Deventer waar het gaat over het vereenvoudigen van de procedures die nodig zijn (of eigenlijk overbodig zijn) voor het organiseren van activiteiten die zorgen voor meer samenhang binnen de dorpskernen binnen Deventer. Arnold geeft aan dat er voldoende ruimte is om goede initiatieven vanuit de dorpen te helpen met de start.

Arnold vertelt ook over de voortgang van de geplande woningbouw. Door faillissement van de vorige aannemer en de verkiezingen voor de gemeenteraad is dat even blijven liggen. Nu is de gemeente weer actief. Twee kavels zijn op Funda geplaatst voor de realisering van vrijstaande woningen. Voor de realisering van vier andere woningen (twee onder een kap of een rijtje) is een aanbesteding in gang gezet. Vanuit PB dringen wij aan op het maken van meer concrete plannen en hebben wij als voorwaarde gesteld dat de huizen geschikt moeten zijn voor gezinnen met kinderen. Dit ook al om de school binnen ons dorp te kunnen behouden.

Paul geeft aan dat de aanleg van glasvezel is afgerond maar dat er nog wat kleine problemen zijn die te maken hebben met de providers. Desgevraagd geeft hij aan dat er binnen het dorp zelf geen glasvezel komt, omdat daar al snel internet is (coax). Toen Glasvezelbuitenaf het project overnam heeft men er bewust voor gekozen om alleen het buitengebied aan te sluiten. Als er binnen het dorp behoefte is dan moet daar dient men daartoe zelf het initiatief te nemen, bijvoorbeeld contact opnemen met Glasvezelbuitenaf. Als er klachten zijn over de kabel, dan dient men zich tot de provider (Ziggo) te wenden.

Paul vraagt of er nog wensen zijn wat betreft de buurtbus. Hij geeft aan dat er een vraag was over een zondagsdienst, waartoe al wel een paar chauffeurs bereid waren. De proef op zaterdag met de extra bus naar de buurtsuper in Lettele heeft geen vervolg gekregen, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.

Geeke vertelt over de Okkenbroeker koerier die vanaf dit jaar onder de verantwoordelijkheid valt van PB en niet meer wordt uitgegeven door OC. De papieren versie heeft inmiddels 54 abonnees en met het abonnementsgeld van € 7 is de uitgave daarvan bijna rendabel. PB is blij met dit initiatief, omdat zo ook de niet-internetters onder ons goed op de hoogte blijven van alle activiteiten binnen Okkenbroek.

Theo vertelt dat er inmiddels een Stichting is opgericht die het behoud van typische Sallandse landschapselementen helpt in stand te houden. In een andere bijdrage in de koerier vinden hierover meer specifieke informatie.

Er zit nog weinig schot in de realisatie van de rotonde bij de Molen. Bezwaarschriften hebben ertoe geleid dat er vanuit de Provincie voor dit kalenderjaar geen geld voor is gereserveerd. Dat betekent dat pas volgend jaar verder wordt gegaan met dit project. Tot slot noemt hij de minder veilige situatie die in de IJssel de Schepperstraat ontstaat doordat daar zoveel auto's staan geparkeerd. Vooral voor de speeltuin leidt dat tot onoverzichtelijke situaties. In de buurt is daar het gesprek over gaande.

Arnold Wichers-Schreurs en Theo Hoge worden voor een nieuwe termijn van 3 jaar benoemd als bestuurslid van PB. Sander Soeteman wordt met algemene stemmen benoemd tot nieuw bestuurslid. Met Paul Disselhorst en Geeke in 't Hof erbij bestaat het bestuur nu uit vijf leden.

Na de pauze besteden we aandacht aan het traject van de ontwikkeling van de Dorpsvisie die PB samen met het bestuur van OC en KH is gestart. Daarover vind je in deze koerier elders uitgebreidere informatie

Namens PB,
Theo Hoge

Lieve mensen uit Okkenbroek
Ik wil iedereen bedanken voor de vele lieve woordjes, bedankjes, bloemen, cadeaus en cadeaubonnen.
Het was overweldigend zoveel mensen.
Ik wil bij deze ook het Stichtingbestuur Ons Centrum bedanken voor deze grandioze avond en hun inzet
achter de bar.
Ik wens Ingrid en Eric heel veel succes.
Bedankt Okkenbroek!
Hoop jullie snel weer tegen te komen in Cafe Nooit Gedacht.
Monique