Koe en pink geslacht

Te Okkenbroek had Zondagnacht, 27 October 1881, een ingezetene een koe en een pink geslacht, doch daarvoor geen rijks-accijns betaald. Maandag-ochtend kwamen twee rijksambtenaren in de vroegte een bezoek bij hem brengen; zij vonden het vleesch, namen het in beslag en gelastten den eigenaar, het met paard en wagen naar Deventer te brengen, waaraan hij, met behulp van zijn knecht, voldeed.

Onderweg gingen allen in een herberg, waar zij eenige minuten doorbrachten. Toen zij wilden vertrekken en buiten de deur kwamen, zagen zij tot hun schrik en ergenis, dat zoowel het vleesch als paard en wagen spoorloos waren verdwenen. Zij gingen desniettemin allen naar het kantoor van den rijksontvanger te Deventer, waar zij het gebeurde verhaalden.

Daar werd proces-verbaal opgemaakt. Tot nu toe is noch het vleesch, noch het paard of de wagen terecht gekomen.

BRON: Delpher.nl, De Tijd van 29 oktober 1881.