Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele

Behoud van het karakteristieke Sallandse landschap in samenwerking met eigenaren van de grond

Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele (OL2)

Kalverbeltsweg 4

7434 PP Lettele

Telefoon  0570 - 551872

Mail:  p.aarnink@caiway.nl

Website: https://lettele.nl/ol2-stichting  

                           

De stichting OL2 stelt zich ten doel:

het stimuleren van het behoud van het karakteristieke Sallandse landschap waarin naast weilanden en akkers ruimte is voor landschapselementen zoals houtwallen, geriefhout, heggen en hagen, kikkerpoelen, singels, knotwilgen en hoogstamboomgaarden

het stimuleren van een leefomgeving die geschikt is voor het behoud van de karakteristieke flora en fauna van het Sallands landschap, met name het voorbestaan van de patrijs.

Korte samenvatting van activiteiten

De stichting OL2 sluit in groepsvorm een contract af met Stichting Kostbaar Salland. Met deze subsidie kunnen landeigenaren (burgers en agrariërs) landschapselementen aanleggen of herstellen en langdurig (21 jaar) onderhouden. De deelnemers uit Okkenbroek en Lettele ondertekenen hiervoor een deelnemersverklaring met de stichting OL2.

Bestuur:

Elleke Brinkman (O), voorzitter
Pedro Aarnink (L), sectretaris
Theo Hoge (O), penningmeester

De balk hierboven is een 'Lees meer' button (pijltje), deze moet je laten staan. Vul hier de aanvullende gegevens in. Afbeelding svp laten staan.

 

 

logo ol2 ontwikkeling landschap