Kroontjespen

Met Dine van Schooten duikend in het archief van De Klinke komt Ab (Albert , Appie) Brilman op bezoek. Dine was getrouwd met Teunis van Schooten, die een halfbroer was van de moeder van Ab. Ik ken Ab niet. Toch is een klik snel gemaakt. Ab, op 18 december 1950 geboren in Okkenbroek, is als vrijwilliger actief voor de oudheidkamer Holten. Als hij ziet waar Dine en ik mee bezig zijn is hij niet meer te houden. Mailverkeer met foto’s en verhalen over zijn ouderlijk huis, de Oosterhof, de familie Brilman en school volgen. Zo ook dit verhaal uit zijn schooljeugd. “Een gebeurtenis die mij altijd is bijgebleven”, schrijft Ab in zijn begeleidende mailbericht.

Appie met zijn hond Bolito bij het schuurtje bij het huis van Arie Bonte in 1957. Het meisje op de achtergrond is het dochterje van Bonte. 

appie-met-hond 1956-1957

Ab: “De school was vroeger opgedeeld in 2 lokalen met elk 3 klassen. Klas 1, 2 en 3 hadden een lieve, wat oudere juf: juffrouw ten Cate. De hogere klassen vielen onder meester Ludden. Meester Ludden was nog al streng en kon soms erg boos worden. Hij deed er alles aan om ons zoveel mogelijk bij te brengen. Kinderen uit Okkenbroek hadden vaak dan ook een voorsprong in het voortgezette onderwijs. Ik zat in 1960 in de 3 klas (zou nu groep 5 heten). Op woensdagmiddag had je niet vrij, zoals nu, maar er was dan een apart programma voor de jongens en de meisjes.

De meisjes gingen handwerken en de jongens gingen rekenen bij meester Ludden. (Het was toen al bekend dat jongens niet kunnen handwerken en meisjes niet kunnen rekenen). Ik had een portie sommen gekregen en zou daar flink mee aan de slag moeten gaan. Ondertussen kregen klas 4, 5 en 6 gewoon les. Meester Ludden stond er om bekend dat hij boeiend kon vertellen. Ook kon hij heel mooi voorlezen uit Beekman en Beekman. Vooral de passage over een jongen, die een kikker in zijn mond gestopt kreeg, staat me nog duidelijk voor de geest.

Hij vertelde die middag over de vaderlandse geschiedenis. Het was zo interessant dat ik helemaal niet aan de saaie sommen toe kwam. Toen meester Ludden polshoogte kwam nemen en het magere resultaat zag ontstak hij in woede. Een correctieve actie leek hem op zijn plaats, in de vorm van een fikse oorvijg. Ik probeerde de klap af te weren, maar had een kroontjespen in mijn hand. Door de klap prikte ik met de pen in mijn oor. Het bloedde nogal, dus kleine Appie moest mee naar de pomp buiten. Daar werd het meeste bloed afgewassen. Meester Ludden was minstens net zo hard geschrokken als ik en hij begreep dat hij te ver gegaan was. Daarom besloot hij  mijn ouders zijn excuus aan te bieden. Dus 's avonds die dag kwam hij bij ons op de boerderij. Hij kwam, waarschijnlijk uit voorzorg, niet al te vroeg, dus ik lag al in bed.

Mijn ouders hebben me niet veel verteld over het gesprek wat plaats gevonden had. Ik twijfel er echter niet dat ze de arme meester vergeven hebben. Hij was namelijk zo van slag dat hij naast de aangeboden stoel ging zitten in plaats van er op. Al met al zag ik met schrik en beven mijn overgang naar de vierde klas tegemoet. Zo'n strenge meester, zou dat wel goed gaan....Het viel allemaal reuze mee en ik heb er een hoop geleerd.”

Schoolfoto 6e klas 1963 Okkenbroek

6eklas1963

 

vlnr: Herman B. Ludden, schoolhoofd en onderwijzer van klas 4 , 5, en 6. Bé Vosman, Freek Kleiboer, Appie Brilman, Jan Marsman, Annie Dekker, Janna Brinks, Willy klein Velderman, Christien klein Lebbink en Rikie Vosman.

 

Na de lagere school in Okkenbroek ging Ab eerst 2 jaar naar de lagere landbouw school in Bathmen en daarna naar de HAVO van de Scholen Gemeenschap Holten.

Beroepskeuzeadvies Ab Brilman 1963

De beroepskeuze adviseur had het dus goed gezien.

HAVO 3e klas 1967

3Havo1967

Ab Brilman, Jan Jansen, Henk Hofs, Jan Klein Zandvoort, Jan Wessels, Jennie Bolle, Jannie Reilink, Joke Bessem, Truus Veenstra, Dikie Broekhuis, Gerda Mud, Sjennie Vincent, Michiel Bendien, Eppie van Schooten, Hans Olk, Wim Bronsvoort, Herman Kolthof, Jan Aaftink., Hendrika Stokreef, Willemien Tuller, Gerrie Stokkentreef, Jannie Dijkstra, Gerrie Hoentjen, Thea Klumpers, Liesbeth Lonink, Dinie Flierman.

 

Midden jaren zeventig van de vorige eeuw verhuisde Ab naar Loo Bathmen. Ab is in 1984 getrouwd met Betty Wesseling. Zij wonen sindsdien in Holten. 

Wilt u meer weten over de hond Bolito klik dan op hond